• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kanał Powodziowy we Wrocławiu

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Jaz Bartoszowice (Jaz Bartoszowicki) – jaz z zamknięciem segmentowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Bartoszowice. Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej, przy czym położony jest w 0,45 km biegu bocznego Kanału Powodziowego. Jaz wybudowany został w latach 1913-1917, w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki, polegającej na budowie nowej drogi wodnej przeprowadzonej przez miasto w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego, tzw. Wrocławskiego Szlaku Głównego oraz nowego systemu przeciwpowodziowego dla miasta. Po powodzi tysiąclecia jaz został wyremontowany w 1997 roku.

  Kanał Powodziowy we Wrocławiu (Kanał Ulgi, Kanał Powodziowy Północ we Wrocławiu) – kanał wodny przeciwpowodziowy, wybudowany we Wrocławiu w celu przeprowadzania wód powodziowych na rzece Odra, na północ od centrum miasta. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Żeglugowym, w latach 1913-1917 (tzw. II kanalizacja Odry).

  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Kanał Żeglugowy (Kanał Nawigacyjny) we Wrocławiu to kanał wodny, wybudowany w celu ułatwienia żeglugi i dostosowania węzła wodnego we Wrocławiu, do rosnących potrzeb transportowych, na rzece Odra. Przeprowadzony został na północ od centrum miasta. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Powodziowym, w latach 1912-1917 (1913-1917). Projektantem kanału był Christian Nakonz.

  Początek kanału znajduje się w 244,5 km biegu rzeki Odry w Bartoszowicko–Opatowickim Węźle Wodnym. Odchodzi od głównego nurtu rzeki na prawym jej brzegu, w rejonie osiedli Opatowice i Strachocin. W 0,45 km kanału znajduje się Jaz Bartoszowice, a w 4,87 km kanału zlokalizowany jest Jaz Zacisze. Koniec kanału znajduje się natomiast poniżej Jazu Zacisze. Kanał łączy się tu z korytem Starej Odry, w rejonie styku osiedli: Ołbin i Zacisze. Długość kanału wynosi 6,29 km. Zdolność przepustowa tego kanału wynosi 870 m³/s. Nad kanałem przerzucone są trzy przeprawy mostowe, drogowe: Most Bartoszowicki, Mosty Bolesława Chrobrego, Mosty Jagiellońskie.

  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  Przypisy

  1. WYKAZ NAZW WÓD PŁYNĄCYCH (dostęp 2010-01-20)
  2. strona: wroclaw.naszemiasto.pl, Wrocławski most Bartoszowicki (dostęp 2009-11-07)
  3. Sytuacja wyjściowa w dorzeczu Odry (dostęp 2009-11-07)
  4. Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry – Bariery i zagrożenia, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (dostęp 2009-11-07)
  5. Strona www.wroclaw.pl o Wrocławskim Węźle Wodnym (dostęp 2009-11-07)
  6. Małgorzata Książkiewicz, Grzegorz Bakuliński, Stanisław Januszewski, Ryszard Majewicz ,Trasa turystyczna Pomniki Wrocławskiego Węzła Wodnego, Prosto z pokładu nr 55, rok IV, Marzec 2008 r. do pobrania ze strony Fundacji Otwartego Muzeum Techniki (dostęp 2009-12-07)
  7. Program dla Odry 2006 (dostęp 2009-11-07)
  8. Zespół autorski: dr inż. kpt. ż.s. Jacek Trojanowski – kierownik pracy, dr kpt. ż.s. Krzysztof Wos, dr inż. Anna Galor, dr inż. Bogusz Wiśnicki, mgr inż. Marcin Breitsprecher, Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze w latach 2007-2013, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, INSTYTUT INŻYNIERII TRANSPORTU, Zakład Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, SZCZECIN 2006 (dostęp 2009-12-22)

  Linki zewnętrzne[]

 • Kanał Powodziowy i Kanał Żeglugowy na stronie Wratislaviae Amici (dostęp 2009-11-07)
 • Mosty Jagiellońskie – zespół czterech jednoprzęsłowych mostów drogowych przerzuconych we Wrocławiu nad kanałami Odry (Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym), łączących osiedla Zacisze i Mirowiec.Kanał przeciwpowodziowy (Kanał ulgi), to kanał wodny, który wybudowany został w celu bezpiecznego przeprowadzenia wód przez określony teren. Kanały przeciwpowodziowe najczęściej stosuje się do przeprowadzenia wód wezbraniowych (jako podstawowe zadanie danego kanału). Takie rozwiązanie hydrotechniczne ma zapobiec wystąpieniu powodzi na określonym obszarze zalewowym. Kanał taki może być wykorzystywany do przeprowadzania części wód rzeki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Brzeg – linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką) przyjmowana jako pas ograniczony najwyższym i najniższym stanem wody (przypływ, odpływ).
  Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki (Węzeł Wodny Bartoszowice–Opatowice, Węzeł Bartoszowice) we Wrocławiu, to węzeł wodny stanowiący fragment wrocławskiego węzła wodnego. Obejmuje on odcinek Górnej Odry Wrocławskiej, Kanał Opatowicki oraz początkowy fragment Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego, a także przerzutu wód do Widawy. W ramach tego węzła wodnego powstały budowle hydrotechniczne wchodzące w skład Stopnia Wodnego Opatowice, Stopnia Wodnego Bartoszowice i śluzy wałowej stanowiącej urządzenie wlotowe do Kanału Odpływowego. Węzeł ten ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej miasta, gdyż w całości przejmuje przepływ wodny dopływający do miasta rzeką Odra i steruje dalszym jej przepływem. Tu następuje rozdział wód na poszczególne kierunki:
  Most Chrobrego, zwany też Mostem Swojczyckim – zespół dwóch mostów przerzuconych we Wrocławiu nad Kanałem Żeglugi i Kanałem Powodziowym w północno-wschodniej części miasta. Zbudowany w latach 1916-1917 (wówczas nazwany Güntherbrücke), zniszczony podczas oblężenia Festung Breslau w 1945, wkrótce potem (1946-1947) odbudowany. Most ma monolityczne łuki żelbetowe oraz betonowe podpory i bariery.
  Jaz Zacisze (Nakonzbrücke Wehr) – jaz kozłowo-iglicowy, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Zacisze. Przeznaczeniem jazu jest piętrzenie wody Kanału Powodziowego, przy czym obecnie jaz ten jest wyłączony z eksploatacji. Położony jest w 4,87 km biegu tego kanału. Jaz reguluje stany wody jedynie dla części kanału położonego powyżej jazu, do poprzedniego na kanale Jazu Bartoszowice. Mimo, że Jaz Zacisze i Śluza Zacisze zaliczane są do jednego Stopnia Wodnego Zacisze, pracują od siebie niezależnie.
  Nurt rzeki - część masy wodnej w korycie rzeki płynąca z największą prędkością. Zwykle z powodu nierówności dna, linia nurtu nie znajduje się na środku rzeki, ale przemieszcza się od brzegu wklęsłego do brzegu wklęsłego. Prowadzi to do powstawania meandrów.
  Most Bartoszowicki - most konstrukcji stalowej, we Wrocławiu, położony w pobliżu osiedli Bartoszowice i Strachocin nad jazem stopnia wodnego Kanału Powodziowego.

  Reklama