• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka

  Przeczytaj także...
  Pietrozawodsk, Petrozawodzk (ros. Петрозаводск, karel. Petroskoi lub Zavod, fiń. Petroskoi, w latach 1941-1944 - Äänislinna) – miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, stolica Republiki Karelii. Port nad jeziorem Onega. Ludność: 266,0 tys. mieszkańców (2005).Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Wojna zimowa (wojna radziecko-fińska 1939-1940, fiń. talvisota, ros. Зимняя война) – konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku.
  1940–1945:

       kolor ciemnozielony - ziemie Karelskiej ASRR

       ziemie uzyskane od Finlandii po wojnie zimowej

       ziemie uzyskane od Finlandii po wojnie zimowej
  1945–1956:

       obszary wcielone do Rosyjskiej FSRR po II wojnie światowej

  Muzycy, grający na kantele z Karelo-Fińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, na festiwalu w Budapeszcie, 1949 r.

  Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Karelo-Fińska SRR (fin. Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta, ros. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика) – republika ZSRR istniejąca od 1940 do 1956. Stolicą kraju był Pietrozawodsk (w latach 1941–1944, gdy miasto to było okupowane, stolicą republiki był Biełomorsk).

  Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Historia[]

  Przekształcenie w 1940 r. Karelskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Karelo-Fińską Socjalistyczną Republikę Radziecką miało być pierwszym krokiem w kierunku aneksji Finlandii. Zamiary te z powodu nieudanej kampanii wojennej (tzw. wojna zimowa) nie zostały zrealizowane. W Karelo-Fińskiej SRR ludność niekarelska i niefińska stanowiły ok. 80% ogółu ludności, stąd w kilka lat po zaniechaniu planów aneksji Finlandii, 16 lipca 1956 r. ponownie zmieniono status republiki, powracając do stanu sprzed 1940 r., tj. Karelo-Fińska SRR została włączona do Rosyjskiej FSRR jako Karelska ASRR.

  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Biełomorsk (fiń. Sorokka, ros. Беломорск) - miasto w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Republiki Karelii.
   Osobne artykuły: KareliaHistoria Karelii.

  Politycy[]

  Formalnie od 1940 do 1956 przewodniczącym Kareo-Fińskiej SRR był fiński komunista Otto Ville Kuusinen.

  Przewodniczący Rady Najwyższej[]

  Pierwsi sekretarze KC Komunistycznej Partii Karelo-Fińskiej SRR[]

  Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych[]

  Linki zewnętrzne[]

 • mapa Karelo-Fińskiej SRR (w granicach z 1940 r.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Otto Wilhelm (Ville) Kuusinen (ur. 4 października 1881, Laukaa - zm. 17 maja 1964, Moskwa) – fiński i radziecki polityk.
  Karelska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Karelska ASRR (karelski Karjalan ASNT (pierwotnie: Karelskoi ASSR), ros. Kapeльcкaя ACCР) – oficjalna nazwa autonomicznej Karelii w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, obowiązująca w latach 1923–1940 i ponownie 1956–1991.
  Zasiedlanie obszaru dzisiejszej Karelii rozpoczęło się w IX-VIII tys. p.n.e. Głównymi zajęciami ówczesnych mieszkańców było myślistwo i rybołówstwo. Byli przedstawicielami kultury Suomusjärvi, do której przynależeli przodkowie ludów ugrofińskich. Pozostawiły po sobie zabytki, m.in. w postaci petroglifów. Od ok. 1500 roku p.n.e. zaczęto obrabiać brąz i stopniowo koczowniczy tryb życia ustępował uprawie roli i hodowli. Mimo to, ze względu na surowy klimat, przez długi czas nie odgrywały one istotnej roli. W połowie I tys. p.n.e. na terenach kraju rozpoczęto produkcję żelaza z lokalnych złóż, a narzędzia z niego produkowane zaczęto używać w życiu codziennym oraz jako przedmiot handlu. Obszary kraju zamieszkiwały wówczas plemiona ugrofińskie, które przez tysiące lat migrowały falami z dorzecza Wołgi i Kamy - przodkowie dzisiejszych Karelów (na większości terytorium), Wepsów (w pobliżu jezior Ładoga i Onega), oraz Lapończyków (na północy). W początku I tys. p.n.e. część Karelów zasiedliła tereny położone w pobliżu Zatoki Botnickiej i Morza Białego.
  Karelia (ros. Карелия, karel. i fiń. Karjala); oficjalna nazwa Republika Karelii (w urzędowym na terenie kraju języku rosyjskim – Республика Карелия – Riespublika Karielija, w niebędących urzędowymi językach rdzennych mieszkańców – karelskim Karjalan tazavaldu, fińskim – Karjalan tasavalta) – autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.
  Kantele – fiński ludowy instrument muzyczny z grupy chordofonów szarpanych, występujący również, pod innymi nazwami, w północno-zachodnich rejonach Rosji i niektórych krajach bałtyckich.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.