• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kanał Mosiński

  Przeczytaj także...
  Rogalinek – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Mosina. Przez wieś przechodzi szlak pątniczy - Wielkopolska Droga św. Jakuba. W 1997 roku Rogalinek obchodził 750 lecie swojego istnienia.Olszynka - ciek w powiecie kościańskim, prawobrzeżny dopływ Kanału Mosińskiego (uchodzi doń w 6,5 km długości). W górnej części nosi nazwę Rów Gorzycki.
  Rzeka Obra na pewnym odcinku płynie skanalizowanym Kanałem Obry, który należy do zlewni II rzędu. Wpływa do niego rzeka Lubieszka. Od Krzywina zwanym Kanałem Kościańskim (Kościańskim Kanałem Obry). Na terenie gminy Dolsk Kanał zasilany jest przez Rów Wysokoć i Kanał Rudawka. Poniżej Kościana, przy tzw. Węźle Bonikowskim, dzieli się na 3 ramiona (kanały) zachodnie:

  Kanał Mosiński – kanał melioracyjny (skanalizowana odnoga Obry) odprowadzający wody górnej Obry i Mogielnicy (poprzez kanał Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny północno-wschodni) tzw. Kanałów Obrzańskich.

  Obra – nizinna rzeka w zachodniej Polsce, lewy dopływ Warty, zlewnia w górnym odcinku III rzędu, w dolnym – II rzędu,Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.

  Kanał ma długość 25,7 km. Powstał w latach 1850-59. Rozpoczyna się w tzw. Węźle Bonikowskim w pobliżu Kościana i uchodzi do Warty naprzeciw Rogalinka, w pobliżu granicy z Mosiną, łącząc zlewnie Odry (przez południowy Kanał Obry) i Warty. Dopływami są: kanał Prut (umożliwiający odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) i kanał Olszynka, łączący się z Mosińskim we wsi Krosinko.

  Mosina – miasto w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, położone 22 km na południe od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mosina. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.Dolina Środkowej Obry (315.63), inaczej Łęgi Obrzańskie - mały mezoregion fizycznogeograficzny w zachodniej Polsce, stanowiący środkową część Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. Region graniczy od północy z Pojezierzem Poznańskim, od zachodu z Kotliną Kargowską, od południa z Pojezierzem Sławskim i Równiną Kościańską a od wschodu z Kotliną Śremską. Region leży w całości w obrębie woj. wielkopolskiego i bierze swą nazwę od rzeki Obry.

  Zobacz też[]

 • Dolina Środkowej Obry
 • Przypisy

  1. PiotrP. Adamczyk PiotrP., "Kanał Mosiński - Odcinek przyujściowy", http://szczupakrogalinek.pl.tl/Kana%26%23322%3B-Mosi%26%23324%3Bski-_-odcinek-przyuj%26%23347%3Bciowy.htm.
  2. Kanał Mosiński: szlak kajakowy : Powiat Poznański, powiat.poznan.pl [dostęp 2016-08-15].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama