• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katarzyna Bieroń

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Katarzyna Bieroń (ur. 1982 w Krakowie) – psycholog, instruktorka harcerska, Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 21 kwietnia 2012 roku.

  Była drużynowa 15 Podgórskiej Drużyny Harcerek Groteska, Szczepowa Szczepu Zielona Gromada, hufcowa Hufca Harcerek Kraków-Podgórze, wicekomendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHR, Komendantka Małopolskiej Szkoły Instruktorek SILOE. Jest najmłodszą Naczelniczką Harcerek w historii ZHR.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Absolwentka psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako psycholog w zespole szkół społecznych STO w Krakowie oraz w Młodzieżowych Grupach Usamodzielnienia w Kłaju i Lubniu. Jest przewodnikiem beskidzkim zrzeszonym w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie.

  Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie jest najstarszym studenckim kołem przewodnickim w Polsce. Zostało założone w 1955 r. przez Włodzimierza Kulczyckiego. Od 1963 działa w strukturze Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. W 1987 r. z SKPG odłączyli się przewodnicy tatrzańscy tworząc Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich. W trakcie ponad 50-letniej działalności do Koła przyjęto ponad 1000 osób (w tym prawie 900 z numerowanymi, trójkątnymi odznakami SKPG, projektu Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego). Osobom szczególnie związanym z Kołem, które nie są przewodnikami, SKPG przyznaje odznakę "Sympatyka Koła".Lubień – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Lubień. Miejscowość jest siedzibą gminy Lubień. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kłaj – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Kłaj. Miejscowość jest siedzibą gminy Kłaj.
  Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Krakowa i województwa małopolskiego. Od 13 grudnia 2009 komendantką Małopolskiej Chorągwi Harcerek jest hm. Dominika Romanowicz HR.
  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, STO – ogólnopolska organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, działająca od 1987 roku, której statutowym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Towarzystwo jest założycielem niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Naczelniczka Harcerek ZHR - instruktorka ZHR w stopniu harcmistrzyni, która została wybrana przez instruktorki spośród kandydatek na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerek i jest przełożoną instruktorek.
  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.