• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karol Grünberg  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL, istniejąca w latach 1954-1957 przy Komitecie Centralnym PZPR, była placówką, gdzie kształcono przyszłe kadry partyjne. Jego twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff.
  Życiorys[]

  W 1941 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Drohobyczu. W latach 1941-1944 przebywał w Kafanie (ZSRR), gdzie pracował w kopalni miedzi.

  W latach 1946-1950 pracował w redakcji czasopisma Nowe Drogi, a od 1950 do 1968 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. W 1951 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką Żanny Kormanowej. Doktorat uzyskał w 1958 roku w Instytucie Nauk Społecznych, tematem jego rozprawy były Stosunki między między polską a rosyjską socjaldemokracją w latach 1900-1905, a promotorem Walentyna Najdus-Smolar. Habilitację uzyskał w 1968 roku w INS na podstawie rozprawy Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918.

  Jerzy Włodzimierz Serczyk (ur. 1 stycznia 1927 w Krakowie, zm. 31 marca 2006 w Toruniu) – polski historyk specjalizujący się w historii historiografii i historii nowożytnej.Wydawnictwo „Śląsk”– polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Katowicach działające od lat 50. do 90. XX wieku. Specjalizowało się w publikacjach dotyczących Górnego Śląska. W oficynie wydawano m.in. serie książkowe Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich, Biblioteka Szarej Lilijki i Z medalionem.

  W 1968 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1969 uzyskał stanowisko docenta, w 1977 - profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora otrzymał w 1985 roku. W latach 1976-1984 był kierownikiem Zakładu Historii Powszechnej i Polski XIX i XX wieku. Przeszedł na emeryturę w 1993 roku (pracował ze studentami do 2001 roku).

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Był pracownikiem i członkiem rad naukowych takich placówek jak Instytut Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1980-1984) i Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie (1985-1992).

  Wybrane publikacje[]

 • Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918. Węzłowe zagadnienia, współautor Czesław Kozłowski, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1962
 • Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje polityczne w województwie śląskim w latach 1933-1939, Wydawnictwo Śląsk, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1963 (232 ss.)
 • Niemcy i ich organizacje polityczne w Polsce międzywojennej, tom 170 serii wydawniczej Omega, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970
 • Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, Warszawa 1971
 • Polska-Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych (jako współautor), Warszawa 1983
 • SS – czarna gwardia Hitlera, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1975, przekład czeski oraz dwa wznowienia 1984 i 1994
 • Stosunki radziecko-amerykańskie w latach 1917-1945. Wybór dokumentów, współautorzy Teresa Gilas i Janusz Gilas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1985, ISBN 83-231-0036-5
 • Adolf Hitler. Biografia, I wydanie Warszawa 1988, II Warszawa 1989, III Warszawa 1993, wydanie czeskie 1994, wydanie rosyjskie 1995
 • Czwarty rozbiór Polski, współautor Jerzy Serczyk, Warszawa 1990
 • Życie osobiste Adolfa Hitlera, Warszawa 1991
 • Czas wojny 1939-1945. Wykłady z historii, Wydawnictwo Troja, Toruń 1991, ISBN 83-7003-407-1
 • Joachim von Ribbentrop. Kariera ministra Trzeciej Rzeszy, współautor Bolesław Otręba, Warszawa 1991
 • Polska karta Stalina, Warszawa 1991
 • Historia od X do XX wieku. Kronika wydarzeń – Polska i sąsiedzi, praca zbiorowa pod red. Karola Grünberga, Wydawnictwo Troja, Toruń 1992, ISBN 83-900386-0-9
 • Ewa Braun – 15 lat z Hitlerem, Warszawa 1993
 • Szpiedzy Stalina. Z dziejów wywiadu radzieckiego, Warszawa 1996
 • Szpiedzy Hitlera. Z dziejów wywiadu niemieckiego, współautor prof. Antoni Czacharowski, Warszawa 1997
 • Hitler-Jugend, Toruń 1998
 • Hans Frank na Wawelu, współautor Bolesław Otręba, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ISBN 83-88500-13-9
 • Czesław Kozłowski (ur. 1927, zm. 1997) – historyk ruchu robotniczego. Od 1944 był żołnierzem Armii Ludowej. W 1944 roku wstąpił do PPR. Od 1945 roku był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1945-1948 był też członkiem ZWM. W latach 1949-1950 był pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Łodzi. Od 1951 do 1955 był asystentem Centralnej Szkole PZPR w Warszawie. W 1955 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1957-1968 pracował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, w latach 1968-1971 w Centralnej Szkole Partyjnej, a od 1971 znów na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR.. W 1963 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Henryka Jabłońskiego Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-1918. Habilitował się w 1974 roku na podstawie pracy Związek Walki Młodych i Organizacja Młodzieży TUR w Łodzi i w województwie łódzkim (1945-1948).Antoni Barnaba Czacharowski (ur. 11 czerwca 1931 w Czarnym Błocie, zm. 1 kwietnia 2015 w Toruniu) – polski profesor nauk humanistycznych.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Omega – seria książkowa wydawnictwa Wiedza Powszechna. Ukazywała się od roku 1964. Łącznie wydano ponad 400 tomów.
  Walentyna Najdus-Smolar (ur. 12 maja 1909, zm. 12 kwietnia 2004 w Warszawie) – polska historyk żydowskiego pochodzenia, profesor w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Badaczka dziejów społecznych Polski XIX i XX wieku, zwłaszcza Galicji, znawczyni historii ruchu socjalistycznego oraz autorka prac z tej dziedziny. Działaczka organizacji komunistycznych. Matka Aleksandra i Eugeniusza.
  Nowe Drogi - polski miesięcznik ideologiczny, "organ teoretyczny i polityczny" KC PZPR (wcześniej KC PPR) wydawany w Warszawie w latach 1947-1989 przez "RSW Prasa-Książka-Ruch". Zamieszczał obszerne artykuły wyjaśniające założenia poczynań partii w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz omawiał zagadnienia ideologiczne i organizacyjne Partii. Był lekturą obowiązkową dla działaczy PZPR.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Żanna Kormanowa (z d. Zelikman) pseud. Zosia, Zofia, Orm (ur. 14 sierpnia 1900 w Łodzi, zm. 3 sierpnia 1988 w Warszawie) – działaczka komunistyczna, publicystka, historyk ruchu robotniczego, dyrektor Departamentu Reformy szkolnictwa i Wychowania w Ministerstwie Oświaty TRJN 1945-1948, od 1947 pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialna za komunizację polskiego szkolnictwa i nauk historycznych w Polsce w latach 1944-1956.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.