• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Kierunki kształcenia[]
 • Wydział Teologii
 • Muzykologia
 • Nauki o rodzinie
 • Praca socjalna
 • Religioznawstwo
 • Teologia
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Administracja
 • Europeistyka
 • Prawo
 • Prawo kanoniczne
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Edytorstwo
 • Filologia: angielska, chińska, germańska, klasyczna, niderlandzka, romańska, słowiańska
 • Filologia polska
 • Krajoznawstwo i Turystyka kulturowa
 • Historia Sztuki
 • Wiedza o teatrze
 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • Wydział Filozofii
 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Kulturoznawstwo
 • Przyrodoznawstwo i Filozofia przyrody
 • Retoryka
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Architektura krajobrazu
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Archeologia
 • Ekonomia
 • Etnologia
 • Prawo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
 • Ekonomia
 • Prawo
 • Życie studenckie[]

  Legia Akademicka KUL
  Przekazanie na ręce J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Stanisława Wilka, nadanego pośmiertnie ppor. Janowi Bołbottowi, Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. 19 października 2008 r.

  Na terenie Uniwersytetu działają organizacje studenckie, m.in. Korporacja Akademicka Concordia (zał. w 1922 r.), Uczelniany Samorząd Studentów.

  Teatrologia – nauka o teatrze, zapoczątkowana na początku XX wieku przez niemieckiego badacza Maxa Hermanna, jako osobna dziedzina studiów powstała pod wpływem zmian w teatrze, związanych z Wielką Reformą Teatru i haseł wzywających do „reteatralizacji” teatru. Działania te potrzebowały wsparcia teoretycznego w procesie odnawiania i ponownego definiowania sztuki teatralnej, wzmacniania autonomii teatru od innych dziedzin sztuki.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Działają także organizacje kulturalne:

 • Agencja Fotograficzna "Terra"
 • Akademickie Studio Filmowe
 • Chór Akademicki
 • Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL
 • Galeria 1 im. Bogusława Słomki
 • Gazeta Studencka "Coś Nowego"
 • Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika
 • Teatr Enigmatic
 • Teatr ITP
 • Swoją siedzibę mają instytucje naukowe – m.in. Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie, ponad 60 różnych kół naukowych.

  ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (ur. 18 maja 1944 w Straszowej Woli) – polski duchowny katolicki, prof. dr hab. nauk teologicznych, historyk, rektor KUL w latach 2004-2012.Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.

  Oprócz tego istnieją także kluby i sekcje sportowe, Koło PTTK, Legia Akademicka (organizacja propagująca służbę wojskową wśród studentów).

  Istniejące od kilkudziesięciu lat Towarzystwo Przyjaciół KUL zajmuje się promowaniem uczelni na świecie i zbieraniem środków finansowych na działalność Uniwersytetu.

  Medal Milito Pro Christo[]

  W 90-lecie działalności Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II Medal "Milito Pro Christo" za:

  Andrzej Ryszard Szostek MIC (ur. 9 listopada 1945 w Grudziądzu) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor filozofii, rektor KUL w latach 1998-2004.Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.
 • kształcenie inteligencji katolickiej
 • wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości, za kształcenie charakterów i postaw
 • poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie
 • prowadzenie badań w duchu harmonii między nauką i wiarą
 • współtworzenie chrześcijańskiej kultury
 • niezłomność postaw w całej historii Uczelni – mimo prześladowań, represji i szykanowania
 • wierne wypełnianie dewizy "Deo et Patriae" – Bogu i Ojczyźnie
 • Medal "Milito Pro Christo" (łac. Walczę dla Chrystusa) – polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego WP, przyznawane corocznie dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe. Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda.9 października jest 282. (w latach przestępnych 283.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 83 dni.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE) – zamiejscowa jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdująca się w Tomaszowie Lubelskim, której twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Jan Świtka. WZNPiE umożliwia kształcenie w zakresie trzech kierunków:
  Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego założona wraz z całym uniwersytetem w 1918 roku.
  AKF działa od 2006 roku. Stanowi archiwum wydarzeń odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Utrwalone są w niej codzienne wydarzenia mające miejsce na Uniwersytecie, jak również konferencje i sympozja naukowe, przeróżne inicjatywy studenckie oraz wspomnienia nieżyjących Profesorów wykładających na Uniwersytecie w formie filmów dokumentalnych oraz retrospekcji.
  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.