• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kampus Uniwersytetu Opolskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bohdan Jezierski (ur. 1935 r. w Częstochowie) - polski architekt, urbanista. Uczęszczał do szkół w rodzinnej Częstochowie, po czym po pomyślnie zdanym egzaminie maturalny, studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Bezpośrednio po studiach związał się z Biurem Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie oraz pracownią architektoniczną Miastoprojekt w Częstochowie. Zajmował się projektowanie budynków użyteczności publicznej, prywatnych domów mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych. Wiele zaprojektowanych przez niego obiektów nosi cechy socrealistyczne.Kazimierz Dejmek (ur. 17 maja 1924 w Kowlu, zm. 31 grudnia 2002 w Warszawie) – polski reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II kadencji.

  Miasteczko akademickie Uniwersytetu Opolskiego (do 1994 miasteczko akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu) – miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Opolskiego grupujące głównie wydziały opolskiej uczelni oraz domy studenckie. Zlokalizowane jest w centrum miasta. Całość kompleksu jest sukcesywnie wznoszona od lat 50. XX w.

  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Jerzy Hoffman (ur. 15 marca 1932 w Krakowie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Działalność reżyserską rozpoczął jako dokumentalista, współpracując z Edwardem Skórzewskim, z którym nakręcił także filmy fabularne Gangsterzy i filantropi oraz Prawo i pięść. Sławę zdobył przede wszystkim jako twórca adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii (Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem), osadzonej w czasach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Był także realizatorem filmów obyczajowych i wojennych.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Miasteczko studenckie Uniwersytetu Opolskiego położone jest w centrum Opola, w północno-wschodniej części Śródmieścia. Jest ono oddalone od Rynku o około 810 m. Całość przybiera formą zbliżoną do trójkąta. Jego granice wykreślają ulice: Oleska na północy, Katowicka na wschodzie i Grunwaldzka na południu.

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (IS UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią narodu i stosunków etnicznych, antropologią społeczną, teorią rozwoju lokalnego, zagadnieniami patologii społecznej i wzorów społecznych. Instytut oferuje studia na kierunku socjologia. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego, położony przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Historia[ | edytuj kod]

  Fragment śródmieścia Opola z widocznym kampusem UO

  Geneza[ | edytuj kod]

  Na początku lat 50. XX wieku wraz z utworzeniem województwa opolskiego podjęto pracę nad utworzeniem w jego stolicy wyższej uczelni państwowej. W 1953 roku zgodę na jej powołanie wyraziły miejscowe władze partyjne. Przyszła uczelnia miała mieć charakter szkoły pedagogicznej.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 5 zakładów i pracownię naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z szeroko pojętą pedagogiką w jej różnych aspektach oraz historią wychowania i oświaty. Instytut oferuje studia na kierunkach - pedagogika oraz praca socjalna i studia podyplomowe. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest główny gmach Uniwersytetu Opolskiego, mieszczący się przy ul. Oleskiej 48.

  Na miejsce przyszłego kampusu przeznaczono pole znajdujące się w niedalekim oddaleniu od centrum. W jego pobliżu znajdował się peryferyjne wille poniemieckie z przełomu XIX i XX wieku oraz kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstały w 1930 roku. W latach 40. i 50. XX wieku władze miejskie proponowały wybudowanie w tym miejscu monumentalnego teatru i targu.

  Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.

  Nie czekając na pozwolenie ze strony władz centralnych zawiązał się w Opolu Komitet Budowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w składzie: Lucjan Skalski (przewodniczący), Teodor Musioł (sekretarz), Bohdan Jezierski (członek) oraz Antoni Kolejewski (członek). Komitet pozyskując fundusze z Funduszu Odbudowy Szkół (FOS) zlecił wykonanie projektu przyszłego miasteczka akademickiego Opolskiemu Biurowi Projektów. Jednak po jego odmowie projekt pierwszych trzech budynków w miasteczku (dom studencki, główny gmach WSP i dom profesora) wykonał Bohdan Jezierski na prywatne zlecenie Teodora Musioła. W projekcie tym uwidoczniły się wszechobecne wpływy panującego wówczas socrealizmu.

  Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z eksperymentalną psychologią społeczną, psychologią wychowawczą i psychologią kliniczną. Instytut oferuje studia na kierunku psychologia o specjalnościach: psychologia społeczna, psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii wpływu społecznego oraz psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych. Aktualnie na instytucie kształci się blisko 700 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut uczestniczy w projektach badawczych oraz dysponuje samodzielną biblioteką instytutową. Siedzibą instytutu jest gmach przejęty w 1970 roku po I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Opolu, mieszczący się przy placu Staszica 1.6 października jest 279. (w latach przestępnych 280.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 86 dni.
  Pole z widocznym w oddali kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzonym przez ojców jezuitów, na którym od lat 50. XX w. sukcesywnie wznoszono kampus uniwersytecki

  Budowa pierwszych obiektów[ | edytuj kod]

  Ważnym czynnikiem hamującym powstanie w Opolu szkoły wyższej, był brak kadry naukowo-dydaktycznej. Stąd też Komitet Budowy WSP namawiał władze centralne do przeniesienia z Wrocławia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która nie posiadała tam odpowiedniego zaplecza technicznego.

  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.

  Jeszcze na początku 1954 roku bez zgody władz w Warszawie ruszyły pierwsze prace budowlane, którymi kierował Antoni Kolejewski. Niedługo potem w listopadzie tego samego roku zalegalizowano całą budowę, a władze centralne zgodziły się na przeniesie do Opola wrocławskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która miała znaleźć siedzibę w budowanym kampusie.

  Dom Studencki Mrowisko w Opolu - dom studencki należący do Uniwersytetu Opolskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu), zlokalizowany w Opolu przy ulicy Katowickiej 87. Obiekt charakteryzuje się socrealistycznymi formami architektonicznymi. Powstał jako pierwszy tego typu obiekt w mieście w latach 1954-1956.5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.

  Otwarcia pierwszego obiektu dokonano 21 stycznia 1956 roku, a był nim Dom Studencki "Mrowisko". Akademik ten oferował 600 miejsc noclegowych. Poza tym początkowo swoją siedzibę w nim znalazła także filia Biblioteki Głównej WSP. W listopadzie 1957 roku oddano do użytku Dom Profesora przy ulicy Jana Matejki (ob. Czaplaka), a zamieszkało w nim 16 rodzin pracowników naukowo-dydaktycznych. Z kolei w 1958 roku wzniesiono Główny Gmach WSP, a w 1960 roku okazałą aulę, w której do 2002 roku odbywały się inaugurację i ważne uroczystości uczelniane.

  Instytut Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego (ISE UO) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z nowatorstwem pedagogicznym obejmującym kwestie dydaktyczne i wychowawcze w placówkach oświatowych, kształceniem aktywizującym jako strategią przygotowania ucznia do dalszego samorozwoju i życia w zmieniającym się społeczeństwie, kształceniem kadry w zakresie edukacji małego dziecka i wychowania przedszkolnego. Instytut oferuje studia na kierunkach: edukacja kreatywna z medialną, kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika z edukacją elementarną, pedagogika terapeutyczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i studia zaocznezaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Pedagogicum, położony na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Ojca Jana Czaplaka 2a w Opolu.Śródmieście Opola stanowi centralną dzielnicę miasta i zwyczajowo wyznaczane jest przez Odrę, starą obwodnicę (ulice: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytową i Fabryczną) oraz ul. Armii Krajowej.
  DS "Mrowisko" nestor opolskich akademików, otwarty 21 stycznia 1956 roku, fotografia z lat 60. XX wieku

  Okres rozbudowy[ | edytuj kod]

  W połowie lat 60. XX wieku opolska WSP zaczęła odczuwać braki lokalowe na skutek zwiększającej się liczby kierunków, a co za tym idzie studentów. W DS "Mrowisku" przeznaczonym dla 600 studentów faktycznie zamieszkiwało 926 osób, głównie nielegalnie. W 1965 roku zapadła decyzja o budowie nowego akademika i nowego skrzydła głównego gmachu uczelni. O pieniądze na ten cel zwrócono się do Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Nowy akademik otrzymał nazwę "Spójnika".

  Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego (WPT UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały w 1999 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na pięcu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Bracia Kowalczykowie – byli pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, znani z przeprowadzenia w 1971 roku zamachu bombowego w budynku WSP w Opolu.

  Od 14 do 18 marca 1968 roku przez miasteczko akademickie przetoczyły się strajki studenckie, które miały miejsce jako wyraz poparcia dla protestujących w Warszawie studentów, protestujących po zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka (wydarzenia marcowe).

  W tym samym roku rozpoczęto budowę zespołu boisk na kampusie przed DS "Mrowiskiem", a kilka lat później wzniesiono za nimi pawilon, potocznie nazywany "Reinerówką" od nazwiska prorektora ds. dydaktycznych - Bolesława Reinera, w którym urządzono nowe sale dydaktyczne.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Stanisław Sławomir Nicieja (ur. 4 października 1948 w Strzegomiu) – polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, trzykrotny rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji.
  Ryszard Kowalczyk (pośrodku) i jego brat Jerzy (z lewej), winni wysadzenia auli WSP w 1971 roku

  W nocy z 5 na 6 października 1971 roku miała miejsce poważna eksplozja, która całkowicie zniszczyła aule WSP. Aktu tego dokonali bracia Kowalczykowie, pracownicy uczelni. Eksplozja miała miejsce w przeddzień mającej odbyć się na sali konferencji MO oraz SB z udziałem Prezesa Rady Ministrów i szefa resortu spraw wewnętrznych. Odbudowaną ją szybko w 1972 roku przy znacznym udziale pracowników i studentów.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.

  Na początku lat 70. XX wieku opracowano projekt budowy dużych, czterech budynków administracyjno-dydaktycznych we wschodniej pierzei kampusu, od strony ul. Grunwaldzkiej, jednak nie doczekał się on realizacji. Za to w 1974 roku zakończono budowę nowego 11-kondygnacyjnego domu studenckiego z obszerną bazą socjalną i klubem. Po zorganizowanym konkursie na jego nazwę ochrzczono go mianem "Kmicica", od głównego bohatera filmu Jerzego Hoffmana, który wchodził wtedy na ekrany kin.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Wrocławiu – państwowa uczelnia zawodowa o profilu pedagogicznym, która funkcjonowała we Wrocławiu w latach 1950-1954.

  Ważnym wydarzeniem było przejęcie pod wyłączny zarząd WSP w 1975 roku gmachu przy pl. Staszica, w którym do tej pory mieściło się I Liceum Ogólnokształcące. Pozyskany gmach znajdował się na terenie kampusu. W tym samym roku w DS "Kmicic" urządzono międzynarodowy hotel studencki. Kolejną inwestycją realizowaną w miasteczku akademickim było wzniesienie w latach 1970-1978 siedziby Instytutu Chemii. Nowy 6-kondygnacyjny gmach został wzniesiony według projektu Jana Bujaka z inicjatywy dyrektorki tej jednostki, doc. Barbary Rzeszotarskiej.

  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu - parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Opole diecezji opolskiej. Erygowana w 1949. Kościół parafialny wybudowany w 1930, rozbudowany w 1974. Mieści się przy ulicy Czaplaka.Teodor Musioł (ur. 1910 r. w Paniówkach, zm. 1995 r. w Opolu) – polski pedagog specjalizujący się w historii wychowania, inicjator utworzenia w Opolu Wyższej Szkoły Pedagogicznej, nauczyciel akademicki, działacz partyjny.
  Stołówka studencka przekształcona na początku lat 90. w Studenckie Centrum Kultury (ŚCIEK) na stępnie przemianowana na Klub studencki "Kocioł" na którego miejscu w latach 2005-2006 wybudowano Collegium Civitas z widocznym w tle DS "Spójnik", lata 80. XX wieku

  W latach 80. XX wieku ruch inwestycyjny na miasteczku zamarł. W 1984 roku oddano do użytku jedynie gmach Instytutu Ochrony Środowiska na rogu ulic Oleskiej i Matejki (Czaplaka).W latach 1989-1989 wybudowano obiekt, przylegający do głównego gmachu WSP, w którym urządzono nowo powstały Instytut Psychologii. Budynek ten liczący 3-kondygnacje bez piwnic, okazał się zbyt ciasny.

  Bolesław Karol Reiner (ur. 23 lutego 1925 r. w Gorzycach, zm. 2 marca 1982 r. w Opolu) - polski prawnik, politolog, specjalizujący się w polityce wyznaniowej państwa, ruchach laickich i historii wyznań religijnych, nauczyciel akademicki związany z opolskimi uczelniami.Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.

  Lata najnowsze[ | edytuj kod]

  Główny Gmach WSP (UO) wzniesiony w latach 1954-1960, z widocznym pomnikiem księcia Jana Dobrego
  Klub studencki "Kocioł" przed rozbiórką - maj 2006 roku

  Lata 90. XX wieku charakteryzowały się brakiem nowych inwestycji na terenie kampusu. Ożywienie ruchu budowlanego przyniosła dopiero kadencja Stanisława Nicieji jako rektora. W 2000 roku rozebrano dawny pawilon przy ul. Czaplaka, a w jego miejsce pół roku później postawiono nowy gmach - Collegium Pedagogcium, w który swoją siedzibę znalazł Instytut Studiów Edukacyjnych. W tym samym roku przed głównym gmachem UO przy ulicy Oleskiej stanął pomnik księcia Jana Dobrego, którą wykonał rzeźbiarz z Rybnika, Wiesław Kamiński, a pieniądze na ten cel dał Norbert Kwaśniok. W 1996 roku rozpoczęto budowę kolejnego akademika, który w stanie surowym ukończono w 2002 roku. Jednak pierwsi studenci zamieszkali w nim dopiero w 2004 roku po wykończeniu wnętrz. Na jego 12 piętrze znalazły się pomieszczenia przeznaczone na obserwatorium astronomiczne z salą wykładową dla słuchaczy.. W latach 2006-2009 trwała modernizacja pozostałych domów studenckich, polegająca na pomalowaniu elewacji, korytarzy, remontem pokojów i wyposażeniem ich w nowe meble.

  Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (IFG UO) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 2 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z językoznawstwem konfrontatywnym, dialektami niemieckimi, niemieckimi wyspami językowymi na obszarze Polski, literaturze niemiecko-śląskiej, literaturze niemieckiej XX wieku, prasie śląsko-niemieckiej oraz mediewistyce europejskiej. Instytut oferuje studia na kierunku filologia germańska oraz studia podyplomowe. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i studia zaocznezaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach położony przy placu Staszica 1 w Opolu.Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu – publiczne liceum ogólnokształcące w Opolu.

  W 2006 roku w miejsce pawilonu, mieszczącego Klub Studencki "Kocioł", wybudowano Collegium Civitas, w którym siedzibę znalazła część instytutów Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Jednymi z ostatnich inwestycji na kampusie były budowa boiska do piłki nożnej (Orlika) w miejsce dawnych betonowych boisk oraz Studenckiego Centrum Kultury, które otworzono w 2011 roku.

  Barbara Halina Rzeszotarska (ur. 17 stycznia 1936 r. w Sokołowie Podlaskim) – polska chemik organik, specjalizująca się w peptydach; nauczycielka akademicka związana z Politechniką Gdańską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu (Uniwersytetem Opolskim).Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 16,5 tysięcy studentów.
  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego (IP UO) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 1 katedrę i 7 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z stosunkami polsko-niemieckimi, prasoznawstwem, śląskoznawstwem, komunikacją społeczną, europeistyką. Instytut oferuje studia na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studia podyplomowe. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego, położony przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu.
  Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.
  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym jest grany.
  Marzec 1968 (8–23 marca 1968) – kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.
  Rybnik – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku.
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego (WH-P UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Filologiczno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filologiczny. Jest największym wydziałem na uczelni kształcącym studentów na dziewięciu kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.