• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazania sejmowe

  Przeczytaj także...
  Jan Alojzy Matejko (ur. 24 czerwca 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof.Kazanie Skargi − obraz olejny Jana Matejki namalowany w latach 1862–1864, od 1986 w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie (nr inw. ZKW 2048), dar hr. Jana Tomasza Zamoyskiego; od 1949 w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
  Sejmy walne (łac. comitia generalia) – nazwa parlamentu Korony Królestwa Polskiego a od 1569 roku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to zgromadzenie decydujące o ważnych sprawach w państwie. Sejm walny składa się z dwóch izb: senatu i izby poselskiej oraz z trzech stanów sejmujących: króla, posłów i senatorów.
  Kazania na niedziele y swięta całego roku.

  Kazania Sejmowe – utwór napisany przez polskiego jezuitę Piotra Skargę w 1597 roku.

  Opis cyklu[]

  Po raz pierwszy Kazania sejmowe wyszły w 1597 wraz z drugim wydaniem Kazań na niedziele i święta całego roku, również autorstwa Piotra Skargi. Drugie wydanie dołączone zostało do Kazań o siedmi sakramentach (1600). W 1610 ukazały się po raz kolejny w tomie Kazań przygodnych (bez Kazania szóstego: O monarchijej i królestwie).

  Piotr Skarga herbu Pawęża, SJ, inna forma nazwiska: Piotr Powęski, mylnie: Pawęski (ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm. 27 września 1612 w Krakowie) – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży.

  Zbiór kazań jest sugestywnym opisem sytuacji Rzeczypospolitej „trawionej przez liczne choroby”. Zawiera 8 kazań, które nie zostały nigdy wygłoszone (do kazań Skargi – uważanego w XIX wieku niemal za proroka zapowiadającego upadek I Rzeczypospolitej – nawiązuje obraz Jana Matejki Kazanie Skargi). Zawierają najważniejsze postulaty dotyczące reformy państwa, skierowane są przeciw ideom reformacyjnym. Skarga optuje za silną władzą królewską, która ma być gwarantem prymatu kościoła katolickiego. Optuje za ograniczeniem roli sejmu na rzecz senatu. Krytykuje szlachecką anarchię i egoizm oraz bezkarność za grzechy, takie jak zabójstwo i ucisk chłopów.

  W Kazaniach sejmowych znajduje się wiele porównań biblijnych, utwór nasycony jest wieloma figurami retorycznymi. Styl Skargi stał się wzorem dla późniejszego kaznodziejstwa polskiego

  Spis kazań[]

  Zbiór Skargi składa się z ośmiu kazań:

  1. Pierwsze na początku sejmu przy Ś. Mszy sejmowej (w wydaniu z 1610 tytuł zmieniony na: Pierwsze na początku przy świętej ofierze sejmowej. O mądrości potrzebnej do rady)
  2. Wtóre o miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie
  3. Trzecie o drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z niezgody domowej
  4. Czwarte o trzeciej chorobie Rzeczypospolitej, która jest naruszenie religiej katolickiej przez zarazę heretycką
  5. Piąte jako katolicka wiara policyj i królestw szczęśliwie dochowywa, a heretyctwo je obala
  6. Szóste o monarchijej i królestwie, abo o czwartej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z osłabienia królewskiej dostojności i władzej
  7. Siódme o prawach niesprawiedliwych abo o piątej chorobie Rzeczypospolitej
  8. Kazanie ósme o szóstej chorobie Rzeczypospolitej, która jest dla grzechów jawnych i niekarności ich

  Przypisy

  1. Ziomek 2012 ↓, s. 405.
  2. Ziomek 2012 ↓, s. 410.
  3. Ziomek 2012 ↓, s. 408.
  4. Ziomek 2012 ↓, s. 408-409.

  Bibliografia[]

 • Jerzy Ziomek: Renesans. Wyd. XI – 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13843-1.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Kazania sejmowe Piotra Skargi (według Piotr Skarga, Kazania Sejmowe. S. Kot, Kraków 1939)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.