• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kanał Raduni  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  Modernizacja[]
  Przebudowa kanału, wrzesień 2012

  W roku 2011 rozpoczęto planowaną na lata 2011-2014 przebudowę Kanału Raduni, na którą złożyły się budowa zabezpieczeń brzegowych, wzmocnienie i uszczelnienie wału przeciwpowodziowego, odtworzenie kilkunastu kładek dla pieszych wraz z przyczółkami utrudniającymi swobodny przepływ wody oraz m.in. usunięcie przebiegających przez niego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i innych. W 2013 roku w ramach programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Powiat Gdański” prace rozpoczęto na odcinku Kanału znajdującym się na terenie miasta Pruszcz Gdański. Prace na odcinku od ulicy Raciborskiego do granicy z Gdańskiem, których wykonawcą za kwotę 15,5 mln zł była firma Aarslef, zakończono w czerwcu 2014 (oficjalnie: 31 lipca). Realizacja drugiego etapu prac (1,2 km w centrum Pruszcza Gdańskiego), dla których rolę inwestora zastępczego pełni powiat gdański, planowana od lipca 2014, rozpoczęła się ostatecznie po podpisaniu umowy z wykonawcą – firmą Skanska, co nastąpiło 5 grudnia 2014. Wartość kontraktu wynosiła 18,3 mln przy założonym pierwotnie kosztorysie w wysokości 24,7 mln zł. Była to największa i najbardziej kosztowna inwestycja w historii powiatu – obydwa etapy modernizacji na obszarze miasta Pruszcz kosztowały ponad 43,4 mln zł (w tym 36,9 mln zł z NFOŚiGW i 6,5 mln zł z budżetu państwa). Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2015.

  Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.Stare Szkoty (dawniej: Szotland Stary, kaszb. Stôri Szotland, niem. Altschottland) – obszar historyczny w Gdańsku leżący pomiędzy osiedlem administracyjnym Orunia-Św. Wojciech-Lipce i dzielnicą Chełm.

  W 2015 miasto Pruszcz Gdański zamierzało wybudować na kanale mostek dla rowerzystów, który połączy drogę rowerową biegnącą od centrum Gdańska po wale kanału z wybudowaną już wcześniej ścieżką rowerową Via Ambra, biegnącą zachodnią stroną kanału w granicach Pruszcza.

  Przewidywana jest budowa kolejnego kanału zrzutowego wód kanału do Raduni, którego lokalizacja przewidywana jest w północnej części Pruszcza.

  Wzgórze Świętego Wojciecha – wzniesienie o wysokości 64,7 m n.p.m. położone w woj. pomorskim na obszarze miasta Gdańska w jednostce administracyjnej Orunia-Św. Wojciech-Lipce.Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.

  Linki zewnętrzne[]

 • Nad Kanałem Raduni. Akademia Rzygaczy
 • Kanał Raduni w Gedanopedii
 • Kanał Raduni – krzyżacki pomysł na wagę złota
 • Historyczne zdjęcie Kanału na Starym Mieście w Gdańsku


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zamczysko (niem. Alteschloss) – część gdańskiego Starego Miasta. Ograniczone jest Motławą, końcowym odcinkiem Kanału Raduni, ul. Tartaczną i placem Obrońców Poczty Polskiej.
  Winrich von Kniprode (ur. ok. 1310 k. Monheim am Rhein, zm. 24 czerwca 1382 k. Malborka) – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1351–1382.
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Kasztanowiec (Aesculus L.) – rodzaj drzew, rzadziej krzewów należących do rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Obejmuje ok. 25 gatunków pochodzących z południowo-wschodniej Europy, Ameryki Północnej oraz Azji wschodniej. W Polsce wszystkie uprawiane gatunki są introdukowane przez człowieka. Gatunkiem typowym jest kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.).
  Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.