• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kabikiejmy Dolne

  Przeczytaj także...
  Henryk I Fleming (zm. 15 lipca 1300) – biskup warmiński. Sprawował funkcje duchowne w Braniewie, był proboszczem parafii katedralnej, dziekanem oraz kanonikiem warmińskim. Przed 21 marca 1279 roku przyjął sakrę biskupią, jako drugi w historii biskup diecezji warmińskiej (po Anzelmie).Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.
  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.

  Kabikiejmy Dolne (dawniej niem. Unter Kapkeim) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto. Miejscowość leży w pobliżu drogi krajowej nr 51. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Wieś znajduje się w historycznym regionie Warmia.

  Wieś pruska – wieś służebna lokowana na prawie pruskim, będącym, obok prawa chełmińskiego i magdeburskiego, jednym z najczęstszych sposobów zakładania wsi w państwie krzyżackim oraz na Warmii (dominium biskupie).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieś pruska, lokowana w 1280 r., kiedy to biskup warmiński Henryk Fleming zapisał kilku Prusom (Gaudino, jego bracia: Poburz, Cantune, Cawald i Argaldinus oraz ich stryj Scanthito) część staropruskiego pola osadniczego o nazwie Cabicaym, z obowiązkiem jednej, konnej służby zbrojnej oraz przekazania od każdego pługa miary pszenicy i żyta, a od każdej włoki - miary pszenicy. Ponadto zobowiązani byli dostarczyć raz w roku funt wosku o ciężarze 2 grzywien. Otrzymali ono ziemię nazywaną Spal, którą posiadał już wcześniej ojciec Gaudina i jego bracia. W roku 1621 biskup Szymon Rudnicki zamienił z prawa pruskiego na prawo magdeburskie. W 1656 roku wieś miała 40 włók, zamieszkana była przez 10 wolnych i 10 służących. W 1688 było 9 wolnych, czterech dniówkarzy i jedna samotna kobieta. W 1817 roku we wsi było 21 domów oraz 114 mieszkańców. W 1946 r. we wsi było 26 domów z 173 mieszkańcami (w tym 172 katolików i 1 ewangelik). W 1858 roku w spisie odnotowano 25 domów i 195 mieszkańców (wszyscy katolicy). W 1871 r. w Kabikiejmach Dolnych było 28 domów, zamieszkanych przez 236 osób (13 ewangelików i 223 katolików).

  Droga krajowa nr 51 – droga krajowa przebiegająca przez województwo warmińsko-mazurskie o długości ok. 122 km. Stanowi jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, ponieważ łączy najważniejsze polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach z zespołem miejskim Olsztyna oraz drogą krajową nr 7, do której dochodzi w Olsztynku. W przyszłości stworzy tam duży węzeł drogowy z planowaną na trasie drogi nr 7, drogą ekspresową S7. Planowana jest przebudowa drogi do klasy drogi ekspresowej na odcinku Olsztynek - Olsztyn, a od Olsztyna do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z obwodnicami.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  W 1925 r. we wsi były 34 domy i 260 mieszkańców (wszyscy katolicy). W roku 1939 Kabikiejmy Dolne były zamieszkane przez 237 osób. Po zakończeniu II wojny światowej wieś zasiedlili autochtoni i przybysze z Wileńszczyzny. Po 1945 roku uruchomiono czteroklasową szkołę – po jej likwidacji dzieci zaczęły uczęszczać do placówki w Barcikowie. W 1968 roku miejscowość zelektryfikowano. W 1978 r. funkcjonowało 25 gospodarstw rolnych i mieszkało 195 osób. W 1984 r. w Kabikiejmach Dolnych były 23 gospodarstwa i 158 mieszkańców. W tym czasie w szkole uczyły się dzieci w klasach I-IV. W 2010 r. w miejscowości było 158 osób, w tym 84 kobiety i 74 mężczyzn.

  Powiat olsztyński – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest Olsztyn.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Dwie przydrożne kapliczki.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Suchenek Zygmunt, Dobre Miasto - skrawek uroczej Warmii, Olsztyn 2011, ​ISBN 978-83-61602-97-2
 • Warto wiedzieć że... beta

  Warmia (niem. Ermland, warm. Warńija, mazur. Warmzia, łac. Varmia, staropruskie Wormjan) – kraina historyczna w obecnym województwie warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła od pruskiego plemienia Warmów. Barwy historyczne Warmii to czerwień i biel. Powierzchnia Warmii wynosi 4249 km².
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Biskupi warmińscy – biskupi diecezjalni, biskupi koadiutorzy i biskupi pomocniczy diecezji (do 1992) i archidiecezji warmińskiej.
  Gmina Dobre Miasto – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.887 sek.