• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kara

  Przeczytaj także...
  Karo albo Kara należy do ludów omockich. Zamieszkuje dolinę Omo w Etiopii. Najprawdopodobniej jest to najmniejsza grupa etniczna nie tylko w dolinie Omo, ale i w całej Etiopii. Jego liczebność to około tysiąca osób, plemię zamieszkuje podobno tylko trzy wioski i jest zagrożone wyginięciem.Kara nagany – najrzadziej stosowana kara za wykroczenie. Nie wywołuje ona faktycznych skutków względem osoby ukaranej, ma na celu wyłącznie przywrócenie jej do porządku prawnego. Ukaranie naganą nie powoduje umieszczenia w Krajowym Rejestrze Karnym. Kary nagany nie można warunkowo zawiesić, tak jak innych kar orzekanych za wykroczenia z wyjątkiem kary aresztu.
  Kara cielesna (kara fizyczna) – rodzaj kary mającej na celu zadanie bólu osobie karanej za pomocą użycia siły fizycznej wobec niej. W przypadku tej kary, cierpienie fizyczne często łączy się z cierpieniem psychicznym. Kara fizyczna jest jedną z najstarszych kar w historii prawa.

  Rodzaje kar[]

  Kara prawna

 • Kara kryminalna
 • Kara grzywny
 • Kara ograniczenia wolności
 • Kara pozbawienia wolności
 • Kara 25 lat pozbawienia wolności
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności
 • Kara aresztu wojskowego
 • Kara śmierci
 • Kara za wykroczenie
 • Kara nagany
 • Kara ograniczenia wolności za wykroczenie
 • Kara aresztu
 • Kara porządkowa
 • Kara administracyjna
 • Kara dyscyplinarna
 • Kara umowna
 • Kara aresztu domowego – stosowana w wojsku
 • Kara (psychologia)

  Kara ograniczenia wolności – polska odmiana znanej porządkom prawnym wielu państw kary pracy na cele społecznie użyteczne. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego (art. 53. § 1 k.k.w.).Kara porządkowa – w polskim prawie jeden z trzech rodzajów środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych (obok przymusowego doprowadzenia do organu procesowego i obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania.
 • kara w behawioryzmie
 • Kara opóźniona
 • Kara (religia)

 • Kara kościelna
 • Życie codzienne

 • Kara wychowawcza
 • Kara cielesna (kara fizyczna)
 • Kara szkolna
 • Inne znaczenia[]

  Geografia:

 • Kara – miasto w Togo w regionie Kara w prefekturze Kozah
 • Kara – region Togo ze stolicą w Kara
 • Kara – grupa etniczna w Etiopii
 • Krater Kara – krater uderzeniowy w Rosji
 • Kultura:

 • Kara (film)japoński horror z 2006 roku w reżyserii Kiyoshiego Kurosawy
 • Kara (grupa muzyczna)
 • Zobacz też[]

 • Zbrodnia i kara – powieść Fiodora Dostojewskiego
 • Kara-kul – jezioro w Tadżykistanie
 • Kara-kum – pustynia w Turkmenistanie
 • Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Kara-kul – bezodpływowe, słone jezioro w północno-wschodnim Tadżykistanie, będące największym jeziorem tego kraju.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.
  Zbrodnia i kara (ros. Преступле́ние и наказа́ние) – powieść Fiodora Dostojewskiego napisana w 1866 i w tym samym roku opublikowana w odcinkach w czasopiśmie "Russkij Wiestnik". W formie książkowej ukazała się w 1867, a w Polsce wydano ją po raz pierwszy w latach 1887–1888.
  Kara – jeden z pięciu regionów Togo. Jego stolicą jest trzecie pod względem ludności miasto państwa - Kara. Poza tym, na terenie regionu znajdują się jeszcze pięć miast liczących powyżej 9 000 mieszkańców: Bassar, Niamtougou, Bafilo, Kandé oraz Guérin-Kouka. Region graniczy od wschodu z Beninem, od zachodu z Ghaną, od północy z regionem Savanes, a od południa z regionem Centre.
  Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.
  Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w ustalonej wcześniej wysokości bez względu na rzeczywistą wysokość poniesionej szkody. W przypadku gdyby strony chciały dopuścić żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej konieczne musiałoby być wcześniejsze zastrzeżenie tego w umowie. Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w dwóch przypadkach: a) gdy wykonał już swoje zobowiązanie w znacznej części; b) gdy kara umowna jest rażąco wysoka.
  Kara – bodźce wywołujące ból lub inne nieprzyjemne odczucia mające w efekcie spowodować to, że karana jednostka dostosuje się do wymogów i zależnie od sytuacji przestanie wykonywać lub znacznie ograniczy społecznie niepożądane czynności albo będzie wykonywać czynności pożądane.
  Kara-kum (także: Garagum, Karakum, Gara Gum, Kara Kum, ros. Каракумы; z turkm. Garagum, dosł. "czarny piasek") – piaszczysta pustynia w Turkmenistanie, na Nizinie Turańskiej. Powierzchnia ok. 350 tys. km² (prawie 70% powierzchni Turkmenistanu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.