• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Górniczy

  Przeczytaj także...
  Strzemieszyce Wielkie – dzielnica Dąbrowy Górniczej, położona pomiędzy Redenem i Strzemieszycami Małymi, przy drodze krajowej nr 94. Oddalona o 7,5 km od centrum. Przez Strzemieszyce przepływają rzeki Rakówka oraz Jamki, które z kolei wpływają do Bobrka.Maczki – wschodnia, niewielka i otoczona zewsząd lasami dzielnica Sosnowca, na skraju Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, posiadająca głębokie tradycje kolejarskie a wynikające z historycznie strategicznego położenia na mapie Europy, na granicy dwóch zaborów (końcowa stacja Granica Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej). Maczki to zielone płuca Sosnowca oraz ulubione miejsce weekendowych wycieczek rowerowych.
  Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.

  Kazimierz Górniczy – wschodnia dzielnica Sosnowca z ostatnią w całym Zagłębiu Dąbrowskim czynną Kopalnią Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz. W latach 1967-1975 samodzielne miasto w powiecie będzińskim, w granice którego w 1973 wcielono sąsiednią Porąbkę.

  Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska (ros. Ивангородо-Домбровская железная дорога) - historyczna linia kolejowa w Królestwie Polskim łącząca Dęblin z Dąbrową Górniczą.Bobrek – potok na Wyżynie Śląskiej o długości 14 km, prawy dopływ Białej Przemszy w lewobrzeżnym dorzeczu Wisły.

  Graniczy od północnego zachodu z Zagórzem, od północy i wschodu ze Strzemieszycami Wielkimi, od południowego wschodu z Ostrowami Górniczymi, a od południa i zachodu z Porąbką.

  Przecięta torowiskiem historycznej Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej, posiadającym tutaj stację Sosnowiec Kazimierz, jednak rzadko już używanym na tym odcinku. Południowym obrzeżem przepływa rzeka Bobrek.

  W dzielnicy wyodrębnia się:

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Porąbka to wschodnia, duża dzielnica Sosnowca. Miejsce w którym urodził się Edward Gierek. W latach 1967 - 1973 samodzielne miasto w powiecie będzińskim, na następne dwa lata wcielona w granice Kazimierza Górniczego jako jego dzielnica.
 • Czarne Morze
 • Szmejka
 • os. Broniewskiego
 • os. Brunona Jasieńskiego
 • os. Wagowa
 • Grabocin
 • KWK Kazimierz-Juliusz w Kazimierzu Górniczym (unieruchomiona w 2015)

  Pochodzenie nazwy[]

  Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy kopalni, utworzonej tutaj w 1884, która z kolei przejęła nazwę pola górniczego "Kazimierz".

  Zagórze – północna, wielka dzielnica Sosnowca, przeobrażona zupełnie z budową Huty Katowice (rozbudowa sięgnęła terenów Klimontowa). W latach 1967-1975 samodzielne miasto w powiecie będzińskim.Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Historia[]

 • Od czasów średniowiecznych tereny Kazimierza Górniczego wchodzą w skład Porąbki w parafii mysłowickiej i kluczu sławkowskim biskupów krakowskich, przejętym w 1790 przez skarb państwa.
 • 1884 – utworzenie kopalni "Kazimierz", należącej do Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.
 • 1896, 1 maja – w kopalni "Kazimierz" miał miejsce pierwszy w Zagłębiu strajk robotniczy z żądaniem powszechnego skrócenia dnia pracy z 12-13 do 8 godzin.
 • 1939, 1 czerwca – uruchomienie pierwszych połączeń autobusowych na trasach do Dąbrowy Górniczej oraz Śródmieście SosnowcaMaczki
 • 1950 (styczeń) – utworzenie gminy wiejskiej o charakterze miejskim Kazimierz, obejmującej: Kazimierz, Maczek, Ostrów Górniczych i Porąbkę (wyłączenie tych obszarów z likwidowanej gminy wiejskiej Olkusko-Siewierskiej)
 • 1954, 13 listopada – nadanie statusu osiedla (typu miejskiego)
 • 1960, 4 grudnia – uruchomienie połączenia tramwajowego ze Śródmieściem Sosnowca
 • 1967 – 1 stycznia 1967 z osiedli Kazimierz i Ostrowy Górnicze utworzono miasto Kazimierz Górniczy
 • 1973 – wchłonięcie sąsiedniego miasta Porąbka oraz osiedla Maczki
 • 1975, 1 czerwca – utrata statusu miasta, przyłączenie do Sosnowca
 • 1984 - rozpoczęcie budowy osiedla Wagowa II (tzw. Nowa Wagowa)
 • Struktury wyznaniowe[]

 • Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu, erygowana w 1924 przez wydzielenie z parafii strzemieszyckiej.
 • Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu (powstała w 1989).
 • Inne obiekty i miejsca[]

 • Park im. Jacka Kuronia w Sosnowcu – park ze zbiornikiem wodnym o nazwie Leśna i ogrodem zoologicznym.
 • Zobacz też[]

 • Sosnowiec
 • Zagłębie Dąbrowskie
 • Zew Kazimierz
 • Oficjalna strona internetowa Sosnowca
 • Portal społecznościowy regionu "Wschód" Sosnowca lub awaryjny adres tej samej strony - krystoforus.no-ip.pl
 • Serwis historyczny regionu "Wschód" Sosnowca lub awaryjny adres tej samej strony - krystoforus.no-ip.pl/history
 • Forum Kazimierz górniczy i okolice http://kazimierz.nmj.pl/
 • Przypisy

  1. K. Rymut, Nazwy miast Polski, Ossolineum 1987, s. 104.
  2. Dz. U. z 1966 r. Nr 52, poz. 318
  3. § 4 pkt 2) lit a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast, Dz. U. z 1972 r. Nr 50, poz. 327.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. – ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego na terenie Sosnowca. 1884 r. początek wydobycia w kopalni Kazimierz, 1914 r. początek wydobycia w kopalni Juliusz. KWK Kazimierz-Juliusz powstała wskutek połączenia obu kopalń w 1938 roku.Sławkowski klucz dóbr biskupich (łac.: clavis Slavcoviensis, niem.: Herrschaft Sławków, po polsku zwany również biskupim "starostwem sławkowskim") stanowił od XIII do XVIII wieku wydzielony administracyjnie w województwie krakowskim jako kasztelania majątkowa biskupów krakowskich obszar miasta Sławkowa oraz kilkunastu wsi usytuowanych częściowo na obszarze obecnych miast Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Mysłowice oraz powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Należał do najstarszych (obok klucza kieleckiego) posiadłości biskupstwa krakowskiego. Klucz sławkowski był częścią włości biskupich ciągnących się wzdłuż granicy małopolsko-śląskiej od Lipowca do Koziegłów. Graniczył od południa z kluczem lipowieckim, a od zachodu ze starostwem będzińskim i księstwem siewierskim. Wbrew niektórym opiniom nie wchodził jednak nigdy w skład tego księstwa, znajdując się do końca epoki przedrozbiorowej w województwie krakowskim. Na mocy przywilejów potwierdzonych po raz pierwszy w 1286 biskupi sprawowali w kluczu półudzielną władzę świecką, łącznie z prawem stanowienia i pobierania podatków oraz władzą sądowniczą. Biskupstwo krakowskie posiadało też pełne prawa do eksploatycji minerałów, udzielało przywilejów na ich poszukiwanie, wydawało ordynacje górnicze, mianowało własne władze i pobierało olborę. Tworząca klucz biskupi jednostka administracyjna nosiła w różnych czasach różne nazwy i zmieniała z czasem swój zasięg terytorialny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sosnowiec Kazimierz – stacja kolejowa w Sosnowcu, w województwie śląskim, w Polsce. Jest to stacja węzłowa, położona u zbiegu trzech jednotorowych szlaków ze stacji Sosnowiec Dańdówka, Sosnowiec Maczki i Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Istnieje tutaj stacja w widłowym układzie torów, a oprócz niej łącznica umożliwiająca przejazd z Dańdówki do Maczek bez zmiany czoła pociągu na stacji. Stacja posiada 6 torów głównych, po 3 w każdej z części oraz 3 jednokrawędziowe perony, obecnie tor przy peronie 2 jest wyłączony z użytkowania i zarośnięty. Pociągi osobowe zatrzymują się wyłącznie przy peronie 3. Pomiędzy tymi grupami zlokalizowano budynek dworca, obecnie zamknięty na głucho. Ruch pociągów na stacji, jak również po łącznicy prowadzony jest przez nastawnię SKz, która posiada urządzenia przekaźnikowe. Istnieje również nastawnia wykonawcza SKz2, która obecnie pełni funkcje strażnicy przejazdowej i SKP. Dawniej istniała również nastawnia SKz1 od strony Maczek, która została jednak zlikwidowana. Ze stacji odgałęzia się też bocznica do Kopalni Kazimierz. Do roku 2002 można jeszcze było odjeżdżać ze stacji w kierunku Jaworzna Szczakowa.
  Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie sosnowieckim - Chrystusa Króla, diecezji sosnowieckiej, metropolii częstochowskiej w Polsce, erygowana w 1989 roku.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Leśna to ośrodek rekreacji i wypoczynku w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym, w skład którego wchodzi park z dwoma jeziorami :Leśny i Smug. Główną atrakcją bogato urządzonego parku jest niewielki ogród zoologiczny. W parku Leśna można spotkać dużo roślin wszelkiego gatunku, oraz zwierzęta swobodnie przemieszczające się (wiewiórki i różne gatunki ptaków). Park w centralnym swym punkcie posiada restauracje bankietową, w której organizowane są wesela, studniówki i inne imprezy okolicznościowe. Na terenie kompleksu parkowego znajdują się dwa bary (z posiłkami na gorąco i lodziarnia) oraz muszla koncertowa. Od 2007 roku w Parku odbywają się również koncerty organizowane przez MDK Kazimierz m.in. Młodzieżowe Dni Miasta (w czerwcu). Wokół zbiorników wodnych rozmieszczone są place zabaw dla dzieci i różnorakie figury zwierząt urozmaicające krajobraz. Przez Park przebiegają dwa szlaki spacerowe. We wrześniu 2011 parkowi uroczyście nadano imię Jacka Kuronia.
  Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski.
  Zagłębie Dąbrowskie – region historyczno-geograficzny w zachodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem. Główne miasta Zagłębia Dąbrowskiego to: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Region leży w widłach rzeki Przemszy: Brynicy, Białej Przemszy i Czarnej Przemszy. Obecnie stanowi północno-wschodnią część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego przez co mylnie ta część Małopolski jest uznawana za ziemie śląskie.
  Powiat będziński – powiat w Polsce, woj. śląskim, utworzony 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Będzin.

  Reklama