• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karpaty  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Howerla (ukr. Говерла – Howerła, ros. Говерла – Gowierła; z rum. hovirla – "trudne do przejścia") – najwyższy (2061 m n.p.m.) szczyt Beskidów znajdujący się w Beskidach Wschodnich, w północno-zachodniej części pasma Czarnohory, najwyższy szczyt Ukrainy.
  Podział Karpat[]

  W podstawowym podziale Karpat wyróżnia się następujące części:

 • Karpaty Zachodnie
 • Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
 • Karpaty Austriacko-Morawskie i Środkowomorawskie (oddzielone od siebie doliną Dyi, a od Karpat Słowacko-Morawskich doliną Morawy, które mogą być traktowane jako część Kotliny Panońskiej),
 • Pogórze Beskidzkie,
 • Karpaty Słowacko-Morawskie,
 • Beskidy Zachodnie i Środkowe.
 • Centralne Karpaty Zachodnie
 • Małe Karpaty,
 • łańcuchy Małofatrzański, Wielkofatrzański, Tatrzański i Niżnotatrzański,
 • Dolina Środkowego Wagu,
 • obniżenia Orawsko-Podhalańskie, Nitrzańsko-Turczańskie i Liptowsko-Spiskie.
 • Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
 • Bruzda Hronu,
 • Łańcuch Rudaw Słowackich,
 • kotliny Południowosłowacka i Koszycka,
 • Kras Słowacko-Węgierski,
 • Czerehat,
 • Góry Tokajsko-Slańskie,
 • Średniogórze Północnowęgierskie.
 • Karpaty Wschodnie
 • Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
 • Beskidy Wschodnie,
 • Karpaty Mołdawsko-Munteńskie,
 • Subkarpaty Wschodnie.
 • Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
 • Karpaty Marmaroskie,
 • Kotlina Marmaroska,
 • Góry Rodniańskie,
 • Góry Bystrzyckie,
 • Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński i Kelimeńsko-Hargicki,
 • Obniżenie Gheorgeńsko-Braszowskie.
 • Karpaty Południowe
 • grupy górskie Fogaraska, Parîngu i Godeanu-Retezat,
 • Poiana Ruscă,
 • Góry Banackie,
 • Subkarpaty Południowe.
 • Góry Zachodniorumuńskie
 • Masyw Biharu,
 • Góry Maruszy, Kereszu i Seş-Meseş.
 • Wyżyna Transylwańska
 • wyżyny Samoszu i Tyrnawska,
 • Równina Transylwańska,
 • Dolina Środkowej Maruszy,
 • kotliny Fogaraska, Sybińska i Haţeg.
 • Ważniejsze przełęcze[]

  Ważne przełęcze w Karpatach to m.in.:

  Karpaty Mołdawsko-Munteńskie (524-525) – region fizycznogeograficzny w Zewnętrznych Karpatach Wschodnich we wschodniej Rumunii (Mołdawia i Wołoszczyzna).Gerlach (główny egzonim) lub Gierlach (egzonim wariantowy), dawniej też Garłuch (słow. Gerlachovský štít, Gerlachovka, niem. Gerlsdorfer Spitze, Gerlach, węg. Gerlachfalvi-csúcs, 2655 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat, położony na Słowacji, w bocznej grani Tatr Wysokich.
 • Przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.) – najdogodniejsze przejście z Europy Północnej do Kotliny Panońskiej; trasa europejska E371
 • Przełęcz Łupkowska (640 m n.p.m.) – oddziela Karpaty Zachodnie i Wschodnie
 • Przełęcz Użocka (853 m n.p.m.) – najdogodniejsze przejście z Europy Wschodniej do Kotliny Panońskiej; linia kolejowa Lwów – Budapeszt
 • Predeal (1033 m n.p.m.) – oddziela Karpaty Wschodnie i Południowe
 • Ważniejsze rzeki[]

  Karpaty stanowią dział wodny między zlewiskiem Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na terenie Karpat początek swój mają liczne rzeki, m.in.:

  Góry Wschodnioserbskie (t. Rudawy Wschodnioserbskie, Karpaty Serbskie, Karpaty Bałkańskie; serb. Карпатско-балканске планине - Karpatsko-balkanske planine) - pasmo gór fałdowych na Półwyspie Bałkańskim, w centralnej Serbii.Bucegi (rum. Munții Bucegi, węg. Bucsecs-hegység, 531.11) – pasmo górskie w centralnej Rumunii, na południu Wyżyny Transylwańskiej, na południe od Braszowa. Są częścią Karpat Południowych.
 • Aluta
 • Cisa (górny bieg)
 • Dunajec
 • Hornád
 • Hron
 • Marusza
 • Prut (górny bieg)
 • San
 • Seret (górny bieg)
 • Wag
 • Wisła (potoki źródłowe i jej górny bieg)


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Region karpacki (5) – megaregion fizycznogeograficzny Europy Zachodniej. Obejmuje górskie i podgórskie struktury fałdowe powstałe w orogenezie alpejskiej, leżące na wschód od Alp i na północ od Półwyspu Bałkańskiego. W jego skład poza właściwymi Karpatami wchodzi pierścień obniżeń otaczających je od zewnątrz (Podkarpacie i Równiny Południoworumuńskie) oraz zespół obniżeń leżących wewnątrz łańcucha karpackiego (Kotlina Panońska wraz z kotlinami Wiedeńską i Tullneńską).
  Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) – zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.
  Kras Słowacko-Węgierski (516.2) – jednostka podziału geomorfologicznego Wewnętrznych Karpat Zachodnich na pograniczu Słowacji i Węgier.
  Bańdzioch lub Mięguszowiecki Kocioł – kocioł lodowcowy położony na wysokości ok. 1700-2040 m n.p.m., u podnóża Mięguszowieckich Szczytów.
  System górski - zbiór łańcuchów górskich powstałych w wyniku wypiętrzenia skorupy ziemskiej w tym samym okresie geologicznym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.