• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kapitan Jack

  Przeczytaj także...
  Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Kapitan Jack (właśc. Kintpuash) (ur. ok. 1837, zm. 3 października 1873) – wódz północnoamerykańskich Indian z plemienia Modoków zamieszkujących na granicy Kalifornii i Oregonu nad Tule Lake.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Latem 1872 roku odmówił powrotu do rezerwatu i stawił opór wojsku. Z kilkudziesięcioma wojownikami bronił się w świętym miejscu Modoków – Lava Beds. Naciskany przez swoich ludzi, w czasie negocjacji pokojowych z wojskiem zastrzelił generała Canby'ego. Wymknął się z otoczonego przez wojsko kanionu. Ścigany przez przeważające siły liczące około tysiąca żołnierzy, wspomagane przez renegatów z własnego plemienia – którzy najpierw napadali na osadników, potem naciskali na wodza, by toczył walkę, a następnie go opuścili – wymykał się pogoni z grupą trzydziestu siedmiu wojowników. Skapitulował z ostatnimi trzema, którzy nie opuścili go do końca. Został osądzony w Forcie Klamath w lipcu 1873 roku. Tam amerykańscy urzędnicy skazali go na śmierć i powiesili.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Pozostali przy życiu Modokowie zostali przesiedleni na Terytorium Indiańskie. W 1909 roku pozostałym przy życiu pięćdziesięciu jeden członkom plemienia pozwolono na powrót do Oregonu i wydzielono niewielki rezerwat.

  Warto wiedzieć że... beta

  Terytorium Indiańskie (ang. "Indian Territory") – rozległy obszar na zachód od rzeki Missisipi, przeznaczony ustawą z 1830 r. pod wyłączne osadnictwo indiańskich plemion wysiedlanych przymusowo z południa i wschodu Stanów Zjednoczonych, by zrobić miejsce dla europejskich osadników i ograniczyć możliwość konfliktów. W kolejnych dziesięcioleciach do rezerwatów na Terytorium Indiańskim przesiedlano kolejne podbite plemiona z całego kraju, a obszar samego Terytorium stopniowo redukowano (np. w 1854 i 1891 r., gdy z jego części powstało Terytorium Oklahomy). W 1907 r. ostatnie istniejące w tym regionie rezerwaty Indian włączono do nowego stanu Oklahoma, gdzie część z nich istnieje do dziś.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Rezerwat Indian – autonomiczny obszar przeznaczony dla tubylczych ludów Ameryki (Indian), ustanowiony przez dane państwo (lub jego jednostkę administracyjną, np. stan, prowincję) – zazwyczaj w celu ochrony terytorium, tożsamości, integralności, odrębności i innych praw tubylczej grupy, będącej jego właścicielem lub użytkownikiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.685 sek.