• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamienieccy herbu Pilawa

  Przeczytaj także...
  Jan Kamieniecki (*ok.1463 - †1513) – hetman polny koronny w latach 1505-1509, dworzanin króla Jana Olbrachta i Aleksandra, rotmistrz rubieży wschodnich, jeden z najdzielniejszych dowódców broniących rubieży wschodnich Polski, starosta bełski, buski, chełmski, horodelski (1502 r.), kasztelan lwowski (od 1508 r).Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Biuletyn Historii Sztuki – kwartalnik wydawany od 1932 roku, obecnie przez Instytut Sztuki PAN i Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

  Kamienieccypolski ród magnacki herbu Pilawa, wywodzący się od podkanclerza koronnego Klemensa Moskarzewskiego (później Kamienieckiego). Za zasługi wobec kraju otrzymał on od króla Władysława Jagiełły zamek w Odrzykoniu, okoliczne wsie, a w 1390 r. starostwo dobczyckie – miasto i zamek, oraz 12 wsi i Rębielice Królewskie koło Wielunia. Szczyt potęgi rodu przypadał na wiek XV i XVI, kiedy to jego członkowie obejmowali najważniejsze stanowiska w Rzeczypospolitej. Siedzibą rodową Kamienieckich był zamek w Odrzykoniu, wokół którego rozciągało się ich latyfundium.

  Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik.Marcin Kamieniecki herbu Pilawa (zm. 15 marca 1530) – hetman polny koronny (1520-1528) , od 1508 dworzanin królewski Zygmunta Starego, od 1511 podkomorzy sanocki, w latach 1520-1528, wojewoda podolski od 1515, po zmarłym bracie Janie kasztelanie lwowskim od 1512.

  Kamienieccy działali na scenie politycznej od 1399 roku, kiedy to Klemens Moskarzewski (Kamieniecki) objął funkcję podkanclerzego koronnego. Od tej pory odgrywali oni znaczącą rolę w I Rzeczypospolitej, obejmując stanowiska urzędnicze. Szczyt potęgi rodu przypada na lata życia Mikołaja Kamienieckiego, który został pierwszym hetmanem wielkim koronnym w historii Polski. Uczestniczył on w wielu wyprawach orężnych, m.in. w 1494 – brał udział w bitwie z Tatarami, a w 1506 wkroczył do Mołdawii i rozbił pod Czerniowcami oddział perkułaba Kopacza. W 1509 spustoszył część Hospodarstwa Mołdawskiego, 2 tygodnie bezskutecznie oblegał Jassy, a 4 października 1509 w drodze powrotnej ponownie zwyciężył wojska hospodara (znów dowodzone przez Kopacza) w bitwie pod Chocimiem. 28 kwietnia 1512 wraz z Konstantym Ostrogskim (hetmanem wielkim litewskim) pokonał Tatarów w bitwie pod Łopusznem (zwanej bitwą pod Wiśniowcem), mając do dyspozycji 5000 kawalerii, wyciął w pień 24 tysiące Tatarów, odbijając przy tym kilkanaście tysięcy osób wziętych w jasyr. Nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Został pochowany w katedrze wawelskiej pośród innych ważnych osobistości.

  Ludwik Kamieniecki herbu Pilawa (ur. 1758 na Podolu – zm. 1816 Warszawa) – generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, zaufany, bliski współpracownik i towarzysz walk ks. Józefa Poniatowskiego. Mason. Żona: Marianna z Czerskich I voto Antoninowa Trębicka - matka generała Stanisława Trębickiego.Dominik Kamieniecki herbu Pilawa – podczaszy latyczowski w latach 1780-1793, cześnik latyczowski w latach 1779-1780, deputat na Trybunał Koronny w 1779 roku, poseł podolski na sejm 1782 roku, komisarz skarbu koronnego w 1790 roku, komisarz wojskowy Księstwa Warszawskiego.

  Po roku 1560 rola Kamienieckich zmalała.

  Przedstawiciele rodu[ | edytuj kod]

 • Klemens Moskarzewski (zm. 1408) – podkanclerzy koronny, kasztelan sanocki (również kamieniecki i wiślicki), starosta sanocki, starosta krakowski
 • Marcin Kamieniecki (zm. 1439) – polski rycerz i polski szlachcic, właściciel i obrońca Zamku kamienieckiego, Zamku w Dobczycach i 16 wsi
 • Piotr Kamieniecki (1410–1447) – starosta dobczycki
 • Henryk Andreas Kamieniecki (1430–1488) – kasztelan sanocki, senator, asesor sanocki, właściciel Zamku Kamienieckiego w Odrzykoniu
 • Jadwiga Kamieniecka z Sienieńskich (ur. ok. 1500–1558) z Oleska, herbu Dębno – hetmanowa i kasztelanowa lwowska
 • Henryk Kamieniecki (zm. 1494) – starosta bełski
 • Mikołaj Kamieniecki (1460–1515) – hetman wielki koronny, wojewoda krakowski, wojewoda sandomierski, kasztelan sandomierski, starosta generalny krakowski, starosta bełski, starosta sanocki
 • Mikołaj Kamieniecki (ur. 1490)
 • Marcin Kamieniecki (ok. 1470–1530) – hetman polny koronny, dworzanin królewski Zygmunta Starego, podkomorzy sanocki, wojewoda podolski, kasztelan lwowski
 • Jan Kamieniecki (ok. 1463–1513) – hetman polny koronny, dworzanin króla Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka, rotmistrz rubieży wschodnich, jeden z najdzielniejszych dowódców broniących rubieży wschodnich Polski, starosta bełski, buski, chełmski, horodelski, kasztelan lwowski
 • Jan Kamieniecki (1524–1560) – rotmistrz obrony potocznej, wojewoda podolski
 • Barbara Mniszech z Kamienieckich (zm. ok. 1569) – starościna sokalska i łukowska
 • Mikołaj Kamieniecki (ur. 1600)
 • Ludwik Kamieniecki (1758–1816) – generał dywizji armii Księstwa Warszawskiego, zaufany, bliski współpracownik i towarzysz walk ks. Józefa Poniatowskiego
 • Jan Kazimierz Kamieniecki (1785–ok. 1833) – pułkownik napoleoński, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego
 • Dominik Kamieniecki – podczaszy latyczowski, cześnik latyczowski, deputat na Trybunał Koronny, poseł podolski, komisarz skarbu koronnego, komisarz wojskowy Księstwa Warszawskiego
 • Witold Kamieniecki (1883–1964) – polski historyk, dyplomata, senator RP, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, ministrem pełnomocny RP na Łotwie, zasiadał w Sejmie Ustawodawczym, był członkiem Narodowego Zjednoczenia Ludowego
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Adam Boniecki: Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1. T. 9. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda S[yn]ów), 1906, s. 178–185.
 • Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. / Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 230.
 • Stanisław Gawęda, Rozwój Latyfundium Kamienieckich... s. 69-70, [w:] Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, T. III, red. Stanisław Cynarski. Kraków 1995.
 • J. Frazik, T. Holcerowa: Wstępne badania nad Zamkiem w Odrzykoniu [w:] Biuletyn Historii Sztuki R. 28 nr 1 Warszawa 1966.
 • Z. Gil: Z dziejów odrzykońskiego zamku "Kamieniec". Krosno 2003.
 • M. Michałowicz - Kubal: Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego. Targowiska 2006, s. 88–89.
 • Witold Kamieniecki (ur. 9 marca 1883 w Warszawie, zm. 9 marca 1964 w Łodzi) – polski historyk, dyplomata, senator RP, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wolnomularz.Klemens z Moskorzewa, Klemens Moskarzewski (również Kamieniecki), herbu Pilawa, (zm. 1408 w Moskorzewie) – podkanclerzy koronny w (1399)., kasztelan sanocki, starosta sanocki (1399-1400), starosta krakowski w 1405 r., podkanclerzy i kasztelan; kamieniecki i wiślicki (od 29 czerwca 1408), właściciel dóbr Kamieniec i Zamku w Odrzykoniu
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Kazimierz Kamieniecki herbu Pilawa (ur. w 1785, zm. po 1833) – pułkownik napoleoński, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego bratanek gen. dyw. Ludwika Kamienieckiego (1758-1816), należał do "złotej młodzieży" pałacu "Pod Blachą". Po zwycięskiej bitwie pod Raszynem przedostał się w pojedynkę przez linię frontu i dotarł do kwatery głównej Napoleona. Ostatnie lata życia spędził w Izdebkach. Jego ciało spoczywa obok kolatorów w podziemiach kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym przy kościele Zwiastowania NMP i św. św. Piotra i Pawła w Izdebkach, wybudowanej w 1889 r. przez Hr. Bukowskich.
  Odrzykoń – wieś w Polsce położona nad Wisłokiem, koło Krosna w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Wojaszówka, najludniejsza miejscowość gminy.
  Wieluń (łac. Velun, ros. Велюнь, jid. וויעלון, czes. Věluň) – miasto w woj. łódzkim, na krańcu Wyżyny Wieluńskiej, siedziba powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń.
  Mikołaj Kamieniecki herbu Pilawa (ur. 1460 w Zamku Kamieniec w Odrzykoniu koło Krosna – zm. 15 kwietnia 1515 w Krakowie) – hetman wielki koronny w latach 1503-1515, wojewoda krakowski od 1507 roku, wojewoda sandomierski od 1505 roku, kasztelan sandomierski od 1501 roku, starosta generalny krakowski w latach 1495-1515, starosta bełski od 1493 roku, starosta sanocki w latach 1493-1515.
  Hetman wielki koronny – z urzędu minister Korony Królestwa Polskiego. Dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych koronnych, czyli armii polskiej. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim był hetman wielki litewski, który był dowódcą wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli armii litewskiej. Wzajemny stosunek prawny obu ministrów opisano w haśle: hetman wielki litewski.
  Henryk Andreas Kamieniecki, herbu Pilawa, (ur. 1430 w Odrzykoniu, zm. 1488) – kasztelan sanocki (1474-1488), senator, asesor sanocki, właściciel Zamku Kamienieckiego w Odrzykoniu.
  Henryk Kamieniecki (syn Henryka Andreasa) herbu Pilawa (ur. w Odrzykoniu, zm. 23 sierpnia 1494) – starosta bełski (1493-1494 ), współwłaściciel z braćmi zamku kamienieckiego i klucza odrzykońskiego wraz dobrami wielopolskimi i wsi w powiecie strzyżowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.