• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Frieske

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Hieronim Eugeniusz Kubiak (ur. 30 września 1934 w Łodzi) – socjolog, działacz polityczny; prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym Instytutu Socjologii. Dyrektor Polonijnego Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975), redaktor naczelny „Przeglądu Polonijnego".
  Narodowa Rada Rozwoju – gremium doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Rady jest zgodnie ze stwierdzeniem prezydenta Andrzeja Dudy pełnienie roli „ekspercko-doradczej” oraz praca nad „rozwiązaniami strategicznymi” dla państwa.

  Kazimierz Wojciech Frieske (ur. 1945 w Wolsztynie) – polski socjolog, nauczyciel akademicki, tłumacz literatury popularnej i naukowej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (1971). Doktoryzował się w 1977. Habilitował się w 1991 na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w oparciu o rozprawę zatytułowaną Socjologia w działaniu. Nadzieja i rozczarowanie.

  Zawodowo związany m.in. z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (jako profesor nadzwyczajny i dyrektor tej jednostki, a także kierownik Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy) oraz Instytutem Socjologii UW. Był profesorem Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Powołany na zastępcę przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN, kierownika Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego Instytutu Socjologii UW. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Collegium Invisibile, zasiadał w Radzie Konsultacyjno-Doradczej przy Prezesie Rady Ministrów.

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku socjologia. Siedziba Instytutu Socjologii znajduje się w budynku przy ulicy Karowej 18.Polskie Towarzystwo Socjologiczne - organizacja socjologów polskich powstała w 1957 roku, licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba towarzystwa mieści się w Warszawie.

  Zainteresowania naukowe obejmują socjologię prawa, socjologię problemów społecznych (oraz kwestie związane z instytucjonalnymi reakcjami na owe problemy), marginalność i procesy marginalizacji społecznej.

  W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W styczniu 2018 wydano książkę jubileuszową Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego, którą wręczono w pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

  Socjologia prawa nauka społeczna sytuująca się między socjologią a naukami prawnymi. Zajmuje się genezą, funkcjami, i społecznym działaniem zjawisk prawnych. Naukami pokrewnymi są kryminologia, socjotechnika i antropologia prawa. Niekiedy odróżnia się od niej socjologiczną jurysprudencję, czyli naukę prawną sięgającą pomocniczo po wiedzę socjologiczną.Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku filozofia i socjologia.

  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Pijaństwo. Interpretacje problemu społecznego (z Robertem Sobiechem)
 • Narkomania. Interpretacje problemu społecznego (z Robertem Sobiechem)
 • Encyklopedia Socjologii, tom 4 (z Hieronimem Kubiakiem, Grzegorzem Lissowskim, Jerzym Szackim)
 • Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania
 • Deregulacja polskiego rynku pracy
 • Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych (z Pawłem Poławskim)
 • Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej (red.)
 • Socjologia prawa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kazimierz W. Frieske. uw.edu.pl. [dostęp 2015-04-06].
  2. Dr hab. Kazimierz Wojciech Frieske, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-04-06].
  3. Frieske Kazimierz Wojciech. kongreskultury.pl. [dostęp 2015-04-06].
  4. Tutorzy. ci.edu.pl. [dostęp 2015-04-06].
  5. Członkowie Narodowej Rady Rozwoju. prezydent.pl. [dostęp 2015-10-16].
  6. Krzysztof Podwójcic. Diariusz Polityki Społecznej. „Polityka Społeczna”. Nr 1/2018. s. 3 (okł.). ISSN 0137-4729. 
  7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2004 r. nr 51, poz. 658).
  8. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2011 r. nr 111, poz. 1131).
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wolsztyn– miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolsztyn, położony w zachodniej części województwa nad rzeką Dojcą, 72 km na południowy zachód od Poznania. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Pałac Tyszkiewiczów (zwany czasem pałacem Tyszkiewiczów-Potockich) – gmach, obecnie użyteczności publicznej, znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.
  Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.