• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karol Jankowski

  Przeczytaj także...
  Ryski Uniwersytet Techniczny (łot. Rīgas Tehniskā universitāte) - wyższa szkoła techniczna na Łotwie, wcześniej działająca pod nazwą Politechniki Ryskiej (1862-1918).Ulica Bracka w Warszawie – jedna z ulic ścisłego centrum Warszawy, biegnąca od ul. Żurawiej i Pl. Trzech Krzyży do ul. Chmielnej.
  Ulica Bielańska w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ulicy Senatorskiej do ul. Długiej.
  Grób architekta Karola Jankowskiego na Starych Powązkach w Warszawie

  Karol Marcin Bolesta-Jankowski (ur. 21 listopada 1868 w Zasławiu, zm. 4 stycznia 1928 w Warszawie) – polski architekt.

  Ulica Czerniakowska w Warszawie – jedna z głównych ulic w dzielnicy Mokotów w Warszawie, biegnąca od pl. Bernardyńskiego do ul. Ludnej. Wchodzi w skład Wisłostrady (części drogi krajowej nr 7) oraz drogi wojewódzkiej 724.Kościół świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie – jeden z zabytkowych kościołów Warszawy. Mieści się na osiedlu Sielce, w dzielnicy Mokotów. Obecnie jest to kościół parafialny parafii św. Stefana Króla w Warszawie. Należy do dekanatu mokotowskiego archidiecezji warszawskiej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po ukończeniu szkoły św. Pawła w Odessie studiował na Politechnice w Rydze, gdzie w 1899 uzyskał dyplom inżyniera architekta z wyróżnieniem. Podczas studiów został przyjęty do korporacji akademickiej Arkonia. Już w pierwszych latach pracy zawodowej uzyskał nagrody za projekty konkursowe gmachów muzeum i ratusza ryskiego. Od przyjazdu do Warszawy w 1901 podjął współpracę z architektem Franciszkiem Lilpopem, początkowo jako pomocnik, później wspólnik.

  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Należał do organizatorów warszawskiej uczelni politechnicznej, a szczególnie jej Wydziału Architektury, gdzie w listopadzie 1915 rozpoczął wykłady. Od 1919 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Projektowania Miejskiego, w 1921 uzyskał nominację na profesora zwyczajnego, był także w latach 1915-1919 delegatem do senatu akademickiego. Przez dwa kolejne lata akademickie – 1923/1924 i 1924/1925 – pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury. Działał w organizacjach zawodowych, prezesując kołu architektów Stowarzyszenia Techników oraz Towarzystwu Urbanistów. Należał ponadto do Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego oraz zainicjował działalność czasopisma "Architektura i Budownictwo".

  Odessa (ukr. Одеса, ros. Одесса) – miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym.21 listopada jest 325. (w latach przestępnych 326.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 40 dni.

  Zmarł w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 165-1-13).

  Dorobek architektoniczny[ | edytuj kod]

  Miał w dorobku szereg dzieł architektonicznych (część wykonana wspólnie z Lilpopem). Z prac warszawskich można wymienić budynki: zakładu sióstr nazaretanek przy ulicy Czerniakowskiej 137, ulicy Brackiej 25, Instytutu Aerodynamicznego Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej, Banku Zjednoczonych Ziem Polskich na placu Wareckim, Centralnej Kasy Spółek Rolniczych im. Franciszka Stefczyka przy ulicy Wareckiej, pałacyk Dowgiałły przy alei Szucha, domy przy alei Róż 8 i 10, Bielańskiej 18, Kredytowej 3, Moniuszki 2.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W okolicach Warszawy powstały sanatorium przeciwgruźlicze w Rudce oraz zabudowania towarzystwa akcyjnego "Ursus" w Czechowicach. Inne dzieła Jankowskiego to m.in. pałace i dworki w Szatyjowie, Rakiszkach, Raszkowie, Falenicy, Suchowoli, Bondarówce oraz kościół w Małkini. W konkursie na projekt gmachu szkoły handlowej w Łodzi Jankowski uzyskał I nagrodę.

  Aleja Jana Chrystiana Szucha – ulica w Warszawie, nazwana dla upamiętnienia Jana Chrystiana Szucha, architekta projektującego od 1775 roku warszawskie założenia krajobrazowe i ogrody królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego.Falenica (jid. פאלעניץ) - część Wawra, dzielnicy Warszawy. Najbardziej na południe położona część stolicy z prawej strony Wisły. W latach 1924-1951 samodzielne miasto i siedziba gminy Falenica Letnisko. Obecnie mieszka tu około 8 tys. osób.

  Według Stanisława Łozy w swoich projektach Jankowski hołdował kierunkom architektury panującym w Europie środkowej. Julian Samujłło przytacza następujące cechy jego projektów: logikę konstrukcyjną, prostotę, doskonałe wyczucie bryły.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Łoza, Szkice warszawskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958, s. 209-210
 • Józef Piłatowicz, Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 273-275 (z portretem)
 • Julian Samujłło, Karol Jankowski, w: Polski Słownik Biograficzny, tom X, 1962-1964, s. 544
 • Księga Pamiątkowa Arkonii 1879 – 1929
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Aleja Róż – ulica w Warszawie; znajduje się między ul. Koszykową a Alejami Ujazdowskimi; Otrzymała ona nazwę od znajdującego się w tym rejonie ogrodu obfitującego w krzewy róż.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Architektury - wydział Politechniki Warszawskiej. Wydział jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce.
  Stanisław Bartłomiej Łoza, herbu Korab (ur. 29 lipca 1888 w Starej Wsi, zm. 5 kwietnia 1956 w Warszawie) – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk sztuki, bibliograf.
  Korporacja akademicka Arkonia – ideowo-wychowawcze stowarzyszenie skupiające męską młodzież akademicką narodowości polskiej powstałe 9 maja 1879 roku w Rydze na tamtejszej Politechnice. Celami Arkonii jest krzewienie patriotyzmu wśród swoich członków i w społeczeństwie, kształtowanie postaw moralnych młodzieży, godności osobistej i honoru, integracja środowiska, a także organizowanie życia towarzyskiego. Formy organizacyjne Arkonii zaczerpnięte są z wzorów korporacji niemieckich i wzbogacone o silną nutę samokształceniowo-wychowawczą.
  Suchowola – miasto w woj. podlaskim, w powiecie sokólskim, położone nad rzeką Olszanką. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suchowola. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego. Zgodnie z obliczeniami Szymona Antoniego Sobiekrajskiego z roku 1775 uznawane jest za geometryczny środek Europy.
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (potocznie Nazaretanki, skrót CSFN) (Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth) – żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne założone przez Franciszkę Siedliską.
  Zasław (ukr. Ізяслав, Заслав, Жеслав) – miasto na Ukrainie w obwodzie chmielnickim nad rzeką Horyń, siedziba władz rejonu zasławskiego. Jedno z najstarszych miast na Wołyniu, dawna rezydencja Ostrogskich-Zasławskich, w 2001 roku liczyło 18 444 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.