• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat na mistrza FIDE

  Przeczytaj także...
  Ranking szachowy (elo) – metoda obliczania relatywnej siły gry szachistów w punktacji elo. Nazwa "elo" pochodzi od nazwiska Arpada Elo – amerykańskiego naukowca węgierskiego pochodzenia, którego prace ukształtowały szachowy system rankingowy oparty na naukowych podstawach.Arcymistrz – tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.
  Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy, za pomocą zestawu bierek (pionów i figur). Popularnie, choć nieprecyzyjnie, szachami nazywa się również wspomniane bierki.

  Kandydat na mistrza FIDE – tytuł szachowy nadawany przez Międzynarodową Federację Szachową dla mężczyzn (CM - od ang. Candidate Master) oraz dla kobiet (WCM - Woman Candidate Master). Jest tytułem najniżej zaszeregowanym, po tytułach arcymistrza, mistrza międzynarodowego i mistrza FIDE. Tytuł kandydata na mistrza FIDE można uzyskać po wniesieniu odpowiedniej opłaty, jedynym warunkiem jest osiągnięcie na dowolnej liście rankingowej wyniku min. 2200 (2000 dla kobiet) punktów (tytuł otrzymać więc może również zawodnik, który w momencie jego nadania posiada ranking np. 2100 punktów, ale wymagany poziom osiągnął w przeszłości).

  Mistrzostwa świata juniorów w szachach – zawody szachowe organizowane przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE), rozgrywane w grupach wiekowych do 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 lat.Mistrz FIDE – szachowy tytuł nadawany przez Międzynarodową Federację Szachową od roku 1978 dla mężczyzn (FM - od ang. FIDE Master), natomiast od 1980 - również dla kobiet (WFM - Woman FIDE Master). Jest tytułem niżej zaszeregowanym od tytułów arcymistrza i mistrza międzynarodowego. Początkowo zdobywany był na zasadach podobnych do pozostałych tytułów, po wypełnieniu określonych przez przepisy FIDE norm punktowych w turniejach międzynarodowych. Aktualnie jest tytułem, który można uzyskać po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie na dowolnej liście rankingowej wyniku min. 2300 (2100 dla kobiet) punktów (tytuł otrzymać więc może również zawodnik, który w momencie jego nadania posiada ranking np. 2200 punktów, ale wymagany poziom osiągnął w przeszłości). Tytuł mistrza FIDE można również uzyskać za określone wyniki, np. za zdobycie mistrzostwa świata juniorów w kategoriach od 10 do 16 lat, bądź zdobycie mistrzostwa kontynentu juniorów w kategoriach od 10 do 18 lat.

  FIDE nadaje też ten tytuł za uzyskanie określonego wyniku w prestiżowych turniejach np. za zdobycie medalu w mistrzostwach świata juniorów.

  Pierwszym polskim szachistą, który otrzymał tytuł kandydata na mistrza FIDE był w roku 2005 Tadeusz Agaciński.

  Na liście rankingowej FIDE w dniu 1 kwietnia 2007 r. tytuły kandydatów na mistrza FIDE posiadało 128 mężczyzn oraz 19 kobiet. Na liście 1 lipca 2010 dane te wynosiły odpowiednio 336 oraz 91.

  Międzynarodowa Federacja Szachowa (fr. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) – utworzona 20 lipca 1924 roku w Paryżu organizacja międzynarodowa zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego świata, w tym Polski Związek Szachowy. Mottem FIDE jest Gens una sumus (łac. Jesteśmy jedną rodziną). Od roku 1995 na czele FIDE stoi Kirsan Ilumżynow, prezydent rosyjskiej republiki autonomicznej Kałmucji.Mistrz międzynarodowy – tytuł nadawany dożywotnio wyróżniającym się szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE). Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu mm lub międzynarodowego IM (ang. International Master) oraz analogicznie dla kobiet mmk lub WIM.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Przepisy dotyczące nadawania tytułów międzynarodowych na stronie Polskiego Związku Szachowego
 • Lista Polaków z tytułem kandydata na mistrza FIDE na aktualnej liście rankingowej
 • Lista Polek z tytułem kandydatki na mistrzynię FIDE na aktualnej liście rankingowej
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.