• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kambyzes I

  Przeczytaj także...
  Mandane (ur. 555 p.n.e.) – medyjska księżniczka, córka króla Medów Astyagesa i Aryenis, żona Kambyzesa I, matka twórcy imperium perskiego Cyrusa II.Cylinder Cyrusa (zwany też Cylindrem Cyrusa Wielkiego) – gliniany cylinder, na którym król perski Cyrus II Wielki nakazał wyryć pismem klinowym napisy stanowiące jego deklarację polityczną po zajęciu Babilonu.
  Cyrus II Wielki, zwany także Starszym (ok. 590-529 p.n.e.) – król Persji z dynastii Achemenidów, syn króla Anszanu Kambyzesa I i medyjskiej księżniczki Mandane. Zjednoczył w ramach swojego imperium wiele ówczesnych państw i narodów. Znany nie tylko z wielkich osiągnięć wojennych, lecz także z tolerancji i sprawiedliwości. W ciągu niespełna 25 lat swojego panowania Cyrus podbił większość krajów Bliskiego Wschodu z wyjątkiem Egiptu oraz plemion Wyżyny Irańskiej.

  Kambyzes I (zm. 559 p.n.e.) – władca perski z dynastii Achemenidów, panujący w królestwie Anszanu w I połowie VI wieku p.n.e.

  Media – starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu, utworzone przez indo-irańskie plemiona Medów.Anszan – kraina i miasto (zidentyfikowane w 1972 r. jako Tell-i Maljan niedaleko Szirazu) w starożytnym Iranie, przez tysiąclecia część Elamu - tzw. górny Elam, teren wyżynny w odróżnieniu od dolnego, obejmującego nizinną Suzjanę. Anszan był słabiej rozwiniętą częścią Elamu, ze względu na gorsze niż w Suzjanie warunki uprawy roli. Cywilizacja miejska zagościła tu na stałe dopiero pod panowaniem Persów, którzy na pewno zamieszkiwali Anszan w VII wieku p.n.e., choć trudno oszacować, kiedy dokładnie pojawili się na tych terenach. Początkowo królowie perscy (m.in. także Cyrus II Wielki) nosili, oprócz innych, także tytuł króla Anszanu, jednak został on zarzucony, kiedy ich państwo rozłosło się i stało imperium. Nazwa krainy Anszan została wtedy zastąpiona toponimem Parsa - po grecku Persis (czyli Persyda), później Fars.

  Ożenił się z Mandane, córką króla Medów Astyagesa. Ze związku tego narodził się Cyrus II Wielki. Nie są znane żadne źródła z czasów jego panowania ale w Cylindrze Cyrusa zwany jest „Wielkim królem Anszanu”.

  Astyages (inaczej Isztuwegu, Arsztiwajga) – ostatni władca państwa Medów (585-550 p.n.e.), syn Kyaksaresa. Przegrał wojnę z władcą perskim a zarazem swym wnukiem Cyrusem II Wielkim i państwo Medów dostało się pod panowanie Achemenidów. Uważa się, że Cyrus przyjął państwowy ceremoniał królewski, a liczni Medowie zachowali pozycję społeczną równą Persom.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia historyczna świata. Tom II. Kraków: Wyd. Opres, 2000, s. 351. ISBN 83-85909-54-0.
  2. Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1983, s. 364. ISBN 83-01-03529-3.
  3. hasło Cambyses I, [w:] Leick G., Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 43. ​ISBN 0-415-13231-2




  Reklama

  Czas generowania strony: 0.571 sek.