• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karol Latowski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Karol Latowski (ur. 25 listopada 1939 w Warszawie, zm. 18 stycznia 2017 w Poznaniu) – polski biolog, prof. dr hab., specjalista w zakresie taksonomii roślin i karpologii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W latach 1953–1957 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące w Łobżenicy, po ukończeniu którego studiował biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1959–1964), uzyskując tytuł magistra. W 1972 otrzymał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1982 uzyskał habilitację na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM.

  Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – jeden z czterech wydziałów poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  W 1991 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Karolowi Latowskiemu tytuł profesora, natomiast w 1996 Minister Edukacji Narodowej tytuł profesora zwyczajnego. Od 2010 był emerytowanym profesorem na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

  Wieloletni pracownik Zakładu Taksonomii Roślin UAM. W latach 1985–1987 i 1990–1993 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Biologii UAM. W latach 1996-1999 piastował funkcję dyrektora Instytutu Biologii Środowiska UAM. Był ponadto Honorowym Opiekunem Koła Naukowego Przyrodników tej uczelni (podobnie jak prof. Julian Rafalski, ale dłużej, przez 22 lata) oraz członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Został pochowany na cmentarzu koło kościoła Świętego Krzyża w Buku koło Poznania.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Julian Bogumił Witold Rafalski (ur. 23 maja 1879 w Warszawie, zm. 23 listopada 1949 w Poznaniu) – leśnik–dendrolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
  Fitogeografia (geografia roślin) – dział biogeografii i botaniki (dokładniej geobotaniki) zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego przyczynami.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Chwast – roślina niepożądana w uprawach (z punktu widzenia gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej). Chwasty rosną zazwyczaj dziko na polu uprawnym, łące, pastwisku itp. Wiele uznawanych dawniej za chwasty to dziś rośliny ginące, niektóre (np. niektóre chwasty lnu) są już w Polsce wymarłe. Nauką zajmującą się chwastami i ich zwalczaniem jest herbologia.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.993 sek.