• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kabikiejmy

  Przeczytaj także...
  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.Sętal (dawniej niem. Süssenthal) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dywity.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.
  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.

  Kabikiejmy (dawniej niem. Ober Kapkeim, Kabikiejmy Górne) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Wieś znajduje się w historycznym regionie Warmia.

  Wieś pruska – wieś służebna lokowana na prawie pruskim, będącym, obok prawa chełmińskiego i magdeburskiego, jednym z najczęstszych sposobów zakładania wsi w państwie krzyżackim oraz na Warmii (dominium biskupie).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieś pruska lokowana w 1361 r. przez bp Jana Stryprocka, na dawnym pruskim polu osadniczym Cabekayme. Nadanie otrzymali Prusowie, bracia: Sanglando, Bartłomiej, Sangawisse i Krystian. Mieszkańcy zobowiązani zostali do wystawieni jednej służby zbrojnej konno a na św. Marcina uiszczać czynsz rekognicyjny po korcu pszenicy i żyta, funt wosku i sześć denarów chełmińskich. Wieś należała do parafii w Sętalu. W 1656 r. wieś obejmowała 38 włók, zamieszkana była przez 7 wolnych pruskich i 7 służących. W 1688 r. w Kabikiejmach Górnych było 11 wolnych chełmińskich, trzech komorników i jeden rzemieślnik. Biskup warmiński Michał Stefan Radziejowski nadał wsi 4 włóki, potwierdzone przez bp. Teodora Andrzeja Potockiego w 1722 r. Z tych włók dwie sprzedano Janowi Hoffmanowi za zgoda biskupa Krzysztofa Szembeka. W 1781 r. do kaplicy przeniesiono ołtarz z kościoła w Jesionowie.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Kabikiejmy Dolne (dawniej niem. Unter Kapkeim)– wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto. Miejscowość leży w pobliżu drogi krajowej nr 51.

  W 1817 r. we wsi było 209 domów z 123 mieszkańcami. W 1846 r. w Kabikiejmach Górnych było 26 domów i 216 mieszkańców (wszyscy katolicy). Według spisu z 1858 r. we wsi było 36 domów zamieszkanych przez 282 osoby (w tym dwóch ewangelików i 326 katolików). W 1871 r. we wsi były już 43 domy i 332 mieszkańców (6 ewangelików i 326 katolików). W 1875 r. wybudowano kaplicę pw św. Rodziny i św. Rocha. W 1905 r. we wsi mieszkało 331 osób (21 ewangelików, 291 katolików). W 1939 w Kabikiejmach Górnych mieszkało 255 osób.

  Powiat olsztyński – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest Olsztyn.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Po II wojnie światowej, wieś zasiedlili przesiedleńcy z Wileńszczyzny i okolic Rzeszowa. W 1950 r. wieś została podłączona do sieci elektrycznej. W 1984 r. w Kabikiejmach było 24 gospodarstw rolnych i mieszkało 139 osób. W 2010 r. we wsi mieszkało 126 osób, w tym 69 kobiet i 57 mężczyzn. W 2014 r. we wsi było 136 osób. We wsi działała szkoła podstawowa. Obecnie dzieci uczęszczają do szkoły w Barcikowie.

  Warmia (niem. Ermland, warm. Warńija, mazur. Warmzia, łac. Varmia, staropruskie Wormjan) – kraina historyczna w obecnym województwie warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła od pruskiego plemienia Warmów. Barwy historyczne Warmii to czerwień i biel. Powierzchnia Warmii wynosi 4249 km².Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Kaplicę pw św. Rodziny i św. Rocha z 1875 r. W środku ołtarz (prawdopodobnie wykonany przez Piotra Rutkowskiego z Dobrego Miasta), przeniesiony w 1781 r. z Jesionowa, z dwoma obrazami, jeden przedstawiający św. Walentego (z 1824 r.) i drugi z wizerunkiem św. Andrzeja.
 • Grodzisko pruskie (pozostałości)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • TERYT
 • Suchenek Zygmunt, Dobre Miasto - skrawek uroczej Warmii, Olsztyn 2011, ​ISBN 978-83-61602-97-2
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Grodziska - czyli historia nieznana [1]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kabikiejmy Dolne
 • Augustyn Michał Stefan Radziejowski herbu Junosza (ur. 3 grudnia 1645 w Radziejowicach – zm. 13 października 1705 w Gdańsku) – biskup warmiński w latach 1679-1688, podkanclerzy koronny 1685-1689, kardynał od 1686, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1687.Gmina Dobre Miasto – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.