• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karim Szahir - stanowisko

  Przeczytaj także...
  Karim Szahir - (również Karim Szahr), stadium rozwoju tzw. protoneolitu Zagrosu, następuje po kulturze/fazie Zawi Szemi Szanidar. Najwcześniej datowane znaleziska tej kultury pochodzą z poł. IX tys. p.n.e. jednak okres pełnego rozwoju tej kultury następuje na przełomie IX i VIII tys. p.n.e. Kultura ta trwała około 1500 lat, rozwinięto osadnictwo i produkcję żywności, podjęto pierwsze próby wytwarzania ceramiki. Od połowy VII tys. p.n.e. na terenie Zagrosu kończy się protoneolit i rozpoczyna się etap wczesnoneolityczny.Stanowisko eponimiczne - stanowisko, na którym odkryto typowe dla jakiejś kultury źródła archeologiczne. Zazwyczaj nazwa nowo odkrytej kultury pochodzi właśnie od nazwy danego stanowiska, np. kultura rzucewska od miejscowości Rzucewo, kultura iwieńska od miejscowości Iwno.

  Karim Szahir - (również Karim Szahr), stanowisko eponimiczne kultury Karim Szahir, położone w północnym Iraku na wysokości 800 m n.p.m.

  Źródło:

 • Piotr Bieliński, Starożytny Bliski Wschód: Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, PWN, Warszawa 1985, str.95, ​ISBN 83-01-05519-7
 • Michel Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Warszawa, 1981, str.94, ​ISBN 83-221-0143-0
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.985 sek.