• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Władze uczelniane w kadencji 2016–2020[]

  1 września 2016 rozpocznie się kadencja władz uczelnianych w składzie:

 • Rektor: ks. prof. Antoni Dębiński
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
 • Prorektor ds. administracji i finansów: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
 • Prorektor ds. studenckich: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 • Prorektor ds. kształcenia i promocji: dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 • Lokalizacja[]

  Wejście do Gmachu Głównego (od strony al. Racławickich)
  Budynek Collegium Jana Pawła II
  Collegium Iuridicum
  Kościół akademicki

  Budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skupione są w trzech miejscach Lublina – campus w centrum miasta, drugie miejsce to dzielnica Konstantynów w południowej części miasta oraz w dzielnicy Majdanek, w byłych koszarach wojskowych.

  Teatrologia – nauka o teatrze, zapoczątkowana na początku XX wieku przez niemieckiego badacza Maxa Hermanna, jako osobna dziedzina studiów powstała pod wpływem zmian w teatrze, związanych z Wielką Reformą Teatru i haseł wzywających do „reteatralizacji” teatru. Działania te potrzebowały wsparcia teoretycznego w procesie odnawiania i ponownego definiowania sztuki teatralnej, wzmacniania autonomii teatru od innych dziedzin sztuki.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Kampus główny[]

  Kampus główny obejmuje zabytkowe budynki, w których znajdują się władze uniwersytetu, niektóre wydziały, administracja oraz siedziby organizacji studenckich. Do campusu głównego należą:

 • Gmach Główny – główny budynek będący podominikańskim kompleksem, który uniwersytet otrzymał jeszcze przed wojną. Znajduje się w nim m.in. Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Filozofii. Znajduje się tu także kościół pw. św. Krzyża (kościół akademicki).
 • Collegium Joannis Pauli II – okazały gmach zbudowany w stylu międzynarodowym. Większość budynku zajmuje Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych. Część siedziby ma tutaj również Wydział Teologii.
 • Collegium Norvidianum – nowoczesny budynek w stylu postmodernistycznym. Znajduje się w nim m.in. Wydział Nauk Humanistycznych z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida.
 • We wschodniej części Śródmieścia znajduje się Collegium Iuridicum, drugi budynek należący do Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Pozyskany od Akademii Medycznej budynek przy ulicy Spokojnej 1 stanowi bazę dydaktyczną z niektórymi katedrami wydziału oraz sekretariaty Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki.

  ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (ur. 18 maja 1944 w Straszowej Woli) – polski duchowny katolicki, prof. dr hab. nauk teologicznych, historyk, rektor KUL w latach 2004-2012.Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL ma swoją siedzibę w centrum miasta przy ulicy Chopina, w budynkach, które uczelnia otrzymała zaraz po wojnie od Kurii Biskupiej. W należących do Uniwersytetu sąsiadujących z Biblioteką kamienicach mieszczą się także niektóre instytuty międzywydziałowe.
 • Również w centrum, przy ulicy Niecałej, znajduje się akademik męski.

  Andrzej Ryszard Szostek MIC (ur. 9 listopada 1945 w Grudziądzu) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor filozofii, rektor KUL w latach 1998-2004.Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.

  Baza dydaktyczna na Konstantynowie[]

  Na Konstantynowie mieszczą się Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu i Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku z laboratoriami, akademiki żeńskie i męski oraz hala sportowa.

  Baza dydaktyczna na Majdanie Tatarskim[]

  Naprzeciwko obozu koncentracyjnego Majdanek znajduje się kompleks budynków, które są w większości zajmowane przez Wydział Nauk Społecznych oraz przez Wydział Filozofii. Odbywają się tam zajęcia m.in. na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia oraz kulturoznawstwo i retoryka stosowana.

  Medal "Milito Pro Christo" (łac. Walczę dla Chrystusa) – polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego WP, przyznawane corocznie dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe. Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda.9 października jest 282. (w latach przestępnych 283.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 83 dni.

  Struktura uniwersytetu[]

  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
  Pałac Potockich – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

  Wydziały[]

 • Wydział Teologii (1918)
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (początkowo noszący nazwę Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i istniejący w latach 1918-1952, reaktywowany w 1981)
 • Wydział Nauk Humanistycznych (1918)
 • Wydział Filozofii (1946)
 • Wydział Nauk Społecznych (1980)
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (1998)
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (1995)
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (2014)
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Międzyrzecu Podlaskim.
 • Na uczelni funkcjonuje również Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, na określonych kierunkach.

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE) – zamiejscowa jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdująca się w Tomaszowie Lubelskim, której twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Jan Świtka. WZNPiE umożliwia kształcenie w zakresie trzech kierunków:

  Instytuty naukowe[]

  Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II działają m.in.:

 • Instytut Ekumeniczny (1983)
 • Instytut Kultury Niderlandzkiej
 • Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej (1985)
 • Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida
 • Ośrodek Geografii Historycznej Kościoła w Polsce (1957)
 • Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym (1972)
 • Instytut Jana Pawła II (1982)
 • Instytut Nauk Biblijnych
 • Instytut Badań nad Literaturą Religijną
 • Instytut Leksykograficzny
 • Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (1956)
 • Instytut Inżynierii Środowiska (Stalowa Wola)
 • Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego założona wraz z całym uniwersytetem w 1918 roku.AKF działa od 2006 roku. Stanowi archiwum wydarzeń odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Utrwalone są w niej codzienne wydarzenia mające miejsce na Uniwersytecie, jak również konferencje i sympozja naukowe, przeróżne inicjatywy studenckie oraz wspomnienia nieżyjących Profesorów wykładających na Uniwersytecie w formie filmów dokumentalnych oraz retrospekcji.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
  Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.
  Konstantynów – dzielnica w zachodniej części Lublina granicząca od północy ze Sławinkiem poprzez ulicę Nałęczowską, czyli drogę wojewódzką 830, od wschodu z Rurami, od południa z Czubami i od zachodu z Węglinem Północnym i Południowym oraz Szerokimi.
  Antoni Szymański (ur. 27 października 1881 w Praszce koło Wielunia, zm. 9 października 1942 w Bełżycach) - polski duchowny rzymskokatolicki, rektor KUL, twórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej.
  Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór (ur. 24 września 1821 w Laskowie-Głuchach, zm. 23 maja 1883 w Paryżu) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.