• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalka - językoznawstwo

  Przeczytaj także...
  Klucz elektrolityczny – rodzaj półprzepuszczalnej przegrody lub naczynia z elektrolitem spełniający rolę łącznika dwóch półogniw w ogniwie galwanicznym. Klucz elektrolityczny zapewnia przepływ prądu elektrycznego między półogniwami i jednocześnie uniemożliwia mieszanie się elektrolitów wchodzących w skład półogniw.Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).
  Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

  Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie czy rzecz.

  Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.Mapa drogowa – popularny, choć niepoprawny językowo synonim harmonogramu, czy szczegółowego planu lub schematu działań realizowanych stopniowo, mających doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.

  Przykłady[]

 • Polskie słowo Rzeczpospolita jest kalką łacińskiego określenia Res Publica (rzecz publiczna) i w staropolszczyźnie oznaczało każde państwo o ustroju republikańskim (obecnie wyparte w tym znaczeniu przez słowo republika).
 • Sama nazwa odbitka językowa jest o tyle osobliwa, że stanowi zarówno opis pojęcia, jak i przykład opisywanego pojęcia. Jest ona bowiem odbitką językową z języków romańskich (np. hiszp. calco semántico) .
 • Pojęcie mapa drogowa jest często spotykaną w mediach kalką ang. road map, którą należy zastąpić takimi określeniami, jak: "plan", "strategia" czy "harmonogram".
 • Czasem zamiast pojęcia klucz elektrolityczny spotyka się całkowicie błędne tłumaczenie mostek solny, będące kalką językową z pojęcia ang. salt bridge.
 • Często spotykane na portalach internetowych wyrażenie scena zbrodni jest kalką angielskiego crime scene, którego poprawnym polskim odpowiednikiem jest miejsce zbrodni .
 • Przypisy

  Język ojczysty (pierwszy język) - język, którego człowiek uczy się jako pierwszego. Jego przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób naturalny, a ma miejsce w środowisku, które w głównej mierze zajmuje się opieką nad małym człowiekiem. Najczęściej jest to jego środowisko rodzinne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.