• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kaczkowate  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Pokraczka (Thalassornis leuconotus) – gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae). W naturalnym środowisku występuje w regionach Afryki Południowej, w szczególności na obszarze pomiędzy Czadem i Senegalem, Etiopię oraz RPA. Występuje też na Madagaskarze. Jest jedynym przedstawicielem monotypowego rodzaju Thalassornis. Długość ciała do 45 cm, masa ciała 625 do 800 g. Zasiedla ciepłe, śródlądowe jeziora, stawy, bagna i mokradła.Czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę. Na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido – zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N.
  Systematyka[ | edytuj kod]

  W obrębie rodziny wyróżnia się podrodziny:

 • Dendrocygninae – drzewice
 • Oxyurinae – sterniczki
 • Anserinae – gęsi
 • Anatinae – kaczki
 • Rodzaje o niejasnym pokrewieństwie i nieklasyfikowane w żadnej z podrodzin:

 • Thalassornis – jedynym przedstawicielem jest Thalassornis leuconotus – pokraczka.
 • Stictonetta – jedynym przedstawicielem jest Stictonetta naevosa – pstrokaczka.
 • Biziura – jedynym przedstawicielem jest Biziura lobata – bisiorka.
 • Plectropterus – jedynym przedstawicielem jest Plectropterus gambensis – gęsiec.
 • Hymenolaimus – jedynym przedstawicielem jest Hymenolaimus malacorhynchos – krzywonos.
 • Merganetta – jedynym przedstawicielem jest Merganetta armata – zbrojówka.
 • Salvadorina – jedynym przedstawicielem jest Salvadorina waigiuensis – nowogwinejka.
 • Sarkidiornis
 • Chenonetta
 • Nettapus
 • Callonetta – jedynym przedstawicielem jest Callonetta leucophrys – cudokaczka.
 • Ochrona w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce gatunki kaczkowatych podlegają gatunkowej ochronie ścisłej z wyjątkiem następujących gatunków łownych:

  Nowogwinejka (Salvadorina waigiuensis) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), którego pierwotne występowanie ogranicza się do Nowej Gwinei. Jedyny przedstawiciel rodzaju Salvadorina.Gatunkowa ochrona zwierząt – jedna z form ochrony przyrody przyjęta w ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj i inne.
 • Anas crecca – cyraneczka zwyczajna
 • Aythya fuligula – czernica
 • Anser anser – gęgawa
 • Anser fabalis – gęś zbożowa
 • Anser albifrons – gęś białoczelna
 • Aythya ferina – głowienka zwyczajna
 • Anas platyrhynchos – krzyżówka.
 • W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt nie wymieniono ponadto trzech gatunków uznanych za zagrażające gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (czyli tzw. gatunków inwazyjnych):

  Bernikla kanadyjska (Branta canadensis) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).
 • Brandta canadensis – bernikla kanadyjska
 • Alopochen aegyptiacus – gęsiówka egipska
 • Oxyura jamaicensis – sterniczka jamajska.
 • Proponuje się wciągnięcie bernikli kanadyjskiej i gęsiówki egipskiej na listę zwierząt łownych, natomiast w przypadku bardzo rzadko spotykanej w Polsce sterniczki jamajskiej wskazana jest eliminacja tego gatunku na terenie kraju w związku z jego bardzo wysoką inwazyjnością na południu Europy i zgodnie z rekomendacjami Konwencji Berneńskiej.

  Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.Konwencja BerneńskaKonwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – dotycząca głównie wspólnej europejskiej ochrony gatunków zagrożonych i ginących, oraz ich siedlisk naturalnych, podpisana w Bernie (Szwajcaria) 19 września w 1979 roku.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) – gatunek ptaka z podrodziny sterniczek (Oxyurinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
  Cyraneczka zwyczajna, cyraneczka (Anas crecca) – gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Zamieszkuje w zależności od podgatunku:
  Gęsi, gęsiowate (Anserinae) – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Te duże ptaki (najmniejsze mają 50 cm długości i 1 kg masy) charakteryzują się brakiem różnic w ubarwieniu między samcem i samicą.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kaczki (Anatinae) – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych. Są to ptaki wodne średniej wielkości o stosunkowo krótkiej szyi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.977 sek.