• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarz Bydgoski

  Przeczytaj także...
  Kronika Bydgoska – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz jest jednym z większych ośrodków kulturalnych Polski północnej. Działa tu kilka dużych placówek kulturalnych m.in. Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, kina, galerie sztuki oraz kilkanaście muzeów.
  Ilustrowany Kurier Polski – niewydawany już dziennik ogólnopolski, organ Stronnictwa Pracy (1945-1950), później Stronnictwa Demokratycznego (1950-1991), w latach 90. ukazujący się tylko w regionie kujawsko-pomorskim.

  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "email". Kalendarz Bydgoski – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Periodyk jest dziełem sekcji wydawniczej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Od 1998 r. redaktorem pisma jest Krystyna Romeyko-Baciarelli.

  Celem wydawnictwa jest publikacja informacji na temat Bydgoszczy oraz popularyzowanie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Kalendarz prezentuje zarówno bieżące życie miasta, jego osiągnięcia i perspektywy, jak również zagadnienia historyczne, kulturalne, społeczne, gospodarcze i sportowe. Ważną częścią „Kalendarza” jest prezentacja ludzi zasłużonych dla miasta żyjących dawniej i dziś. Układ tematyczny obejmuje następujące sekcje: kalendarium bydgoskie za ostatni rok, historię, współczesność, kulturę, gospodarkę, przyrodę, sukcesy bydgoszczan, wspomnienia, pamiętne lata, pożegnania, artykuły o regionie.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.W okresie tym Bydgoszcz była grodem strażniczym (1030-1238), potem kasztelańskim (od 1238) i przejściowo książęcym (1314-1323). Nie omijały ją wydarzenia polityczne związane z polityką Piastów w okresie rozbicia dzielnicowego oraz wojny polsko-krzyżackie (1308-1309 i 1327-1332). Na początku XIV wieku można mówić o Bydgoszczy jako przedlokacyjnym ośrodku miejskim (oppidum).

  Pokrewnym wydawnictwem jest „Kronika Bydgoska” – rocznik wydawany od 1967, posiadający wyższe od „Kalendarza” ambicje naukowe.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pomysłodawcą wydawania „Kalendarzy Bydgoskich” była bydgoska dziennikarka Ilustrowanego Kuriera Polskiego, miłośniczka miasta Waleria Drygała. Celem grona miłośników miasta było wydawanie popularnego periodyku regionalnego, różniącego się od wydawanej równolegle „Kroniki Bydgoskiej” lekką i przystępną formą. „Kalendarzowa” forma wydawnictwa nawiązywała do XIX-wiecznych kalendarzy ludowych, budzących świadomość narodową wśród Polaków, które m.in. w Bydgoszczy wydawali: Ignacy Danielewski i Julian Prejs. W dwudziestoleciu międzywojennym popularne kalendarze drukowały gazety bydgoskie, a ich treść w dużej mierze była poświęcona przeszłości miasta.

  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.Waleria Władysława Drygała z domu Buckolt (ur. 1908, zm. 1969) – dziennikarka, założycielka „Kalendarza Bydgoskiego”.

  Pierwszy „Kalendarz Bydgoski” ukazał się 12 października 1967 roku (datowany na 1968). W założeniu wydawnictwo miało rozwijać świadomość lokalnej tożsamości i powiększać znajomość historii i kultury miasta. Do końca lat 80. XX w. „Kalendarz” miał skromną szatę graficzną i format książeczki o objętości kilkuset stron, jednak posiadał bogatą treść, którą redagowało grono naukowców, historyków, publicystów i dziennikarzy – znawców i miłośników Bydgoszczy. Artykuły pisano w lekkiej, popularnej formie, przystępnej dla ogółu społeczeństwa. Począwszy od połowy lat 90. XX w. wzrastała objętość „Kalendarza”, a artykuły ilustrowano dużą liczbą zdjęć i rysunków. Od 2000 r. wydawany jest w kolorze na papierze kredowym.

  Ignacy Danielewski (ur. 29 listopada 1829 w Borkach koło Krotoszyna, zm. 23 grudnia 1907 w Toruniu) – polski pisarz ludowy, wydawca i drukarz, z zawodu nauczyciel.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Redaktorzy[ | edytuj kod]

  Kalendarzem Bydgoskim kierowali następujący redaktorzy prowadzący:

 • 1968-1969 – Waleria Drygała
 • 1970-1976 – Konrad Brakowski, Jerzy Jaśkowiak
 • 1977 – Jerzy Jaśkowiak
 • 1978-1984 – Jerzy Jaśkowiak, Stanisław Jakubowski
 • 1985-1988 – Róża Kulwieć, Jan Malinowski, Franciszek Mincer, Zdzisław Mrozek
 • 1989-1993 – Jerzy Derenda
 • 1994 – Stanisław Jakubowski
 • 1995 – Daniel B. Rudnicki
 • 1996 – Zdzisław Mrozek
 • 1997-1999 – Daniel B. Rudnicki
 • od 2000 – Krystyna Romeyko-Bacciarelli
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
 • Kronika Bydgoska
 • Media w Bydgoszczy
 • Kultura w Bydgoszczy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 50-lecie Kalendarza Bydgoskiego. Ludzie „Kalendarza Bydgoskiego” [w:] Kalendarz Bydgoski 2017

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Archiwalne numery Kalendarza Bydgoskiego w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Julian Walenty Prejs, pseud. Sjerp – Polaczek, Polaczek-Biedaczek, bez kosy Wojaczek (ur. 13 lutego 1820 r. w Papowie Biskupim, zm. 4 lipca 1904 r. w Bydgoszczy) – nauczyciel, pisarz ludowy, polski działacz narodowy, dziennikarz, wydawca, zwany „ojcem prasy ludowej na Pomorzu”.Kalendarz – umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody. Nazwa pochodzi od rzymskiego słowa Kalendy bądź według innych źródeł od łacińskiego callendarium.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz jest ośrodkiem, w którym znajdują się siedziby większości regionalnych mass-mediów z zasięgiem na województwo kujawsko-pomorskie. Znajdują się tu m.in.: regionalny oddział Telewizji Polskiej (TVP Bydgoszcz), regionalna rozgłośnia radia publicznego (Polskie Radio Pomorza i Kujaw), największy w Polsce dziennik regionalny (Gazeta Pomorska) oraz liczne lokalne rozgłośnie radiowe, redakcje gazet i czasopism oraz portali internetowych. Kilka czasopism wydawanych w Bydgoszczy posiada zasięg krajowy. Bydgoszcz jest także ośrodkiem wydawniczym, w którym co roku wydawanych jest kilkaset tytułów książek i broszur. Np w 2008 r. wydano w Bydgoszczy 349 tytułów w nakładzie 617 tys. egzemplarzy (9. miejsce w kraju). Połowa wydanych pozycji dotyczyła tematyki ogólnej i popularnej, zaś jedna trzecia – publikacji naukowych.
  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - stowarzyszenie kulturalno-naukowe poświęcone miastu Bydgoszczy, zajmujące się krzewieniem jego tradycji i kultury w regionie, kraju i za granicą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.672 sek.