• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalpa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dwaparajuga (dewanagari द्वापरयुग , ang. Dvapara Yuga) – w kosmologii hinduistycznej trzecia część mahajugi trwająca 864 000 lat. Dwaparajugę poprzedzają satja- i tretajuga, a po niej następuje kalijuga. Dwaparajuga jest określana jako wiek brązowy.Tipitaka – zbiór nauk buddyjskich, spisany w języku palijskim. Tipitaka nazywana jest kanonem palijskim, składa się z trzech części – koszy (w Polsce spotyka się określenie "Trójkosz"):
  Mahajuga w hinduizmie

  Kalpa (sanskryt), eon – określony zakres czasu, różny dla każdej z religii.

  Hinduizm[ | edytuj kod]

  W hinduizmie kalpa jest okresem odpowiadającym jednemu dniu Brahmy, na który składa się tysiąc cykli mahajuga, złożonym z czterech jug (satja, treta, dwapara i kali), co równa się 4 320 000 000 lat ziemskich. Noc Brahmy ma taką samą długość. Czas istnienia świata równa się długości życia Brahmy, które trwa 100 „jego” lat, co w przeliczeniu na lata ziemskie daje 311 040 000 000 000.

  Sanskryt (dewanagari: संस्कृतम् saṃskṛtam; sa.msk.rtaa bhaa.saa, od sa.m+k.r: zestawiać, składać; bhaa.saa: język; język uporządkowany, w przeciwieństwie do języków naturalnych prakrytów, tzn. ludowych o nieuporządkowanej gramatyce) – język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. Należy do indoaryjskiej gałęzi indoirańskiej grupy rodziny języków indoeuropejskich. Pomimo powszechnego w Europie przekonania, iż jest językiem martwym, jak łacina, zasadniczo nim nie jest, gdyż nie tylko jest jeszcze stale używany w ceremoniach religijnych hinduizmu, ale także istnieją niewielkie grupy osób deklarujące go jako ich jedyny język ojczysty (według spisów ludności z 1999 roku – ok. 3000 osób na 900 mln ludności Indii). Czynione są też próby rewitalizacji tego języka poprzez tworzenie sanskryckich neologizmów na określenie współczesnych terminów, np. technicznych (np. telewizja, sanskr. duuradarshana). Jest też uznawany od 1949 roku za jeden z 13 konstytucyjnych języków Republiki Indii (obecnie 23 – 2008 r.). Dlatego właściwsze jest określenie go jako język wegetujący niż jako martwy.Mahajuga (sanskr.: wielka juga) – w hinduizmie okres istnienia materialnego świata składający się z czterech okresów.

  Cykl czterech jug[ | edytuj kod]

 • 1008 Mahajug = 1 Kalpa = 1 dzień Brahmy
 • (2 Kalpy oznaczają jeden dzień i jedną noc Brahmy, 8,64 miliarda lat)

 • 30 dni Brahmy = 1 miesiąc Brahmy (259,2 miliarda lat)
 • 12 miesięcy Brahmy = 1 rok Brahmy (3,1104 biliona lat)
 • 50 lat Brahmy = 1 Parārdha
 • 2 parardhas = 100 lat Brahmy = 1 Para = 1 Mahā-Kalpa (całkowita długość życia Brahmy to 311,04 biliona lat)
 • Jeden dzień Brahmy dzieli się na 10 000 części zwanych charaṇas, które dzielą się w następujący sposób:

  Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).Kalijuga (sanskr. Kāliyuga) – w kosmologii hinduistycznej czwarta część mahajugi trwająca 432 000 lat. Kalijugę poprzedzają satjajuga (zwana też krytajugą), tretajuga i dwaparajuga. Kalijuga jest określana jako wiek żelazny oraz jako "wiek kłótni i hipokryzji".


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Satjajuga (dewanagari सत्य युग, ang. Satya Yuga) – w kosmologii hinduistycznej pierwsza część mahajugi trwająca 1 728 000 lat.
  Śastra ( trl. śāstra, trl. śastra, ang. Shastra, sanskryt nauka, księga, pismo ) – tekst który objaśnia i rozwija jakiś temat. Termin śastry jest często używany w odniesieniu do starożytnych hinduistycznych traktatów na tematy filozoficzno-religijne.
  Mahajuga (sanskr.: wielka juga) – w hinduizmie okres istnienia materialnego świata składający się z czterech okresów.
  Tretajuga (dewanagari त्रेतायुग , ang. Treta Yuga) – w kosmologii hinduistycznej druga część mahajugi trwająca 1 296 000 lat. Przed tretajugą jest satjajuga, a po: dwapara- i kalijuga. Tretajuga jest określana jako wiek srebrny.
  Brahma (dewanagari ब्रह्मा , tamil. பிரம்மா) – w hinduizmie wraz z Wisznu i Śiwą tworzy Trimurti. W każdym z niezliczonej ilości wszechświatów, stwarzanych przez Mahawisznu Brahma jest pierwszą, śmiertelną, żywą istotą, zrodzoną z formy virat - kwiatu lotosu, wyrastającego z jeziora umiejscowionego w pępku Garbhodakaśaji Wisznu, stąd bierze się jego inne imię Aja.
  Karma (lub karman, sanskr. कर्म, pali. kamma, chiń. 業 yè, kor. 업 ǒp; jap. gō; wiet. nghiệp) – w buddyzmie, hinduizmie i innych religiach dharmicznych jest to przyczyna - rozumiana w sensie prawa przyczyny i skutku.
  Sutra (sans. सूत्र, sūtra; pali sutta, co znaczy księga lub pismo; chiń. jing 經; kor. kyǒng 경; jap. kyō; wiet. kinh; tyb. མདོ, Wylie mdo) – to nazwa religijnych ksiąg buddyjskich lub hinduskich. W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy: jego wykłady, dyskusje z uczniami i słuchaczami. W hinduizmie termin sutra oznacza mniej więcej aforyzm i odnosi się do mądrości wyrażonej w zwięzły sposób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.