• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katechetyka

  Przeczytaj także...
  Katecheza (z gr. katēchēsis, katēchéō) – formacja chrześcijańska, mająca na celu przekazanie wiary osobom nieochrzczonym oraz ochrzczonym dzieciom i młodzieży, oraz wszystkim, którzy nie doświadczyli wtajemniczenia chrześcijańskiego.Kerygmat (z gr. κήρυγμα, ogłoszenie, proklamacja; κῆρυξ /keryks/ herold; κηρύσσω głoszę, krzyczę) – głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, nauczanie apostolskie. Do dziś dnia jest ono wspólne dla wszystkich wyznań i nurtów chrześcijaństwa.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.

  Katechetyka (z gr. katēchēsis, katēchéō = „nauczam ustnie”) – to subdyscyplina teologii pastoralnej, podejmująca naukową refleksję nad katechezą.

  W ramach katechetyki możemy wyodrębnić następujące działy:

  a) katechetyka fundamentalna - dział katechetyki, analizujący różnorakie koncepcje katechetyczne, a także rozwijający tym samym teologię katechezy poprzez: analizę celów, natury, podmiotu owej subdyscypliny dyscypliny w zbawczej działalności Kościoła.

  b) katechetyka szczegółowa - to dział katechetyki, podejmujący problematykę katechezy kierowanej do osób na różnym poziomie rozwoju psychicznego i umysłowego (katecheza przedszkolna, dziecięca, młodzieżowa, dorosłych, rodzinna, specjalna).

  Katechizm (gr. κατηχητικός) – to podsumowanie lub objaśnienie doktryny, tradycyjnie używane w chrześcijańskiej nauce religii.Katechumenat (łac. catechumenatus, od catechumenus, gr. κατηχούμενος katechumenos: nauczany, instruowany) – w chrześcijaństwie okres przygotowania do przyjęcia chrztu. Okres ten wiąże się z katechezami wtajemniczającymi w życie chrześcijańskie. Osobę przygotowującą się do chrztu nazywa się katechumenem.

  c) katechetyka materialna - to dział katechetyki, zajmujący się doborem i porządkowaniem istotnych treści katechezy w procesie programowania i nauczania religii.

  d) katechetyka formalna (metodyka nauczania religii, dydaktyka religii, dydaktyka katechetyczna, dydaktyka katechezy) - to dział katechetyki zajmujący się sposobami tak nauczania, jak i uczenia się w szkole.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Katecheza
 • katechizm
 • katechumenat
 • kerygmat • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.