• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarz Serca Jezusowego

  Przeczytaj także...
  Apostolstwo Modlitwy (AM) jest stowarzyszeniem w Kościele Katolickim, skupiającym świeckich i duchownych. Jego głównym celem jest osobiste uświęcenie członków, a także misja ewangelizacji. Narodziło się w kolegium Towarzystwa Jezusowego (jezuici) we Francji i rozprzestrzeniło na cały świat. AM skupia się zwłaszcza na trosce o rodzinę i wspólnoty parafialne; opiera się na duchowości związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego roku Ojciec Święty wyznacza intencje Apostolstwa Modlitwy: ogólną, dotyczącą problemów całego Kościoła i misyjną, związaną z ewangelizacją. Hasłami AM są: Kochać i służyć i Modlitwa i służba. Obecnie AM działa w 90 krajach świata, zrzeszając ok. 40 mln osób. W Polsce AM działa od 1871 r., wydając od 1872 r. miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego”. Od roku 2006 wydaje także biuletyn „Modlitwa i Służba”.Edward Kosibowicz SJ (ur. 13 grudnia 1895 w Nowym Sączu, zm. 2 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski duchowny katolicki, aktywny kaznodzieja, współpracownik wielu pism katolickich, w latach 1936-1944 przełożony klasztoru jezuitów na warszawskim Mokotowie. Zamordowany przez Niemców w drugim dniu powstania warszawskiego.

  Kalendarz Serca Jezusowego - rocznik Apostolstwa Modlitwy, poszerzenie Posłańca Serca Jezusowego.

  Pismo zainicjował Feliks Cozel i wydawano je pod różnymi tytułami (przynajmniej od 1904 w Czechach). Od 1907 wydawany w Krakowie. Zawierał m.in. artykuły religijne, historyczne, intencje Apostolstwa ogólne i misyjne, a także wykazy imion, świąt, a nawet spisy jarmarków. Dodawano do niego kalendarze ścienne. Wychodził w latach 1904-1940, 1946-1949 i 1984-1991 (20-000 do 50-000 egz.).

  Redaktorzy Kalendarza:

 • Bronisław Gilewicz 1907-1908
 • Władysław Czencz 1909-1910
 • Jan Zatłokiewicz 1911-1914
 • Władysław Wojtoń 1915-1916
 • Ernest Matzel 1917-1918
 • Adolf Lachman 1919
 • Ernest Matzel 1921
 • Stanisław Maciątek 1922-1923
 • Stanisław Bednarski 1924-1925
 • Edward Kosibowicz 1926
 • Andrzej Żukowicz 1927
 • Stanisław Bednarski 1928
 • Andrzej Żukowicz 1929-1930
 • Stanisław Bednarski 1931-1938
 • Michał Jagusz 1939-1940
 • Stanisław Kuźnar 1946-1949
 • Jan Ożóg i Franciszek Rzepka 1984-1990
 • Stanisław Pyszka 1987-1991
 • Jerzy Sermak 1989-1991.
 • Bibliografia[]

 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, (red.) Ludwik Grzebień i inni, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1996. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.