• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamień - gmina w województwie podkarpackim

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Sokołów Małopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.
  Gmina Nowa Sarzyna (dawn. gmina Ruda Łańcucka) - gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.

  Kamieńgmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.

  Siedziba gminy to Kamień.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Kamień ma obszar 73,21 km², w tym:

  Krzywa Wieś – część wsi Kamień w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Kamień.Gmina Raniżów – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.
 • użytki rolne: 69%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 6,01% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Kamień w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Kamien Podkarpackie.png

  Sołectwa[]

  Kamień (sołectwa: Kamień-Górka, Kamień-Podlesie, Kamień-Prusina), Krzywa Wieś, Nowy Kamień, Łowisko.

  Miejscowość bez statusu sołectwa: Morgi.

  Morgi – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Kamień. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kamień-Podlesie.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sąsiednie gminy[]

  Jeżowe, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski

  Przypisy

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Powiat rzeszowski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rzeszów. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa.
  Kamień – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Kamień. We wsi są zlokalizowane trzy sołectwa: Kamień-Górka, Kamień-Podlesie, Kamień-Prusina.
  Nowy Kamień (do 25 września 1924 Steinau) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Kamień.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.