• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarz Bydgoski

  Przeczytaj także...
  Bydgoszcz jest jednym z większych ośrodków kulturalnych Polski północnej. Działa tu kilka dużych placówek kulturalnych m.in. Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, kina, galerie sztuki oraz kilkanaście muzeów.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  W okresie tym Bydgoszcz była grodem strażniczym (1030-1238), potem kasztelańskim (od 1238) i przejściowo książęcym (1314-1323). Nie omijały ją wydarzenia polityczne związane z polityką Piastów w okresie rozbicia dzielnicowego oraz wojny polsko-krzyżackie (1308-1309 i 1327-1332). Na początku XIV wieku można mówić o Bydgoszczy jako przedlokacyjnym ośrodku miejskim (oppidum).

  Kalendarz Bydgoski – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

  Charakterystyka[]

  Periodyk jest dziełem sekcji wydawniczej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Od 1998 r. redaktorem pisma jest Krystyna Romeyko-Baciarelli.

  Celem wydawnictwa jest publikacja informacji na temat Bydgoszczy oraz popularyzowanie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Kalendarz prezentuje zarówno bieżące życie miasta, jego osiągnięcia i perspektywy, jak również zagadnienia historyczne, kulturalne, społeczne, gospodarcze i sportowe. Ważną częścią „Kalendarza” jest prezentacja ludzi zasłużonych dla miasta żyjących dawniej i dziś. Układ tematyczny obejmuje następujące sekcje: kalendarium bydgoskie za ostatni rok, historię, współczesność, kulturę, gospodarkę, przyrodę, sukcesy bydgoszczan, wspomnienia, pamiętne lata, pożegnania, artykuły o regionie.

  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.Waleria Władysława Drygała z domu Buckolt (ur. 1908, zm. 1969) – dziennikarka, założycielka „Kalendarza Bydgoskiego”.

  Pokrewnym wydawnictwem jest „Kronika Bydgoska” – rocznik wydawany od 1967 r., posiadający wyższe od „Kalendarza” ambicje naukowe.

  Historia[]

  Pomysłodawcą wydawania „Kalendarzy Bydgoskich” była bydgoska dziennikarka, miłośniczka miasta Waleria Drygała. Celem grona miłośników miasta było wydawanie popularnego periodyku regionalnego, różniącego się od wydawanej równolegle „Kroniki Bydgoskiej” lekką i przystępną formą. „Kalendarzowa” forma wydawnictwa nawiązywała do XIX-wiecznych kalendarzy ludowych, budzących świadomość narodową wśród Polaków, które m.in. w Bydgoszczy wydawali: Ignacy Danielewski i Julian Prejs. W dwudziestoleciu międzywojennym popularne kalendarze drukowały gazety bydgoskie, a ich treść w dużej mierze była poświęcona przeszłości miasta.

  Ignacy Danielewski (ur. 29 listopada 1829 w Borkach koło Krotoszyna, zm. 23 grudnia 1907 w Toruniu) – polski pisarz ludowy, wydawca i drukarz, z zawodu nauczyciel.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Pierwszy „Kalendarz Bydgoski” ukazał się w 1968 r. W założeniu wydawnictwo miało rozwijać świadomość lokalnej tożsamości i powiększać znajomość historii i kultury miasta. Do końca lat 80. XX w. „Kalendarz” miał skromną szatę graficzną i format książeczki o objętości kilkuset stron, jednak posiadał bogatą treść, którą redagowało grono naukowców, historyków, publicystów i dziennikarzy – znawców i miłośników Bydgoszczy. Artykuły pisano w lekkiej, popularnej formie, przystępnej dla ogółu społeczeństwa. Począwszy od połowy lat 90. XX w. wzrastała objętość „Kalendarza”, a artykuły ilustrowano dużą liczbą zdjęć i rysunków. Od 2000 r. wydawany jest w kolorze na papierze kredowym.

  Julian Walenty Prejs, pseud. Sjerp – Polaczek, Polaczek-Biedaczek, bez kosy Wojaczek (ur. 13 lutego 1820 r. w Papowie Biskupim, zm. 4 lipca 1904 r. w Bydgoszczy) – nauczyciel, pisarz ludowy, polski działacz narodowy, dziennikarz, wydawca, zwany „ojcem prasy ludowej na Pomorzu”.Kalendarz – umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody. Nazwa pochodzi od rzymskiego słowa Kalendy bądź według innych źródeł od łacińskiego callendarium.

  Zobacz też[]

 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
 • Kronika Bydgoska
 • Media w Bydgoszczy
 • Kultura w Bydgoszczy
 • Bibliografia[]

 • Archiwalne numery Kalendarza Bydgoskiego w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz jest ośrodkiem, w którym znajdują się siedziby większości regionalnych mass-mediów z zasięgiem na województwo kujawsko-pomorskie. Znajdują się tu m.in.: regionalny oddział Telewizji Polskiej (TVP Bydgoszcz), regionalna rozgłośnia radia publicznego (Polskie Radio Pomorza i Kujaw), największy w Polsce dziennik regionalny (Gazeta Pomorska) oraz liczne lokalne rozgłośnie radiowe, redakcje gazet i czasopism oraz portali internetowych. Kilka czasopism wydawanych w Bydgoszczy posiada zasięg krajowy. Bydgoszcz jest także ośrodkiem wydawniczym, w którym co roku wydawanych jest kilkaset tytułów książek i broszur. Np w 2008 r. wydano w Bydgoszczy 349 tytułów w nakładzie 617 tys. egzemplarzy (9. miejsce w kraju). Połowa wydanych pozycji dotyczyła tematyki ogólnej i popularnej, zaś jedna trzecia – publikacji naukowych.
  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - stowarzyszenie kulturalno-naukowe poświęcone miastu Bydgoszczy, zajmujące się krzewieniem jego tradycji i kultury w regionie, kraju i za granicą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.