• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Przeczytaj także...
  Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.Pychowice – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Znajduje się tam rzymskokatolicka parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (erygowana w 1958 r.), Dowództwo Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa 4724, szkoła podstawowa, klub piłkarski Pychowianka oraz Cmentarz Pychowice. Od wschodu Pychowice sąsiadują ze Skałkami Twardowskiego. Pychowice leżą na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba.
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – w obecnej formie powstał 1 września 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ.
  Siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
  Siedziba Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

  Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany też III Kampusem — nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstający w pobliżu Pychowic i Osiedla Ruczaj-Zaborze w dzielnicy VIII Dębniki, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego, stanowiącego część Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa kampusu finansowana jest częściowo z budżetu państwa.

  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) – jeden z pięciu instytutów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Powstał w roku 1951.

  Dotychczas powstały następujące budynki:

 • Centrum Badań Przyrodniczych i Aparatury Naukowej, ul. Gronostajowa 3 (1999; obecnie znajduje się w nim m.in. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Kompleks Nauk Biologicznych , ul. Gronostajowa 7 (2000-2005), obejmujący m.in. część dydaktyczno-biblioteczną (Biblioteka Nauk Przyrodniczych), Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz 2 instytuty Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej),
 • budynek Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Stanisława Łojasiewicza 6 (2008)
 • budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ul. Łojasiewicza 4 (2009)
 • budynek Instytutu Zoologii ul. Gronostajowa 9 (2011)
 • budynek Małopolskiego Centrum Biotechnologii ul. Gronostajowa 7A (2013)
 • budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ul. Łojasiewicza 11 (2014)
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej ul. Gronostajowa 5 (2014)
 • Obecnie (2015) trwa budowa budynków Wydziału Chemii oraz Instytutu Nauk Geologicznych. W kolejnych etapach planowane jest powstanie obiektów sportowych i akademików.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  W pewnym oddaleniu od głównej części kampusu powstały trzy budynki parku technologicznego Life Science Park, tworzonego przez Jagiellońskie Centrum Innowacji.

  Na całym terenie kampusu od 3 września 2005 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Dzięki otwartej w 2012 r. linii tramwajowej przebiegającej wzdłuż osiedla Ruczaj do pętli "Czerwone Maki", kampus posiada dogodne połączenie tramwajowe i autobusowe z centrum Krakowa.

  Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny – specjalna strefa ekonomiczna w Krakowie postała w październiku 1997 roku. Jej powierzchnia obecnie wynosi 416,67 ha.Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona oficjalna
 • Opis inwestycji
 • Life Science Park, Jagiellońskie Centrum Innowacji
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Centrum Edukacji Przyrodniczej - jednostka muzealno-dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstająca na terenie III Kampusu UJ. Jej otwarcie planowane jest na 2014. Centrum będzie gromadzić zbiory zoologiczne, geologiczne, antropologiczne i paleobotaniczne uniwersytetu, prezentowane obecnie w czterech muzeach rozrzuconych na terenie miasta:
  Osiedle Ruczaj-Zaborze – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy VIII Dębniki, nie stanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.
  Tramwaje w Krakowie – system komunikacji tramwajowej w Krakowie funkcjonujący od 1882. System obejmuje 186,2 km pojedynczego toru (stan z 2011 roku), po którym kursuje 25 linii (20 linii zwykłych, 2 KST, 3 nocne). Utrzymanie infrastruktury oraz organizacja przewozów należy do zadań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, natomiast wykonywaniem przewozów oraz utrzymaniem taboru zajmuje się MPK SA.
  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (IBiDW UJ) – jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na unikatowym kierunku studia azjatyckie. Do roku akad. 2012/13, Instytut prowadził kulturoznawstwo, o specjalności bliskowschodniej i dalekowschodniej. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Gronostajowej 3, na III Kampusie UJ na Ruczaju.
  Stanisław Łojasiewicz (ur. 9 października 1926 r. w Warszawie, zm. 14 listopada 2002 r. we Włoszech), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Life Science Park – park technologiczny zarządzany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji, spółkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest wspieranie rozwoju firm z sektora life science, czyli prowadzących prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.