• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katalog rozproszony

  Przeczytaj także...
  Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Rękopis (manuskrypt) – zapisany odręcznie tekst, w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Termin stosowany zwykle w odniesieniu do zabytkowych książek lub dokumentów pochodzących z okresu przed upowszechnieniem się druku. W takim rozumieniu każdy rękopis jest dziełem niepowtarzalnym o indywidualnych cechach. W szerszym znaczeniu, rękopis to każdy tekst zapisywany ręcznie za pomocą np. ołówka, atramentu, tuszu.

  Katalog rozproszony – połączony katalog biblioteczny opisujący zbiory pewnej liczby bibliotek.

  Katalogi rozproszone służą bibliotekarzom przy lokalizacji i zamawianiu materiałów z innych bibliotek. Pozwalają również naukowcom przeszukiwać zbiory, do których w inny sposób nie mieliby dostępu, np. zbiory manuskryptów.

  Największym drukowanym katalogiem rozproszonym jest amerykański National Union Catalog (NUC), ukończony w 1981. Osiągnięcie to zostało wyparte przez stworzenie katalogów elektronicznych, takich jak WorldCat.

  Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.National Union Catalog – drukowany katalog zbiorów znajdujących się w Bibliotece Kongresu oraz innych amerykańskich i kanadyjskich bibliotekach.

  Zobacz też[]

 • KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich)
 • WorldCat
 • Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT
 • Przypisy

  1. Jeffrey Beall, Kafadar, Karen. The Proportion of NUC Pre-56 Titles Represented in OCLC WorldCat. „College & Research Libraries”. 66 (5), s. 431–5, 2005 (ang.). [dostęp 2009-11-18]. 
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – katalog rozproszony i wyszukiwarka korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących publikacji lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.