• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Karalność form popełnienia przestępstwa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.

  Karalność form popełnienia przestępstwa – w polskim Kodeksie karnym z 1997 roku w różny sposób uregulowano kwestię karania formy popełnienia przestępstwa.

  Spis treści

 • 1 Formy stadialne
 • 1.1 Usiłowanie
 • 1.2 Przygotowanie
 • 2 Formy sprawcze
 • 2.1 Sprawstwo pojedyncze
 • 2.2 Współsprawstwo
 • 2.3 Sprawstwo kierownicze
 • 2.4 Sprawstwo polecające
 • 3 Formy zjawiskowe
 • 3.1 Podżeganie
 • 3.2 Pomocnictwo
 • 4 Prowokacja
 • Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.