• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarium powstania warszawskiego - 22 sierpnia

  Przeczytaj także...
  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.Warszawa Gdańska – stacja kolejowa w Warszawie. Obiekt znajduje się przy ul. Słomińskiego. dojazd zapewniają liczne linie autobusowe i tramwajowe, a także metro (stacja Dworzec Gdański). Na stacji zatrzymują się pociągi:
  Bolesław Matulewicz ps. "Virtus" (ur. 9 listopada 1923 w Wilnie, zm. 22 sierpnia 1944 w Warszawie) – plutonowy, uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz 1. kompanii "Maciek" batalionu "Zośka" Armii Krajowej.


  ]

  KS Polonia, Konwiktorska 6

  O godz. 2.30 żoliborskie oddziały powstańcze ponownie próbowały nawiązać kontakt ze Starówką; Niemcy jednak stworzyli silną zaporę ogniową – zaskoczenie nie powiodło się. Część sił powstańczych osiągnęła linię torów kolejowych przy Dworcu Gdańskim, jednakże silny opór nieprzyjaciela zmusił oddziały Armii Krajowej do wycofania się w aleję Wojska Polskiego i na ul. Adama Mickiewicza. Takie samo natarcie, w celu połączenia sił z oddziałami żoliborskimi ruszyło ze Starego Miasta – z rejonu ulic Bonifraterskiej i Konwiktorskiej, osiągając wysokość ul. Międzyparkowej. Zupełny brak powodzenia ataku ze strony żoliborskiej zmusił oddziały staromiejskie do wycofania się na pozycje wyjściowe.

  Ulica Adama Mickiewicza – ulica warszawskiego Żoliborza wytyczona według planu z roku 1925, którego autorami byli Józef Jankowski, Tadeusz Tołwiński oraz Antoni Jawornicki.Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.

  Powstańcy zdobyli ważną niemiecką placówkę mieszczącą w restauracji „Cristal” w Alejach Jerozolimskich, utrzymywali cały plac Teatralny (łącznie z Ratuszem i klasztorem Kanoniczek), stracili natomiast ruiny Arsenału. Daremne próby Niemców zdobycia fabryki Bormanna przy ul. Srebrnej.
  W nocy kilka samolotów aliantów dokonało zrzutów nad Śródmieściem.

  Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański – nieudana próba zdobycia Dworca Gdańskiego podjęta przez żołnierzy Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego 1944 roku.Jan Reutt ps. "Mietek" (ur. 21 grudnia 1921 w Grudziądzu, zm. 22 sierpnia 1944 w Warszawie) – podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego jako dowódca 4. drużyny w 2. kompanii "Rudy" I plutonu "Sad" batalionu "Zośka" Armii Krajowej. Syn Mieczysława.

  Nadająca z Moskwy radiostacja im. Tadeusza Kościuszki nadała ostatnią audycję, jednocześnie nawołując do słuchania stacji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – Radia Lublin, uruchomionego 10 sierpnia.

  Tego dnia na Starym Mieście zginęli Bolesław Matulewicz, Jan Reutt i Stanisław Sadkowski (Stefan Czarny), żołnierze batalionu "Zośka".

  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.Stanisław Sadkowski ps. „Stefan Czarny” (ur. 6 lutego 1925 w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944) – plutonowy podchorąży, dowódca drużyny w II plutonie (szturmowym) kompanii „Maciek” batalionu Zośka Armii Krajowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żoliborz – dzielnica Warszawy położona w północno-zachodniej części miasta na lewym brzegu Wisły. Po podziale administracyjnym z 2002 roku Żoliborz graniczy z dzielnicami: Bielany, Bemowo, Wola i Śródmieście. W latach 1951-1994 w skład Żoliborza wchodziły Bielany, obecnie będące odrębną dzielnicą (w latach 1994–2002 samorządną gminą). Jest najmniejszą warszawską dzielnicą pod względem powierzchni.
  Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki – działająca w czasie II wojny światowej po stronie radzieckiej rozgłośnia radiowa nadająca z Moskwy. Dnia 30 lipca 1944 roku w godzinach; 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00 wyemitowała czterokrotnie komunikaty nawołujące ludność Warszawy do powstania przeciw Niemcom. Były one jedną z szeregu przyczyn powstania warszawskiego. Komunikat ten był powtórzeniem nadanej dnia 29 lipca przez radio moskiewskie audycji Związku Patriotów Polskich o zbliżonej treści.
  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) (kol. Komitet Lubelski) – samozwańczy tymczasowy organ władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, działający od 21 lipca 1944 do 31 grudnia 1944, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a Linią Curzona. PKWN został powołany w Moskwie (zob. rząd marionetkowy) i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Zdominowany był przez komunistów polskich i realizował politykę ZSRR w Polsce. Na powstanie PKWN miało wpływ Centralne Biuro Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu, nazwie, statusie i kształcie personalnym podjął Stalin.
  Alianci II wojny światowej – nazwa krajów walczących przeciwko państwom Osi podczas II wojny światowej. W trakcie wojny dla aliantów stosowano także określenie „Narody Zjednoczone”. Zwrot ten po wojnie został użyty dla nazwania międzynarodowej organizacji – ONZ, stawiającej sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.
  Aleje Jerozolimskie – jedna z głównych i najdłuższych ulic Warszawy, biegnąca od mostu Poniatowskiego do południowo-zachodnich granic miasta, i dalej m.in. przez Pruszków. Od ronda Zesłańców Syberyjskich do ulicy Łopuszańskiej są częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.