• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karol Sembrzycki

  Przeczytaj także...
  Jan Karol Sembrzycki, także Zembrzycki, w wersji niem. Johannes Sembritzki; pseudonimy i kryptonimy: Jan Oleckowski, S., J.K.S., M.P. (ur. 10 stycznia 1856 w Olecku, zm. 8 marca 1919 w Kłajpedzie) – mazurski działacz narodowy i oświatowy, redaktor tygodnika "Mazur", wydawca, folklorysta, historyk regionalny. W poszukiwaniu tożsamości narodowej Mazurów łączył pierwiastki polskie i niemieckie (pruskie), w różnych etapach swojego życia pozostając bliższym kulturze to polskiej, to niemieckiej. Z zawodu był prowizorem aptekarskim.Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.
  Jean-Jacques Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 1778 w Ermenonville) – genewski pisarz tworzący w języku francuskim, filozof i pedagog, autor koncepcji swobodnego wychowania.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Karol Sembrzycki, także Zembritzki, kryptonim K.S. (ur. 6 listopada 1823 w Kruklankach koło Giżycka, zm. 6 maja 1886 w Królewcu) – folklorysta mazurski, poeta, nauczyciel.

  Mieruniszki (niem. Mierunsken) - wieś sołecka w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów.Olecko (dawniej także Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 Treuburg) – miasto w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą (dawniej Oleg) i Jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy Olecko. Stolica "Mazur Garbatych".

  Życiorys[]

  Rodzina Sembrzyckich, nosząca pierwotnie nazwisko Zembrzyccy, wywodziła się z Mazowsza. Ojciec Karola Sembrzyckiego pracował jako robotnik rolny; posiadał polskie książki (m.in. Biblię i kancjonał) i nauczył syna języka polskiego. Dalszą naukę Sembrzycki zawdzięczał pastorowi Jakubowi J. Sternowi, który skierował go do seminarium nauczycielskiego. Po jego ukończeniu młody nauczyciel podjął pracę najpierw w Mieruniszkach koło Olecka, a w 1854 w Olecku.

  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.Janusz Jasiński (ur. 4 września 1928 w Wołominie) - polski historyk, profesor doktor habilitowany. Studia historyczne ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1954 r. Pracę doktorską obronił w 1964 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitację uzyskał w 1982 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł profesora nadano 1993, od 1996 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

  Sembrzycki znał francuski i łacinę, interesował się filozofią, gromadził książki; miał w zbiorach dzieła polskich romantyków, prace Kanta i Rousseau. Utrzymywał kontakty z Polakami w Królestwie Polskim, dokąd odbył kilka podróży. W języku polskim pisał wiersze, kilka z nich ogłosił w "Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim" Marcina Gerssa (m.in. Oracz pod dębem spoczywający, 1868; O pasterzu co nad zającem dumał, 1872). Publikował ponadto w tygodniku "Mazur", wydawanym w Ostródzie i redagowanym przez syna Jana Karola Sembrzyckiego. Wspierał aktywnie syna w akcji propagowania polskiej literatury na Mazurach i w styczniu 1883 otworzył w swoim oleckim mieszkaniu biblioteczkę wielkopolskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1865 Centralny Komitet do Spraw Misji Wewnętrznej (Innere Mission) w Berlinie kierował do niego zapytania odnośnie sytuacji wyznaniowej i społecznej ludności mazurskiej.

  Immanuel Kant (ur. 22 kwietnia 1724 w Królewcu, zm. 12 lutego 1804 tamże) – niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim.Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.

  W 1861 wydał w Olecku własnym sumptem opracowanie Powieści i pieśni dla Mazurów. Gromadził pieśni mazurskie, większość ze zbioru 200 spisanych pieśni przekazał w 1884 folkloryście działającemu w Petersburgu Józefowi Gąsiorowskiemu. Wykorzystywał je do swoich badań także znany etnograf z Królewca Hermann Frischbier, a część materiałów, za pośrednictwem Jana Karola Sembrzyckiego, trafiła do Oskara Kolberga.

  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.Towarzystwo Czytelni Ludowych (TCL) - organizacja oświatowa założona w 1880 w państwie pruskim (Wielkopolska, Pomorze, Warmia i Mazury, Śląsk), która kontynuowała 7-letnią działalność organizacji Towarzystwo Oświaty Ludowej.

  Od 1854 żoną Sembrzyckiego była córką organisty i nauczyciela w Olecku, Aurelia Dziobek-Dziobkowska; oprócz syna Jana Karola z małżeństwa tego urodził się drugi syn Filip, nauczyciel. Imię Karola i Jana Karola Sembrzyckich upamiętnia jedna z ulic Olecka.

  Bibliografia[]

 • Janusz Jasiński, Karol Sembrzycki, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XXXVI, 1995
 • Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze, zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor.Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mazur - czasopismo ruchu polskiego na Mazurach w Prusach Wschodnich, następca „Gazety Ludowej” i „Gońca Mazurskiego”.
  Marcin Giersz, także Gerss (ur. 23 października 1808 w Kowalkach, powiat gołdapski, zm. 25 marca 1895 w Lecu, obecnie Giżycko), mazurski nauczyciel, pisarz i wydawca. Działacz luterański.
  Józef Gąsiorowski (ur. 1853, zm. 1901) – autor mazurskich badań folklorystycznych. Pracował jako bibliotekarz w Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu. W latach 80. XIX wieku odbył podróż na Mazury. Prowadził tam badania terenowe na wsi, zbierając pieśni i podania. Plonem wyjazdu był zbiór 4 zeszytów pieśni mazurskich, przez długi czas nie wydanych drukiem. W latach 70. XX w. pieśni zostały wydane bibliofilsko przez córkę prof. Zofię Szmidtową w opracowaniu Stanisława Świrko.
  Kruklanki (niem. Kruglanken) – duża wieś mazurska położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.157 sek.