• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamacyt

  Przeczytaj także...
  Nantan (inne nazwy: Dongling, Dongning, Nandan, Nantan County) – meteoryt żelazny należący do oktaedrytów średnioziarnistych klasyfikowany też jako III CD, znajdowany od 1958 roku w regionie autonomicznym Kuangsi-Czuang w Chinach. Meteoryt Nantan znajdowany jest na obszarze elipsy rozrzutu długości 28 km i szerokości 8 km wzdłuż kierunku północno-zachodniego. Pierwszymi znalazcami ciężkich kamieni zawierających żelazo byli rolnicy z Nandan, głównie z mniejszości Yao. Wśród zebranych okazów materii meteorytowej trafiły się okazy o wadze od 10 g do 2000 kg. W sumie jak dotąd zebrano jakieś 9500 kg materii meteorytowej. W meteorycie zidentyfikowano między innymi następujące minerały: kamacyt, taenit, plessit, scheribersit, triolit, grafit, spherlit, sideroferrit, dyslytit, cliftonit i lawrencit. Na podstawie zapisów historycznych, upadek meteorytu datuje się na rok 1516. Zapis historyczny brzmiał następująco: W porze letniej, w maju 11. roku panowania cesarza Jiajinga gwiazdy spadały z kierunku północno-zachodniego, długie na pięć do sześciu drzwi, falując jak węże i smoki. Były jasne jak błyskawica i znikły w ciągu sekund.Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Stop metali (dawniej także: aliaż) – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału. Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo cieplne. Często zmniejszają również odporność na korozję.

  Kamacytminerał, krystaliczna postać stopu żelaza (Fe) i niklu (Ni), zawierającego do 10.46% niklu i 89.54% żelaza. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Kamacyt może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena i liniami Neumanna. Kamacyt nazywany jest też "żelazem belkowym". Największy udokumentowany kryształ kamacytu ma wymiary 92×54×23 cm.

  Linie Neumanna – sieć równoległych linii widocznych w strukturze meteorytu. Jest cechą meteorytów żelaznych zawierających kamacyt. Linie te powstają w kryształach kamacytu pod wpływem wysokiego ciśnienia (np. w czasie zderzeń planetoid). Nazwa linii pochodzi od Franza Ernesta von Neumanna, który jako pierwszy zidentyfikował je w meteorycie Braunau w 1847 roku.Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.
  Kamacyt, Nantan (Nandan) meteoryt żelazny znaleziony w powiecie Nandan w regionie autonomicznym Kuangsi w Chinach. Wymiary: 4.8×3.0×2.8 cm. The Nantan irons, spadł w obecności świadków w 1516 r. Ma skład 92.35% żelazo i 6.96% nikiel

  .


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • taenit
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kamacite Mineral Data. [dostęp 2011-08-28].
  2. P. C. Rickwood. The largest crystals. „American Mineralogist”. 66, s. 885-907, 1981 (ang.).   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Figury Widmanstättena (zwane również strukturami Thomsona) – wzory widoczne na przekroju poprzecznym meteorytów żelaznych typu oktaedryt, są spotykane również w szybko schłodzonych żeliwach. Figury Widmanstättena tworzą przecinające się linie: grubsze kamacytu i cieńsze taenitu. Nazwa figur pochodzi od Aloisa von Widmanstättena, który w 1808 roku opisywał je w rozmowach.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.
  Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Kuangsi, Guangxi Zhuang, chiń. upr.: 广西壮族自治区; chiń. trad.: 廣西壯族自治區; pinyin: Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū) – region autonomiczny w południowej części Chin. Kuangsi graniczy z prowincjami: Junnan - na zachodzie, Kuejczou - na północy, Hunan - na północnym wschodzie, Guangdong - na południowym wschodzie. Na południowym zachodzie ma wspólną granicę z Wietnamem a od południa przylega do Zatoki Tonkińskiej.
  Taenit – minerał, postać krystaliczna stopu żelaza i niklu, zawierającego od 8% do 55% niklu. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Taenit może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena. Taenit nazywany jest też "żelazem wstęgowym" (grec. ταινια - taenia, wstęga). W ataksytach występuje jako główny minerał.
  Meteoryt – pozostałość drobnego skalnego ciała niebieskiego (meteoroidu) przyciągniętego przez znacznie większe ciało niebieskie, która w postaci ciała stałego dotarła do jego powierzchni. Badaniem meteorytów i wszystkich aspektów z nimi związanych zajmuje się meteorytyka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.