• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamienica Gorczańska

  Przeczytaj także...
  Rzeki – osiedle miejscowości Lubomierz w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Znajduje się na obrzeżach tej miejscowości, przy granicy z Szczawą, w dolinie Kamienicy Gorczańskiej, po wschodniej stronie przełęczy Przysłop, na obszarze Gorców. Znajduje się tutaj kilka domów, zabytkowa kapliczka, ośrodek wypoczynkowy (domki kempingowe) i leśniczówka, w której dawniej znajdowała się dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego. Przystanek autobusowy znajduje się ok. 0,5 km dalej, na przełęczy Przysłop. W Rzekach rozpoczyna się niebieski szlak turystyczny w Gorce. Na łące przy ośrodku kempingowym wiosną bardzo licznie zakwita krokus spiski.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.

  Kamienica , zwana też Kamienicą Gorczańską – rzeka, lewobrzeżny dopływ Dunajca. W swoim górnym biegu płynie w Gorcach i od źródeł pod Turbaczem aż po Lubomierz-Rzeki (przysiółek Lubomierza) nazywana jest Kamienickim Potokiem. Przeciska się on głęboką doliną pomiędzy zboczami Mostownicy i Jaworzyny Kamienickiej, płynąc jarem o głębokości 8-12 m. W okolicach przełęczy Borek zakręca gwałtownie na wschód powodując silną erozję zboczy tej przełęczy. Jest to atrakcyjny turystycznie rejon. W górnym biegu (do Rzek) płynie w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Wyznakowano tędy, doliną Kamienicy szlak niebieski na przełęcz Borek. Z rzadkich w Polsce roślin występuje w dolinie potoku (pod Mostownicą) zarzyczka górska.

  Cisowy Potok – potok, dopływ Kamienicy. Wypływa w miejscowości Kamienica w województwie małopolskim. Ma kilka źródłowych cieków w dolinach między szczytami Zdżar i Działek w Gorcach. Spływa we wschodnim kierunku dolina między grzbietami tych szczytów i uchodzi do Kamienicy. Tuż przed ujściem łączy się z Górkowym Potokiem i obydwa wspólnym korytem uchodzą do Kamienicy jako jej prawy dopływ. Następuje to na wysokości około 393 m, w miejscu o współrzędnych 49°32′53″N 20°22′22″E/49,548056 20,372778.Górkowy Potok – potok, dopływ Kamienicy. Wypływa w miejscowości Kamienica w województwie małopolskim. Ma kilka źródłowych cieków w dolinach na północno-wschodnich stokach szczytów Goły Wierch, Kopiec i Twarogi w Gorcach. Spływa początkowo w kierunku północno-wschodnim między grzbietami tych szczytów, niżej zmienia kierunek na wschodni i uchodzi do Kamienicy. Tuż przed ujściem łączy się z Cisowym Potokiem i obydwa wspólnym korytem uchodzą do Kamienicy jako jej prawy dopływ. Następuje to na wysokości około 393 m, w miejscu o współrzędnych 49°32′53″N 20°22′22″E/49,548056 20,372778.

  Poniżej Rzek Kamienica wpływa w Beskid Wyspowy i spływa głęboką i ciasną doliną pomiędzy Kiczorą Kamienicką i Wielkim Wierchem z jednej strony, a masywem Jasienia i Mogielicy z drugiej strony. Dalej płynie przez Szczawę, Kamienicę i na wysokości 363 m uchodzi do Dunajca w Zabrzeży. Długość jej biegu wynosi 32 km, a spadek 25 m/km. Na odcinku od ujścia potoku Głębieniec do ujścia w Dunajcu stanowi granicę między Gorcami a Beskidem Wyspowym. W jej łożysku spotkać można liczne odsłonięcia skał, głazy, progi. Do najciekawszych należą wodospad Spad i banior "Zielony Banior".

  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.Jaworzyna Kamienicka (znana pod nazwą Jaworzyna) – szczyt Gorców (1288 m n.p.m.), drugi pod względem wysokości po Turbaczu Najwyższy Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest jednym z wielu ramion Turbacza. Zbocza porasta las świerkowy o charakterze regla górnego. Sam szczyt jest niewybitny, słabo wyróżniający się w długim grzbiecie, jednak góra należy do najbardziej widokowych w Gorcach, dzięki temu, że na jej północno-wschodnich zboczach, nieco poniżej wierzchołka, znajduje się polana Jaworzyna Kamienicka. Rozciągają się z niej widoki na pobliskie szczyty Kudłonia i Gorca z ich polanami podszczytowymi, głęboką dolinę potoku Kamienica oraz szczyty Beskidu Wyspowego i Sądeckiego. Przy szlaku turystycznym na polanie tablica informacyjna z panoramą szczytów i opisem polany.

  Większe dopływy Kamienicy to:

 • lewobrzeżne: Stawieniec, Gorcowy Potok, Mogielica, Szczawa, Zbludza
 • prawobrzeżne: Wspólny Potok, Ustępny, Gołków, Koryciska, Spaleniec, Czerwonka, Rybi Potok, Głębieniec, Potok Zasadny, Górkowy Potok, Cisowy Potok
 • Nazwa Kamienica Gorczańska używana jest od dawna przez turystów. W dokumentach urzędowych spotyka się od lat 90. XX w. nazwę Kamienica Zabrzeska (od wsi Zabrzeż).

  Czerwonka – niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Kamienicy. Wypływa z zachodnich stoków grzbietu łączącego Magorzycę z Gorcem. Jego źródło znajduje się na wysokości ok. 890 m n.p.m. Zasilany jest przez kilka cieków. Uchodzi do Kamienicy na przysiółku Lubomierz-Rzeki, na wysokości ok. 680 m, poniżej budynku leśniczówki.Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m). Wierzchołkowa część masywu Mogielicy jest nazywana przez miejscową ludność Kopą, ze względu na charakterystyczny kształt. W starszej literaturze można spotkać błędną nazwę "Mogielnica". Wiele punktów widokowych; ze szczytu i z polan rozpościerają się szerokie widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry.
  Kamienica obok Trusiówki

  Szlak turystyki pieszej[]

  szlak turystyczny niebieski Lubomierz-Rzeki – dolina Kamienicy – PapieżówkaTrusiówka – przełęcz Borek (tu łączy się z żółtym szlakiem na Turbacz). Czas przejścia około 3 h., ↓ 2.30 h.

  Przypisy

  1. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.

  Bibliografia[]

  1. Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce- przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  4. Beskid Wyspowy 1:50 000 Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  Gorcowy Potok – potok w Gorcach, lewy dopływ Kamienicy. Źródliska znajdują się poniżej polan Podskały i Adamówka (Jadamówka). Do Kamienicy uchodzi na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego, pomiędzy polanami Trusiówka i Papieżówka. Następuje to na wysokości 732 m, w miejscu o współrzędnych 49°34′44,4″N 20°13′13,1″E/49,579000 20,220306. Przebiega wzdłuż niego ścieżka dydaktyczna Gorczańskiego Parku Narodowego "W dolinie Gorcowego Potoku".Szczawa – lewy dopływ Kamienicy Gorczańskiej w Beskidzie Wyspowym. Najwyższe źródła ma na wysokości około 820 m n.p.m. pod długą, początkowo południowo-wschodnią, a potem wschodnią granią Mogielicy opadającą do Przełęczy Słopnickiej. Jedno ze źródeł znajduje się pod Przełęczą Słopnicką. Spływa w południowo-zachodnim kierunku pomiędzy dwoma bocznymi grzbietami masywu Mogielicy: od zachodniej strony jest to grzbiet Hali, od wschodniej Jasionika i Zbludzkich Wierchów. Zasilany jest wieloma ciekami spływającymi z tych grzbietów. Większa część jego biegu znajduje się na zalesionym terenie. Uchodzi do Kamienicy na wysokości 496 m w Szczawie, na osiedlu Bulandy, w miejscu o współrzędnych 49°35′47,4″N 20°18′34,8″E/49,596500 20,309667.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Papieżówka – polana w dolinie rzeki Kamienica (na tym odcinku nazywanej Kamienickim Potokiem) w Gorcach, w miejscu, gdzie ze stoków Gorca uchodzi do Kamienickiego Potoku jego dopływ – potok Ustępny.
  Zarzyczka górska (Cortusa matthioli L.) – gatunek byliny należący do rodziny pierwiosnkowatych. Pochodzi z środkowej i południowo-zachodniej Europy. W Polsce jest gatunkiem rzadkim, na terenie sąsiedniej Słowacji występuje dość licznie, w niektórych miejscach masowo.
  Kamienica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, będąca siedzibą gminy Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Miejscowość zamieszkana przez Białych Górali.
  Rybi Potok – niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Kamienicy. Wypływa z zachodnich stoków Magorzycy. Ma kilka źródłowych cieków wypływających na wysokości 800-850 m, jeden z nich wypływa spod Nowej Polany. Rybi Potok uchodzi do Kamienicy poniżej przysiółka Lubomierz-Rzeki. Ma długość ok. 1,5 km i spadek 100 m/km. Zbocza doliny Rybiego Potoku porasta jodłowy las regla dolnego. Jest to jedna z nielicznych pozostałości dawnej puszczy gorczańskiej.
  Przełęcz Borek (1009 m n.p.m.) – zalesiona przełęcz w Gorcach, pomiędzy szczytami Mostownica (1251 m n.p.m.) oraz Kudłoń (1276 m n.p.m.). Pomiędzy Kudłoniem a przełęczą Borek znajduje się jeszcze niewybitny szczyt Przysłopek (1123 m) z polaną Przysłopek. Przełęcz znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest na niej niewielka polanka z ławką dla turystów i zamontowana przez park dydaktyczna tablica z mapą Gorców i opisami szlaków.
  Ustępny – potok w Gorcach, prawy dopływ Kamienickiego Potoku. Nazwa pochodzi od polany Ustępne. Ma źródła na wysokości ok. 1160 m, w zachodnich stokach Gorca i spływa w zachodnim kierunku, uchodząc do Potoku Kamienickiego przy polanie Papieżówka. Płynie w całkowicie zalesionych i stromych stokach Gorca. Zasila go też wiele bocznych potoków. Cała jego zlewnia to niedostępne turystycznie tereny Gorczańskiego Parku Narodowego.
  Wielki Wierch – wznoszący się na 1007 m n.p.m. szczyt Beskidu Wyspowego, otoczony z trzech stron przez opływającą go Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Kiczorą Kamienicką. Oddzielony jest od niej przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.