• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaliningrad  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Stanisław Murzynowski (znany też jako Stanisław Suszycki) herbu Ogończyk (ur. 1528 we wsi Suszyce, zm. 1553 w Królewcu) – polski pisarz reformacyjny, tłumacz, autor pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski (1551–1553).Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
  2. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года [dostęp 2020-09-01].
  2. Adam Hlebowicz: Kaliningrad bez wizy. Gdańsk: Oskar, 2012, s. 23. ISBN 978-83-63709-17-4.
  3. Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, ISBN 83-87408-64-6.
  4. Zmiany wprowadzone na XXII posiedzeniu KSNG.
  5. Miłosz J. Zieliński, Z Kaliningradu na Кёнигсберг – zapotrzebowanie społeczne czy marzenie nielicznych? Społeczna inicjatywa zmiany nazwy miasta, s. 131–141 [dostęp 2020-06-06] (pol.).
  6. Kaliningrad czy Koenigsberg?, portelpl [dostęp 2020-06-07] (pol.).
  7. Erwin Kruk, Warmia i Mazury, Wrocław 2003, s. 62.
  8. Maciej Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi.
  9. „Przyjaciel ludu, czyli, tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości” (29), 15 stycznia 1842.
  10. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (2), 2005, s. 125.
  11. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (3–4), 1992, s. 253.
  12. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (2), 2005, s. 126.
  13. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (3–4), 1992, s. 254–255.
  14. Wacław Podbereski, Sąsiedzi: Królewiec – Koenigsberg – Kaliningrad, „Znad Wilii” (4(44)), 2010, s. 113–117.
  15. Adam Hlebowicz: Kaliningrad bez wizy. Gdańsk: Oskar, 2012, s. 144. ISBN 978-83-63709-17-4.
  16. Względnie latem 1762 – zob. Adam Hlebowicz: Kaliningrad bez wizy. Gdańsk: Oskar, 2012, s. 144. ISBN 978-83-63709-17-4.
  17. Janusz Jasinski, Historia Królewca. Szkice z XIII – XX stulecia, 1994, s. 256.
  18. Edwin Franciszek Kozłowski, Okładka Uniwersytet w Królewcu: zapomniana uczelnia Rzeczypospolitej 1544–1994, Gdańsk 1994.
  19. Królewiec w dziejach polskiej książki i języka polskiego.
  20. Gazeta Wyborcza Magazyn Historyczny „alehitoria” nr 16 (66) poniedziałek 22 kwietnia 2013, s. 13.
  21. Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.
  22. Polska diaspora w obwodzie kaliningradzkim.
  23. Paulina Siegień Odwiedziliśmy Kaliningrad na kilka dni przed mundialem. „Można już poczuć atmosferę”.
  24. Paulina Segień W rocznicę nocy kryształowej otwarto w Kaliningradzie synagogę, którą 80 lat temu zniszczyli naziści.
  Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.Jantarnyj (ros. Янтарный, niem. Palmnicken, pol. Palmniki) - osada nadbałtycka w granicach miasta Swietłogorsk w obwodzie kaliningradzkim. Około 6 tys. mieszkańców.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krystian (Chrystian) Ludwik Kalkstein-Stoliński h. Koss (ur. ok. 1630 w dobrach Bautzen k. Pruskiej Iławy , zm. 8 listopada 1672 w Kłajpedzie) – pułkownik polskich wojsk koronnych, jeden z przywódców opozycji antyelektorskiej w Prusach Książęcych i rzecznik ich zespolenia z Polską. Porwany z Polski przez agentów elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma został stracony w Kłajpedzie.
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.
  Polonizacja – proces przyswajania języka lub kultury polskiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Polonizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego) jak i mieć charakter dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją.
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.
  Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego – zwierzchnicy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.