• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katolikos Wszystkich Ormian

  Przeczytaj także...
  Szahak III (orm.: Սահակ Գ/Sahak III-Izaak III) – katolikos Armenii z lat 677–703. Jedna z najtragiczniejszych postaci Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.Bartłomiej Apostoł, Bartłomiej Natanael, Święty Bartłomiej, cs. Apostoł Warfołomiej (ur. w I wieku n.e. w Kanie Galilejskiej, zm. ok. 70 w Albanopolis w Armenii) – jeden z dwunastu apostołów dwojga imion, zwany, w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, Bartłomiejem (grecko-aramejskie bar-Tholomaios "syn Tolomaja-Ptolemeusza" lub "syn oracza"), a przez Jana – Natanaelem (hebr. "Bóg dał"). Wbrew apokryfom i stanowisku Augustyna z Hippony i Grzegorza Wielkiego, Kościół rzymskokatolicki przyjął, że to ta sama osoba; męczennik i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
  Sahak Wielki (Izaak; ur. 354, zm. 438 - arcybiskup królestwa Armenii w latach 384-427 lub 428, następnie od 431 do śmierci współzarządzający Kościołem w Persarmenii wspólnie z hierarchą syryjskim. Jeden z tłumaczy Biblii i literatury patrystycznej na język ormiański, święty Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

  Katolikos Wszystkich Ormian to duchowy zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Jego oficjalny tytuł brzmi Jego Świątobliwość Najwyższy Patriarcha i Katolikos Wszystkich Ormian. Określany czasami jako Katolikos Świętej Stolicy Eczmiadzynu, od swojej siedziby patriarszej w świętym mieście Eczmiadzyn. Posiada honorową zwierzchność nad pozostałymi patriarchatami Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, aczkolwiek posiadają one autonomię jurysdykcyjną.

  Wazgen I (orm. Վաևգեճ), imię świeckie Lewon Karapet Palczian (ur. 20 września 1908 w Bukareszcie, zm. 18 sierpnia 1994 w Eczmiadzynie) - Katolikos Wszystkich Ormian w latach 1955-1994.Juda Tadeusz (Juda od hebr. יהודה, jehudah - "chwała Jahwe"; Tadeusz od aram. tadda – pierś; godny czci, odważny), zwany również Juda(sz), brat Jakuba albo Tadeusz (Lebeusz), czasem nazywa się go Judą Jakubowym (zm. ok. 80) – jeden z dwunastu apostołów, według tradycji brat Jakuba, brat Pański i autor Listu Judy (por. Jud 1,1). Zaliczany do grona męczenników, święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego.

  Lista Katolikosów Wszystkich Ormian[ | edytuj kod]

  Era Apostolska[ | edytuj kod]

 • Juda Tadeusz Apostoł (43-66)
 • Bartłomiej Apostoł (60-68)
 • Św. Zachariasz (68-72)
 • Św. Zementus (72-76)
 • Św. Atrnerseh (77-92)
 • Św. Mushe (93-123)
 • Św. Shahen (124-150)
 • Św. Shavarsh (151-171)
 • Św. Leontius (172-190)
 • Era | edytuj kod]

 • Św. Merozanes (240-270)
 • Grzegorz Oświeciciel (288-325)
 • Pierwsza era | edytuj kod]

  Dynastia Arcasydów (od 301 do 428 tytuł należał do członków rodziny królewskiej)

  Narses III Budowniczy – katolikos ormiański z lat 641–661. Jedna z czołowych postaci politycznego i kulturalnego życia Armenii w VII wieku.Ani (orm.: Անի, łac.: Abnicum) – ruiny miasta na wschodzie obecnej Turcji przy granicy z Armenią, w 2016 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • Grzegorz Oświeciciel (301-325)
 • Św. Aristaces I (325-333)
 • Św. Wertanes (333-341)
 • Św. Husik (341-347)
 • Dynastia Syryjska

 • Daniel I (347)
 • Dynastia Asziszattów

 • Pharen I (348-352)
 • Dynastia Arcasydów

 • Nerses I Wielki (353-373)
 • Dynastia Albaniosidów

 • Izaak I (373-377)
 • Zawen (377-381)
 • Aspuraces I (381-386)
 • Dynastia Arcasydów

 • Izaak (387-428)
 • Dynastia Syryjska

  Madteos Izmirlian (orm.:Մատթևոս Բ Կոստանդնուպոլսեցի) (ur. ?, zm. 1910) – w latach 1908–1910 Katolikos Wszystkich Ormian (jako: Madteos II). Wcześniej w roku 1896, kiedy to został wygnany przez ówczesnego sułtana i w latach 1908–1909 75. ormiański Patriarcha Konstantynopola (jako: Madteos III). Patriarcha – (gr. πατριάρχης „praojciec”) w Nowym Testamencie określenie protoplastów Izraelitów (Abraham, Izaak, Jakub oraz dwunastu synów Jakuba), ale także protoplastów ludzkości, oraz protoplastów rodów, np. Dawid.
 • Brkisho (428-432)
 • Samuel (432-437)
 • Bezdynastyczny

 • Św. Howsep I (437-452)
 • Era | edytuj kod]

 • Melitus (452-456)
 • Mojżesz I (456-461)
 • Św. Kyud (461-478)
 • Św. Jan I (478-490)
 • Papken I (490-516)
 • Samuel I (516-526)
 • Mushe I (526-534)
 • Sahak II (534-539)
 • Krzysztof I (539-545)
 • Ghevond (545-548)
 • Nerses II (548-557)
 • Jan II (557-574)
 • Mojżesz II (574-604)
 • wakat 604-607, Verthanes Qerthol jako administrator
 • Abraham I (607-615)
 • Gomidas (615-628)
 • Krzysztof II (628-630)
 • Ezra (630-641)
 • Nerses III (641-661)
 • Anastasius (661-667)
 • Israel (667-677)
 • Sahak III (677-703)
 • Eliasz (703-717)
 • Św. Jan III Filozof (717-728)
 • Dawid I (728-741)
 • Dertad I (741-764)
 • Dertad II (764-767)
 • Sion (767-775)
 • Izajasz (775-788)
 • Stefan I (788-790)
 • Joab (790-791)
 • Solomon (791-792)
 • Jerzy I (792-795)
 • Józef I (795-806)
 • Dawid II (806-833)
 • Jan IV (833-855)
 • Zachariasz I (855-876)
 • Jerzy II (877-897)
 • Św. Mashdotz (897-898)
 • Era Aghtamar 927-947[ | edytuj kod]

 • Jan V Historyk (898-929)
 • Stefan II (929-930)
 • Teodor I (930-941)
 • Yeghishe (941-946)
 • Era Arghina 947-992[ | edytuj kod]

 • Ananiasz (949-968)
 • Vahan (968-969)
 • Stefan III (969-972)
 • Khachig I (973-992)
 • Era | edytuj kod]

 • Sarkis I (992-1019)
 • Piotr (1019-1058)
 • Od 1058 do 1441 tytuł nosił Patriarcha-Katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego.

  Katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego to jeden z patriarchów Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Powstał na skutek przeniesienia siedziby Katolikosa Wszystkich Ormian z Eczmiadzynu do Cylicji w 1058. Mimo odrodzenia się patriarchatu w Eczmiadzynie w 1441, katolikosat cylicyjski kontynuował swoją działalność. Obecnie ma swoją siedzibę w Antelias w Libanie. Eczmiadzyński Katolikos Wszystkich Ormian deklaruje zwierzchność nad Katolikosem Wielkiego Domu Cylicyjskiego, jednak dochodzi na tym tle do sporów między katolikosatami.Sophene (hy.: Ծոփք - Tsopk) była prowincją królestwa armeńskiego i imperium rzymskiego. Pompejusz dał Sophene Tigranesowi Młodszemu, po pokonaniu jego ojca Tigranesa II. Sophene z czasem stała się częścią Imperium Rzymskiego, stając się prowincją. Stolicą była Amida. Około 54, rządził nią Gaius Julius Sohaemus. W 530 roku Sophene została włączona do prowincji Armenia.

  Druga era | edytuj kod]

 • Giragos (1441-1443)
 • Jerzy X (1443-1465)
 • Aristaces II (1465-1469) koadiutor
 • Sarkis II (1469-1474)
 • Jan VII (1474-1484)
 • Sarkis III (1484-1515)
 • Zachariasz II (1515-1520)
 • Sarkis IV (1520-1536)
 • Grzegorz XI (1536-1545)
 • Stefan V (1545-1567)
 • Michał (1567-1576)
 • Grzegorz XII (1576-1590)
 • Dawid IV (1590-1629)
 • Mojżesz III (1629-1632)
 • Filip (1633-1655)
 • Jakub IV (1655-1680)
 • Eliazar (1681-1691)
 • Nahabed (1691-1705)
 • Aleksander I (1706-1714)
 • Asdvadzadur (1715-1725)
 • Garabed II (1725-1729)
 • Abraham II (1730-1734)
 • Abraham III (1734-1737)
 • Lazar (1737-1751)
 • Minas (1751-1753)
 • Aleksander II (1753-1755)
 • Sahak V (wybrany ale nie wyświęcony) (1755)
 • wakat (1755-1759)
 • Jakub V (1759-1763)
 • Symeon (1763-1780)
 • Łukasz (1780-1799)
 • Józef II(wybrany ale nie wyświęcony) (1800)
 • Dawid V (1801-1807)
 • Daniel II (1802-1808) (rywal)
 • Yeprem (1809-1830)
 • Jan VIII (1831-1842)
 • Nerses V (1843-1857)
 • Mateusz I (1858-1865)
 • Jerzy IV (1866-1882)
 • wakat (1882-1885)
 • Magar (1885-1891)
 • Mkrticz Chrimian (1892-1907)
 • Mateusz II (1908-1910)
 • Jerzy V (1911-1930)
 • wakat (1930-1932)
 • Choren (1932-1938)
 • wakat (1938-1945)
 • Jerzy VI (1945-1954)
 • Wasken I (1955-1994)
 • Karekin I (1995-1999)
 • Karekin II (1999-obecnie)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego
 • Ormiański patriarcha Konstantynopola
 • Ormiański patriarcha Jerozolimy
 • Patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego
 • Katolikos
 • Patriarcha
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalny serwis Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego
 • Wagharszapat (orm. Վաղարշապատ; hist. Eczmiadzyn) - miasto w Armenii, w prowincji Armawir, nad granicą z Turcją, 18 km na zachód od Erywania. 68 tys. mieszkańców (2003), ośrodek handlowy i przemysłowy. Zabytkowy zespół katedralny - najstarszy kościół Armenii i całego byłego ZSRR, siedziba najwyższego patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, noszącego tytuł Katolikosa Wszystkich Ormian. Czwarte pod względem wielkości miasto kraju.Jerzy VI (Kework VI, orm. Գևորգ Զ, imię świeckie Kework Czeorekdżian; ur. 2 grudnia 1868 w Nachiczewaniu nad Donem, zm. 9 maja 1954 w Wagharszapacie) - biskup ormiański, Katolikos Wszystkich Ormian w latach 1945-1954.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ormiański patriarcha Konstantynopola to jeden z patriarchów Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, autonomiczny jurysdykcyjnie, jednak podległy duchowej zwierzchności Katolikosa Wszystkich Ormian rezydującego w Eczmiadzynie. Ormiański patriarchat w Konstantynopolu powołał w 1461 roku sułtan Mehmed II.
  Mkrticz I Chrimian (orm.:Մկրտիչ Խրիմյան) (ur. 4 kwietnia 1820 w Wan, zm. 29 października 1907 w Eczmiadzynie) – duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Katolikos Wszystkich Ormian w latach 1892–1907. Wcześniej od 1869 do 1873 roku 71. ormiański Patriarcha Konstantynopola.
  Choren, nazwisko świeckie Muradbekian (ur. 8 grudnia 1873, zm. 6 kwietnia 1938 w Eczmiadzynie) - biskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Katolikos Wszystkich Ormian w latach 1932-1938.
  Dwin (orm. Դվին, gr. Δούσιος lub Τίβιον) - opuszczone miasto w Armenii, w prowincji Ararat, 35 km na południe od Erywania, w średniowieczu duży ośrodek handlowy, stolica Królestwa Armenii.
  Karekin II Nersisjan (orm.: Գարեգին Բ, także Garegin II Nersissian, ur. w 1951) – duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, obecny (od 1999) najwyższy patriarcha tego kościoła - Jego Świątobliwość Katolikos Wszystkich Ormian, Patriarcha Świętej Stolicy Eczmiadzyna.
  Katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego to jeden z patriarchów Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Powstał na skutek przeniesienia siedziby Katolikosa Wszystkich Ormian z Eczmiadzynu do Cylicji w 1058. Mimo odrodzenia się patriarchatu w Eczmiadzynie w 1441, katolikosat cylicyjski kontynuował swoją działalność. Obecnie ma swoją siedzibę w Antelias w Libanie. Eczmiadzyński Katolikos Wszystkich Ormian deklaruje zwierzchność nad Katolikosem Wielkiego Domu Cylicyjskiego, jednak dochodzi na tym tle do sporów między katolikosatami.
  Apostolski Kościół Ormiański (Święty Apostolski Katolicki Kościół Ormiański, Kościół gregoriański, orm. Հայ Արաքելական Եկեղեցի) – Kościół z grupy Kościołów wschodnich, przedchalcedoński, działający wśród Ormian – pierwotnie w Armenii i na Bliskim Wschodzie, obecnie również wśród diaspory ormiańskiej na całym świecie. Liczy około 6 milionów wiernych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.915 sek.