• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Banek

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

  Kazimierz Banek (ur. 30 października 1943 w Tarnowie) – polski religioznawca specjalizujący się w historii religii, teorii religii i fenomenologii religii, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), były dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.

  Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii). Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 2003 uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa. W 2012 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 2011 bez powodzenia kandydował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Sejmu RP.

  W ekspertyzie przygotowanej w 2013 na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasadności rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetii uznał to zjawisko za tzw. religię prześmiewczą (ang. joke religion).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Amfiktionie starożytne, Kraków 1993.
 • Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.
 • Mistycy i bezbożnicy. Przełom religijny VI-V w. p.n.e. w Grecji, Kraków 2003.
 • Opowieść o włosach Zwyczaje, rytuały, symbolika, Warszawa 2010.
 • Polsko-ukraińskie badania religii, Kraków 2004.
 • Religia a polityka w starożytnej Grecji. Od epoki mykeńskiej do Aleksandra Macedońskiego, Kraków 1985.
 • Religia w świecie człowieka, Kraków 2011.
 • Szkice o religii greckiej, Kraków 1998.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. Kazimierz Banek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-10-07].
 • Publikacje prof. K. Banka w katalogu Biblioteki Narodowej (dostęp: 7-10-2014).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Latający Potwór Spaghetti (ang. Flying Spaghetti Monster, esp. Fluganta Spagetmonstro) – bóstwo, którego istnienie postulują wyznawcy pastafarianizmu, zaliczanego przez religioznawców do tzw. joke religions i traktowanego przez nich jako parodię religijną. Kościół Latającego Potwora Spaghetti (ang. Church of the Flying Spaghetti Monster) oficjalnie twierdzi, że pastafarianizm parodią religii nie jest.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  30 października jest 303. (w latach przestępnych 304.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 62 dni.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.