• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Dullak

  Przeczytaj także...
  Sierakowice (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Serakòjce) – duża wieś w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice, położona na Pojezierzu Kaszubskim, na zachodnim obrzeżu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na Kaszubach.Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie.
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Kazimierz Dullak (ur. 8 sierpnia 1964 w Sierakowicach na Kaszubach) – polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W latach 2001–2009 oficjał Sądu Biskupiego w Koszalinie, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Od 2015 dziekan tego Wydziału.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w roku 1954.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po nauce w szkole średniej otrzymał świadectwo dojrzałości w Lęborku w 1983. W latach 1983–1990 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu i WSD Koszalin. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1990 w koszalińskiej katedrze z rąk biskupa Ignacego Jeża. Objął obowiązki wikariusza w parafii Mariackiej w Szczecinku (do 1993). W tym samym czasie był kapelanem szczecineckiego szpitala oraz kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1993–2001 pracował jako notariusz i sędzia Sądu Biskupiego w Koszalinie. W 1995 obronił doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego na PWT, następnie podjął podstawowe studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej i tam po obronie pracy magisterskiej napisał pod kierunkiem Wojciecha Góralskiego rozprawę doktorską, na podstawie której w 2001 uzyskał drugi doktorat. W 2008 odbył kolokwium habilitacyjne i nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W następnym roku decyzją senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 30 kwietnia 2009 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego US. Wcześniej, bo w 2007 otrzymał od Benedykta XVI honorowy tytuł kapelana Ojca św. – prałata.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Diecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubreganus, niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972, położona na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest następczynią biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.

  Od stycznia 2010 jest promotorem Synodu Metropolitalnego Szczecińsko-Kamieńskiego.

  W 2001 przejął obowiązki oficjała Sądu Biskupiego w Koszalinie od pierwszego w diecezji kapłana, który pełnił tę funkcję w latach 1979–2001 – ks. Józefa Jarnickiego. W tym samym roku został członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Rady Kapłańskiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Od 2005 adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, następnie profesor nadzwyczajny na tym Wydziale i kierownik Katedry Prawa Kanonicznego. Członek senackiej komisji prawnej US.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Podstawy prawno-organizacyjne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1996
 • Problem odnowy życia sakramentalnego wiernych w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce w latach 1983–1999, Warszawa 2001
 • Urząd administratora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 2006
 • Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Szczecin 2007
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ks. dr hab. Kazimierz Dullak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-02-08].
  2. Problem odnowy życia sakramentalnego wiernych w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce w latach 1983 - 1999 w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Ignacy Ludwik Jeż (ur. 31 lipca 1914 w Radomyślu Wielkim, zm. 16 października 2007 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gorzowski w latach 1960–1972, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 1972–1992, przewidziany do kreacji kardynalskiej na konsystorzu w 2007.
  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie powstało na mocy dekretu biskupa Ignacego Jeża 25 marca 1981. Patronem WSD Koszalin jest św. Jan Kanty.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Lębork (pierwotnie Łebno; kaszb. Lãbórg lub też Lãbórch, niem. Lauenburg) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim.
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.701 sek.