• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaseton

  Przeczytaj także...
  Panteon w Rzymie (łac. Pantheon, z greckiego Πάνθειον, pan – wszystko, theoi – bogowie, panteon – miejsce poświęcone wszystkim bogom), to okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez cesarza Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w pożarze w 80 r. n.e.Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
  Giuliano da Sangallo właściwie Giuliano Giamberti (ur. 1445 we Florencji, zm. 1516) – architekt włoski. Starszy brat Antoniego da Sangallo, ojciec Francesca da Sangallo, znanego rzeźbiarza florenckiego.
  Strop kasetonowy w Bazylice San Lorenzo we Florencji

  Kaseton (skrzyniec) – wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej.

  Kaseton w stropach drewnianych otrzymywany jest przez wprowadzenie dodatkowych belek lub listew w polach pomiędzy belkami stropowymi. Stosowano je również w murowanych sklepieniach. Pierwotnie były związane z konstrukcją stropów belkowych wspartych na słupach lub kolumnach, później stały się elementem wyłącznie dekoracyjnym, wykuwanymi w kamieniu, lub formowanymi w stiuku i tynku.

  Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.Kasetony elewacyjne - powtarzalne, lekkie formy metalowe - ukształtowane z blachy powlekanej lub z aluminiumowej, dające powtarzalny i regularny wzór okładzinowy na elewacjach budynku. Zazwyczaj stanowią one zewnętrzną część elewacji wentylowanej, są mocowane do specjalnej podkonstrukcji. Ich wymiary wahają się w granicach od 30 cm do ponad 2 m, mogą mieć kształt zarówno kwadratowy jak i prostokątny.

  Umieszczane były także od spodu na gzymsach, arkadach. Elementem zdobiącym są profilowane krawędzie belek, rzeźby (np. głowy wawelskie na Zamku Królewskim), dekoracje malarskie itp. Spotyka się także dekoracje malarskie wykonane na płaszczyźnie stropu dające złudzenie kasetonów (kasetony pozorne). Niejednokrotnie na jednym stropie występują różne formy i wielkości kasetonów.

  Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.Profil architektoniczny – forma dekoracji architektonicznej (np. belki, filaru, gzymsu, żebra ukształtowana w sposób ozdobny. W innym znaczeniu również obrys przekroju elementu lub detalu architektonicznego.

  We współczesnym budownictwie występuje szereg różnych typów materiałów określanych jako kasetony:

 • kasetony elewacyjne
 • kasetony sufitowe
 • kasetony reklamowe
 • Zazwyczaj są to regularne formy przestrzenne z lekkich materiałów, mające kształt prostopadłościenny i dające powtarzalny wzór na elewacji i suficie.

 • Panteon w Rzymie

  Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.Bazylika San Lorenzo - bazylika we Florencji budowana od roku 1419 do lat 80. XV wieku. Zaprojektował ją florencki architekt Filippo Brunelleschi. Bazylika powstała na miejscu świątyni z okresu romańskiego, założonej w 393 roku.
 • Sufit w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie według projektu Giuliano da Sangallo

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • modylion
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 70. ISBN 83-85001-89-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zamek w Mirze (biał. Мірскі замак, Mirski zamak) – zamek usytuowany w pobliżu Miru na Białorusi. W 2000 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Modylion (fr. modillon, wł. modiglione) – rodzaj ozdobnego wspornika, kroksztynu. Podpora gzymsu w kształcie płytki wspartej na konsoli w kształcie esownicy ozdobionej zwykle rzeźbionym liściem akantu oraz ornamentem łuskowym.
  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.
  Sklepienie – w architekturze, konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służąca do przykrycia od góry przestrzeni pomieszczenia w budynku (w konstrukcji inżynierskiej), ograniczona murami, łękami, belkami itp. Oparta na kolumnach, filarach, arkadach. Wykonana z kamienia (klińców), cegieł, betonu lub żelbetu i mająca, ze względu na mozliwość tworzenia urozmaiconych form, znaczny wpływ na wygląd i architektoniczny wyraz danego pomieszczenia.
  Gzyms – element architektoniczny w postaci poziomej, zwykle profilowanej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami.
  Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
  Kwadrat (łac. quadratum „czworobok, kwadrat”) – wielokąt foremny o czterech bokach (czworokąt foremny), czyli czworobok o czterech przystających bokach (a stąd równej długości) i tyluż przystających kątach wewnętrznych (a stąd prostych). Można go również scharakteryzować jako prostokąt o przystających bokach (bądź równej długości), romb o przystających (bądź prostych) kątach wewnętrznych. Dowolne dwa kwadraty są podobne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.