• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaizen

  Przeczytaj także...
  Cykl Deminga (określany też jako cykl PDCA z ang. Plan-Do-Check-Act lub cykl P-D-S-A z ang. Plan-Do-Study-Act lub koło Deminga) to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania (ciągłego doskonalenia, Kaizen), stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii.Kanji (jap. 漢字, kanji, ; dosł. „znaki Hanów”) – znaki logograficzne pochodzenia chińskiego, które wraz z sylabariuszami hiragana (ひらがな, 平仮名), katakana (カタカナ, 片仮名), cyframi arabskimi oraz alfabetem łacińskim stanowią element pisma japońskiego.
  Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.
  Kaizen pisany znakami kanji

  Kaizen − japońskie słowo o podwójnym znaczeniu:

  1. kaizen (jap. 改善, pisane znakami kanji); oznaczające po polsku: poprawę, polepszenie, zmianę na lepsze;
  2. kaizen (jap. カイゼン, pisane pismem sylabicznym katakaną), oznaczające japońską filozofię biznesową (sposób postępowania) ustawicznego polepszania, poprawiania procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach, z uwzględnieniem m.in. technik biznesu „just-in-time”.

  Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, aby produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Jej podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć do ustawicznego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji. Jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

  Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.Metoda 5 why (z ang. 5 dlaczego, inaczej: 5 Why, 5W) jest jedną z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu. Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?” pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. Dzięki zadawaniu pytań „ Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania. Analiza 5 Why pozwala odpowiedzieć na pytania:

  Zastosowanie filozofii kaizen z perspektywy organizacji pracy i kształtowania optymalnych metod pracy często uzupełniane jest takimi zasadami, jak:

 • ergonomia;
 • ergonometria;
 • ekonomika ruchów elementarnych
 • Rodzaje kaizen[]

  Doskonalenie w modelu Lean Manufacturing i w modelu tradycyjnym

  Kaizen to podejście do doskonalenie procesów wg filozofii Lean Manufacturing. Są dwa rodzaje kaizen:

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:Ekonomika ruchów elementarnych – zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania jak najmniejszą ilością ruchów jak najmniej czasochłonnych wykonywanych równocześnie obydwiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami Lean Manufacturing pozwala w procesie optymalizacji i standaryzacji metod pracy na bardziej precyzyjne zdefiniowanie czynności dodających wartość i będących marnotrawstwem. Określenie czynności dodających wartość na poziomie ruchów elementarnych pozwala na lepsze kształtowanie optymalnych metod pracy i w wyniku tego redukcję kosztów wytwarzania.
 • Kaizen przepływu;
 • Kaizen procesu.
 • Kaizen przepływu (duże schodki w modelu Lean Manufacturing) polega na doskonaleniu przepływu materiału i informacji. Wiąże się on z reorganizacją całego obszaru pracy, a nawet przedsiębiorstwa. Kaizen procesu (małe schodki w modeluLean Manufacturing) to natomiast usprawnianie pojedynczych stanowisk pracy. Kaizen procesu cechuje się dużą liczbą drobnych usprawnień, które wymagają małego wysiłku wdrożeniowego. Dzięki temu takich usprawnień mogą być tysiące. W modelu kaizen najistotniejszym jest skracanie czasu pomiędzy wypracowaniem koncepcji, czy też zdefiniowaniem problemu, a samym wdrożeniem usprawnienia.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Toyota Production System (TPS, pl. System Produkcyjny Toyoty) jest zbiorem unikatowych japońskich metod zarządzania. Obejmuje szerokie zasady kultury przyjęte w tej firmie, a także sposób postrzegania świata i prowadzenia działalności. System koncentruje się na organizacji produkcji i logistyki, wliczając w to pozytywne relacje z dostawcami i klientami. TPS jest konglomeratem wielu technik, koncepcji i zasad mających na celu eliminację 3M (tj. muri – nadwyrężenie i trudności, mura – nieregularność, muda – marnotrawstwo). Opiera się na dwóch filarach, a są to: „ciągła poprawa” (czyli Kaizen) i „szacunek dla ludzi”. System produkcyjny Toyota ma swe zastosowanie w Kaizen jako punkt kontrolny do pomocy pracownikom i kierownictwu w identyfikowaniu obszarów wymagających doskonalenia. Jest to system, który używa podejścia PDCA (z ang. Plan-Do-Check-Act, co znaczy Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj, inaczej Cykl Deminga), by włączyć każdego pracownika organizacji do rozwiązywania problemów i poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz zmniejszania kosztów. Stąd też często mówi się o TPS jako systemie ludzi myślących (z ang. Thinking People System). Zasady leżące u podłoża TPS znajdą swe odbicie w The Toyota Way, dzięki którym firma została uznana za światowego lidera w produkcji samochodowej.

  W modelu tradycyjnym proces doskonalenia składa się z długiej fazy przygotowawczej. Po prowadzonym doskonaleniu pracuje się na opracowanym standardzie przez dłuższy czas nie usprawniając go.

  W kaizen istnieje zasada, że lepiej jest zrobić małe usprawnienie dzisiaj, niż wielkie jutro.

  Cele kaizen[]

  Kaizen, poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy, dąży do osiągnięcia następujących celów:

  Katakana (jap. かたかな, カタカナ, 片仮名, Katakana) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Drugim z nich jest hiragana. Każdemu znakowi katakana odpowiada znak hiragana.Lean manufacturing, także lean production (pol. szczupła produkcja) – metoda efektywnego zarządzania produkcją zgodna z zasadami koncepcji lean management.
 • skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
 • dostosowywania technicznego elementów systemu;
 • tworzenia kryteriów oceny i nagradzania;
 • redukcji kosztów.
 • Zasady kaizen[]

  Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych elementach:

  1. ulepszania i zmiany na lepsze,
  2. toczącego się stale procesu.

  Zobacz też[]

 • jakość
 • zarządzanie jakością
 • Cykl Deminga
 • Metoda 5 why
 • Toyota Production System
 • ekonomika ruchów elementarnych
 • Przypisy

  1. Kazuo Yamada: The New Crown Japanese-English Dictionary. Tokyo: Sanseido Co., Ltd, 1972, s. 411.
  2. Kaizen (ang.). The Free Dictionary by Farlex. [dostęp 2014-11-27].
  3. BartoszB. Misiurek BartoszB., Metodyka standaryzacji autonomicznych procesów eksploatacyjnych zorientowana na poprawę efektywności maszyn zautomatyzowanych, Praca doktorska, Uniwersytet Technologiczny we Wrocławiu, styczeń 2015.
  4. Kaizen - doskonalenie - LeanTrix, LeanTrix [dostęp 2016-01-20] (pol.).

  Bibliografia[]

 • Mikiharu Aoki, Jak działa fabryka Toyoty, Shinsei Consulting Sp. z o.o. Sp.k., Poznań 2013, ISBN 978-83-936049-0-6
 • Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, ISBN 4-7674-2015-6
 • Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.