• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kampinoski Park Narodowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wilcze Tułowskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Brochów.Laski – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin. Położona jest na skraju Puszczy Kampinoskiej. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego. Do Lasek można dojechać podwarszawskim autobusem 701 (do centrum handlowego) i 708.
  Formy ochrony przyrody[]

  Park jest obszarem NATURA 2000 oraz Rezerwatem Biosfery.

  Na terenie parku lub w okolicach znajdują się: Obszary ochrony ścisłej

  Bagna w kwietniu
 • Biela
 • Cyganka
 • Czapliniec
 • Czarna Woda
 • Czerwińskie Góry
 • Debły
 • Granica
 • Kaliszki
 • Kalisko
 • Karpaty
 • Krzywa Góra
 • Nart
 • Pożary
 • Przyćmień
 • Roztoka
 • Rybitew
 • Sieraków
 • Wilków
 • Zaborów Leśny
 • Zamczysko
 • Żurawiowe
 • Szlaki turystyczne[]

  Szlaki piesze[]

  Szlaki turystyczne w Kampinoskim Parku Narodowym
 • Szlaki główne:
 • szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej (Dziekanów LeśnyWierszeBrochów) 55,8 km
 • szlak turystyczny niebieski Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza (ŚladówPiaski KrólewskieJanówek) 39,6 km
 • szlak turystyczny zielony Południowy Szlak Leśny (Dziekanów LeśnyGranicaŻelazowa Wola) 56,1 km
 • szlak turystyczny niebieski Południowy Szlak Krawędziowy (Kampinos – Granica – LesznoDąbrowa Leśna) 49,8 km
 • szlak turystyczny zielony Północny Szlak Krawędziowy (Tułowice – Grochale Nowe – Modlin) 41,0 km
 • szlak turystyczny żółty Szlak im. Powstańców Warszawskich (LesznoWierszeTruskaw) 19,5 km
 • szlak turystyczny żółty Szlak im. Aleksandra Janowskiego (LeoncinStara DąbrowaLeszno) 21 km
 • szlak turystyczny żółty Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (KampinosGranicaNowe Polesie) 16,3 km
 • Szlaki łącznikowe:
 • szlak turystyczny żółty Szlak im. Stefana Żeromskiego (Wólka Węglowa – Uroczysko Na Miny) 7,3 km
 • szlak turystyczny czarny Podwarszawski Szlak Pamięci (LaskiWólka Węglowa) 11,7 km
 • szlak turystyczny czerwony Szlak Przechadzkowy (IzabelinWólka Węglowa) 7,3 km
 • szlak turystyczny żółty Szlak im. Antoniego Trębickiego (Palmiry – Mogilny Mostek) 2,6 km
 • szlak turystyczny czarny Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego (TruskawPalmiry) 11,5 km
 • szlak turystyczny niebieski Palmirski Szlak Łącznikowy (Cmentarz PalmiryTruskaw) 3,5 km
 • szlak turystyczny żółty Szlak Borowy (Nowiny – Krzywa Góra) 4 km
 • szlak turystyczny niebieski Brochowski Szlak Łącznikowy (BrochówBorowa Góra) 8,3 km
 • Szlaki rowerowe[]

  Mapa KSzR
 • Szlak główny
 • szlak rowerowy zielony Kampinoski Szlak Rowerowy (wokół KPN) 144,5 km
 • Szlaki łącznikowe:
 • szlak rowerowy żółty (z Niepokalanowa, Sochaczewa, Secymina, Modlina, Czosnowa, Dziekanowa i Starego Bemowa)
 • szlak rowerowy niebieski Szlak, Wisły (z Powsina przez Powiśle).
 • szlak rowerowy czerwony Szlak Wisły (z Chomiczówki).
 • Działalność parku[]

  Zarządzeniem z 8 grudnia 2009 roku minister środowiska powołał na pięcioletnią kadencję Radę Naukową w składzie:

  Ławica – wał z piasku albo z innych osadów dennych, usypany w dużym akwenie albo rzece. Wyróżnia się cztery bliskoznaczne pojęcia z dziedziny geomorfologii:Rezerwat biosfery (ang. biosphere reserve) jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Rezerwaty biosfery na świecie powstały w ramach programu UNESCO MAB (ang. Man and the Biosphere, pol. Człowiek i biosfera).
 • prof. dr hab. Roman Andrzejewski – ekolog;
 • prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki – leśnik-ekolog;
 • mgr Marek Bojanowicz – ekonomista, Towarzystwo Przyjaciół KPN;
 • prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska – gleboznawca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • mgr inż. Andrzej Fiołek – Wójt Gminy Brochów;
 • prof. dr hab. Jacek Goszczyński – zoolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Lechosław Herz;
 • mgr Bartłomiej Kolipiński – planowanie przestrzenne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego;
 • dr hab. Ewa Krogulec – hydrolog, Uniwersytet Warszawski;
 • dr inż. Piotr Lutyk – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie;
 • mgr Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin;
 • dr Dorota Michalska-Hejduk – fitosocjolog, Uniwersytet Łódzki;
 • prof. dr hab. Romuald Olaczek – ekolog-geobotanik, Uniwersytet Łódzki;
 • mgr Anna Ronikier-Dolańska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • Waldemar Roszkiewicz;
 • prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie;
 • prof. dr hab. Henryk Tracz – leśnik-ekolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • dr Jerzy Wojtatowicz – architekt krajobrazu, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie;
 • dr Bogumił Wicik – geograf, Uniwersytet Warszawski;
 • mgr inż. Jan Zychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 • Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
  Tomka oścista (Anthoxanthum aristatum Boiss.) – gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje na Makaronezji oraz w zachodniej i środkowej części obszaru śródziemnomorskiego. Ponadto zawleczony do pozostałej części Europy, Australii, Nowej Zelandii i Ameryki Północnej. W Polsce rośnie na wyżynach i nizinach.
  Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.
  Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.
  Bączek zwyczajny, bączek (Ixobrychus minutus) – gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:
  Dzięciołowate (Picidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące lasy całego świata poza Australią, Nową Gwineą, Madagaskarem i innymi mniejszymi wyspami.
  Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – gatunek drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae). Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej,w której jest najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX w. został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych - niebezpiecznych dla rodzimej flory i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.