• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaseta Pribnowa

  Przeczytaj także...
  Adenina (gr. ἀδήν aden – gruczoł), 6-aminopuryna – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA). W dwuniciowych kwasach nukleinowych adenina tworzy parę komplementarną z tyminą lub uracylem za pomocą dwóch wiązań wodorowych.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

  Kaseta Pribnowa, sekwencja Pribnowa (sekwencja Pribnowa-Schallera) – sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów. Znajduje się średnio 10 par zasad w górę od miejsca inicjacji transkrypcji. Należy do sekwencji konsensusowych, co oznacza, że jest najczęstszą statystycznie sekwencją nukleotydową w tym miejscu łańcucha nukleotydowego u różnych organizmów prokariotycznych; u poszczególnych gatunków mogą występować różnice między tymi sekwencjami. Ponieważ adenina i tymina tworzą tylko dwa wiązania wodorowe, w porównaniu z trzema między guaniną i cytozyną, fragment TATAAT podwójnej helisy łatwiej ulega rozpleceniu, co czyni z tego miejsca helisy dogodne miejsce wiązania polimerazy RNA.

  Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych charakterystycznych dla eukariontów. Nazwa pochodzi od greckich słów pros ("przed") i karyon ("orzech", "jądro"). Pozostałe synonimy to: akariobionty, akariota, organizmy akariotyczne, anukleobionty, bezjądrowce, bezjądrowe, prokariota, protokarionty, przedjądrowce.Transkrypcja – w genetyce proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Sekwencja TATA

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Pribnow D. Nucleotide sequence of an RNA polymerase binding site at an early T7 promoter. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 72. 3, s. 784-8, 1975. PMID: 1093168. 
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Tymina - 5-metylo-2,4-dioksypirymidyna - C5H6N2O2 - organiczny związek chemiczny, należący do zasad pirymidynowych. Jest ważnym składnikiem DNA. Tymina (T) łączy się z adeniną (A) w DNA a w RNA zastąpiona jest uracylem (U).Wiązanie wodorowe – (tzw. mostek wodorowy) rodzaj stosunkowo słabego wiązania chemicznego polegającego głównie na przyciąganiu elektrostatycznym między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe. We wzorach oznaczany jest zazwyczaj linią przerywaną, np. X−H⋯Y–Z, gdzie X jest donorem wiązania wodorowego, a Y jego akceptorem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Cytozyna (skróty: Cyt, C) – organiczny związek chemiczny, jedna z zasad pirymidynowych występujących w DNA i RNA jako element nukleozydów (deoksycytydyny i cytydyny). W dwuniciowych kwasach nukleinowych cytozyna tworzy parę komplementarną z guaniną za pomocą trzech wiązań wodorowych:
  Guanina – aromatyczny związek heterocykliczny należący do grupy puryn. Związek ten będąc pochodną puryny opiera się na połączonym pierścieniu pirymidynowo-imidazolowym zawierającym sprzężony układ wiązań podwójnych. Guanina jest jedną z podstawowych jednostek budujących kwasy nukleinowe (DNA i RNA). W kwasach nukleinowych tworzy komplementarną parę z cytozyną (C).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.732 sek.