• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaszubski Park Krajobrazowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Staniszewskie Błoto (kaszb. Stajszewsczé Błoto) – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1962 r., o powierzchni 130,4 ha na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie Lasów Mirachowskich. Obejmuje największe na Pojezierzu Kaszubskim, kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Złoże torfu osiąga tu co najmniej 10 metrów miąższości. Najbliższe miejscowości to Mirachowo i Bącka Huta. Rezerwat jest włączony do sieci Natura 2000.Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:
  Jezioro Ostrzyckie, należące do zespołu Jezior Raduńskich

  Kaszubski Park Krajobrazowy (kaszb. Kaszëbsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy położony na Kaszubach w województwie pomorskim. Park ten utworzono w 1983 r. dla ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku wynosi 33202 ha.

  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Gmina Sierakowice (kaszb. Gmina Serakòjce) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim. W 2007 w gminie wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy.

  Park położony jest na obszarze ośmiu gmin: Kartuzy, Chmielno, Stężyca, Sierakowice, Somonino, (wszystkie w powiecie kartuskim) oraz Linia (powiat wejherowski), Kościerzyna i Nowa Karczma.

  Spis treści

 • 1 Ukształtowanie powierzchni
 • 2 Gleby
 • 3 Klimat
 • 4 Wody powierzchniowe
 • 4.1 Szata roślinna
 • 4.2 Świat zwierzęcy
 • 5 Formy ochrony
 • Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody Żurawie Chrusty – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1990 r., o powierzchni 21,84 ha) na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie Lasów Mirachowskich, na obrzeżach wsi Mojuszewska Huta.
  Gmina Somonino (do 1954 gmina Goręczyno) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.
  Rezerwat przyrody Leśne Oczko – torfowiskowo-florystyczny rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1990 r., o powierzchni 31,6 ha na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego) w kompleksie Lasów Mirachowskich. Rezerwatem objęte jest dobrze zachowane jezioro dystroficzne z występującym tu płem mszarnym. Na obrzeżu jeziora i torfowiska występują między innymi borówka czarna, brzoza omszona i rosiczka okrągłolistna. Rezerwat stanowi również ostoję ptactwa. Najbliższe miejscowości to Cieszenie i Mirachowo.
  Zimorodek zwyczajny, zimorodek (Alcedo atthis) – gatunek niewielkiego ptaka rybożernego z rodziny zimorodkowatych (Alcedinidae).
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
  Łupawa (niem. Lupow) – rzeka w północnej Polsce, na Pomorzu, długość wraz z Obrówką 98,7 km, powierzchnia zlewni 924,5 km².
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.