• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karol V Mądry  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Wielka Schizma Zachodnia[]

  Information icon.svg Zobacz więcej w osobnym artykule: Wielka schizma zachodnia.

  Pod koniec swego panowania Karol V zaangażował się w spór w łonie Kościoła katolickiego. W XIV wieku papieże byli pod silnymi wpływami Francji i rezydowali w Awinionie. Papież Grzegorz XI sam z pochodzenia był Francuzem i sojusznikiem króla Francji. Mając jednak na uwadze fakt upadku prestiżu papiestwa oraz utratę wpływów w Państwie Kościelnym oraz pod wpływem mistyczki Katarzyny ze Sieny, postanowił na stałe wrócić do Rzymu. Karol usiłował odwieść papieża od tej decyzji – bezskutecznie. Krótko po powrocie do Rzymu Grzegorz XI zmarł, a na jego miejsce konklawe wybrało Bartolomea Prignano, arcybiskupa Bari, który przybrał imię Urbana VI. Nowy papież szybko zraził do siebie wielu kardynałów, kilku kazał nawet ściąć. Wobec tego kardynałowie francuscy uznali wybór Urbana VI za nieważny i zebrani na kolejnym w tym roku konklawe wybrali na papieża Roberta z Genewy, który po wyborze przybrał imię Klemensa VII. Ponieważ nowy papież nie uzyskał powszechnego poparcia i nie zdołał osiąść w Rzymie, jego los wydawał się przesądzony. Jednak Karol, mimo rad teologów z paryskiej Sorbony, odradzających poparcia dla antypapieża i tym samym rozpoczęcia schizmy, uznał Klemensa VII za prawowitego papieża i udzielił mu schronienia w Awinionie. Wkrótce cała Europa podzieliła się na zwolenników obediencji rzymskiej i awiniońskiej, autorytet papiestwa podupadł, a kościół zachodni na kilkadziesiąt lat pogrążył się w wielkim kryzysie. Decyzja o poparciu dla Klemensa VII do dziś kładzie się największym cieniem na panowaniu Karola V.

  Walezjusze (fr. Valois) – dynastia królów francuskich panująca w latach 1328-1589. Jej założycielem był Karol de Valois - ojciec Filipa VI i syn Filipa III Śmiałego.Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Rzeźba nagrobna Karola Mądrego

  Śmierć[]

  Karol nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem, kiedy jednak na początku września 1380 roku na jego lewym ramieniu pojawił się wysychający ropień, król zaczął się przygotowywać na śmierć. Zmarł 15 września 1380 roku. Jak niemal wszyscy królowie francuscy, został pochowany w Bazylice Saint-Denis w Saint-Denis. Jego następcą został starszy z dwóch synów, którzy go przeżyli, Karol VI.

  Wasal (łac. vassus, z celt. gwas, sługa) – we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną. Uroczystą ceremonią przekazania lenna była inwestytura. Później wasal to osoba, która złożyła hołd lenny i przysięgę na wierność. Wasal sam mógł mieć wasala, dla którego był seniorem. Czyli oddawał mu w opiece fragment ziemi, którą sam otrzymał od własnego seniora. Z uwagi na popularność zasady w feudalizmie europejskim wasal mojego wasala nie jest moim wasalem stosunki lenne tworzyły skomplikowaną strukturę społeczną.Bari – miasto i gmina w południowych Włoszech, położone nad Adriatykiem. Bari jest stolicą prowincji Bari i regionu Apulia. W styczniu 2009 ludność miasta wynosiła 320,15 tys. mieszkańców, cały zespół miejski Bari liczy ok. 1,5 mln mieszkańców.

  Bilans panowania i następcy[]

  Panowanie Karola Mądrego jest uważane za ważny zwrot w historii konfliktów angielsko-francuskich. Po latach klęsk jakie spadły na Francję w połowie XIV wieku potrafił Karol V podnieść kraj z upadku i nie dopuścić do koronacji Edwarda III na króla Francji. Jednak choroba psychiczna jego syna i następcy, Karola VI oraz walki stronnictw w łonie dynastii Walezjuszy, miały zaprzepaścić niemal wszystkie polityczne sukcesy tego panowania. Dopiero wnuk Karola Mądrego – Karol VII, który będzie zresztą stosował podobną taktykę w trakcie działań wojennych, zdoła ostatecznie wyprzeć Anglików z Francji i zakończyć wojnę stuletnią.

  Masyw Centralny (fr. Massif central) – wyżynno-górska kraina w środkowej i południowej Francji, zajmująca powierzchnię około 85 tys. km². Wznosi się średnio 400-700 m n.p.m., a najwyższym szczytem jest położony w północnej części Puy de Sancy (1885 m n.p.m.), będący częścią krawędzi krateru wulkanu Mont Dore. Doliny rzek (m.in. Loary, Allier, Dordogne, Lot i Tarn) rozdzielają go na odrębne płaskowyże i grupy górskie. Najciekawsza z nich to położone w południowej części Sewenny.Stworzenie zestawienia władców Francji może nastręczać problemy ze względu na wątpliwości w ustaleniu początku państwa francuskiego. Zwykle przyjmuje się, iż był nim początek dynastii Kapetyngów w 987 roku.

  Karol był człowiekiem wykształconym. Miał wpływ na rozwój języka ojczystego – w założonej przez niego królewskiej bibliotece pracowała komisja, owocem prac której były m.in. tłumaczenia dzieł Arystotelesa na język francuski. Był także jednym z ważniejszych fundatorów potężnych budowli. Jego staraniem zbudowano osławioną później Bastylię oraz rozbudowano Luwr z niewielkiego zamku w późnogotycką rezydencję. Ufundował także gotycką kaplicę w spalonym przez Czarnego Księcia Château de Saint-Germain-en-Laye, również na jego rozkaz przebudowano myśliwską rezydencję królów francuskich – zamek Vincennes.

  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej nie spowodowany różnicami doktrynalnymi.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karol II Zły (hiszp. Carlos el Malo) (ur. 10 października 1332 w Évreux, Francja, zm. 1 stycznia 1387 w Pampelunie, Hiszpania), hrabia Évreux i Beaumont w latach 1343–1387, król Nawarry w latach 1349–1387 i lord Albret.
  16 września jest 259. (w latach przestępnych 260.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 106 dni.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Wojna stuletnia – nazwa nadana przez XIX-wiecznych historyków serii konfliktów zbrojnych, które z przerwami toczyły się przez 116 lat w XIV i XV wieku pomiędzy Anglią i Francją.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
  Grzegorz XI (łac. Gregorius XI, właśc. Pierre Roger de Beaufort; ur. w 1329 w Maumont koło Limoges, zm. 27 marca 1378 w Rzymie) – papież w okresie od 30 grudnia 1370 do 27 marca 1378. Ostatni z papieży "niewoli awiniońskiej.
  Bastylia (fr. la Bastille) – zamek wybudowany pod Paryżem, w latach 1370–1383, jako część jego umocnień, w celu obrony bramy Św. Antoniego. Słowo la bastille w wolnym tłumaczeniu oznacza każdy zamek tuż za rogatkami miasta i jest mniej więcej odpowiednikiem polskiego słowa "barbakan".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.