• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kabała  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Elimelech Weisblum z Leżajska (ur. 1717, zm. 1786) – rabin żydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu.Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.

  Kabała (heb. קבלה – otrzymywanie, przyjmowanie) – duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się: Tora, Zohar, Ec Haim, Talmud dziesięciu sefirot, Sefer Jecira, Bahir, a także inne dzieła Ari (rabina Icchaka Luria Aszkenazi, znanego także pod imieniem Arizal) oraz Baal Sulama (Jehuda Leib Ha-Lewi Aszlaga).

  Leibnitz (słoweń. Lipnica) – miasto w Austrii nad Murą, w kraju związkowym Styria. W 2005 liczyło 7395 mieszkańców.Afryka Północna – region Afryki, obejmujący północną część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Północnej zalicza się:

  Spis treści

 • 1 Definicja kabały według Baal Sulama
 • 2 Kształtująca się opinia o kabale
 • 3 Historia
 • 3.1 Nurty średniowieczne
 • 3.2 Kabała luriańska
 • 3.3 Chasydyzm
 • 4 Doktryna kabalistyczna
 • 4.1 Praktyki kabalistyczne
 • 4.2 Studiowanie Kabały w ortodoksyjnym judaizmie
 • 4.3 Rozbieżności wśród współczesnych prądów Kabały
 • 5 Podstawowe pojęcia w Kabale
 • 5.1 Ein Sof
 • 5.2 Cimcum
 • 5.3 Stworzenie światów
 • 5.4 Sfirot
 • 5.5 Dusza
 • 5.6 Tora
 • 6 Źródła Kabały
 • 6.1 Sefer Jecira
 • 6.2 Sefer ha-Bahir
 • 6.3 Księga Zohar
 • 6.4 Nauka Ari
 • 6.5 Kabała we wspólnotach sefardyjskich
 • 6.6 Kabały w Europie (do chasydyzmu)
 • 6.7 Kabała w Europie (Ruch Chasydzki)
 • 6.8 Nauka Jehudy Aszlaga – Baal Sulama
 • 6.9 Nauka Rawa Awraama – Icchaka Kuka
 • 7 Opinie na temat związku Kabały z judaizmem, innymi religiami i kulturą
 • 8 Wpływ Kabały na słynnych filozofów i naukowców
 • 8.1 Pitagoras i Kabała
 • 8.2 Platon i Kabała
 • 8.3 Spinoza i Kabała
 • 8.4 Isaac Newton i Kabała
 • 9 Chrześcijaństwo i Kabała
 • 9.1 Chrześcijańska Kabała
 • 9.2 Papieże XVI wieku i Kabała
 • 9.3 Ruch masoński i Kabała
 • 10 Krytyka kabały
 • 10.1 Krytyka kabały w judaizmie
 • 10.2 Istota krytyki
 • 10.3 Odpowiedź na krytykę ze strony kabalistów
 • 11 Kabalistyczna koncepcja konwersji na judaizm
 • 12 Kabała w literaturze
 • Szneur (Szneurson; Sznejerson; Szneerson; Szneersohn) Zalman (Załmen) ben Baruch z Ladów [znany również jako Raw Zalman Lader (jid. Row Załmen Lader), Raw Zalman z Łoźnej (jid. Row Załmen Łozner), Baal ha-Tanja], (ur. 1745 w Łoźnej, zm. 1813 w Krasnym) – cadyk, założyciel i przywódca formacji chasydzkiej na Białorusi, zwanej chabad (chabadyzm) lub lubawicz (od nazwy miasteczka Lubawicz), wyróżniało go intelektualne podejście do religii.Salomon Majmon inna forma nazwiska: Maimon; nazwisko właściwe: Heiman Ben Jehoszua (ur. 1754 w Nieświeżu, zm. 22 listopada 1800 w Siegesdorf/Zebrzydowej) – żydowski filozof samouk. Pochodził z ubogiej ortodoksyjnej rodziny zamieszkałej w dobrach Radziwiłłów w Nieświeżu.

  Definicja kabały według Baal Sulama[]  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis - ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowonarodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.
  Aleister Crowley, właśc. Edward Alexander Crowley (ur. 12 października 1875 w Royal Leamington Spa, zm. 1 grudnia 1947 w Hastings) – brytyjski okultysta, mistyk, szachista i alpinista. Autor wielu książek, z czego znaczna większość traktowała, lub choć nawiązywała, do wyznawanych przez Crowleya filozoficzno-mistycznych poglądów. Praktycznie całe swoje życie spędził na poszukiwaniach, nauczaniu i opisywaniu pewnej formy synkretycznego mistycyzmu (Thelema).
  Jesziwa (hebr. ישיבה – „posiedzenie”; jeszywa, jeszybot) – rodzaj wyższej szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów. Dawniej pobierali w niej nauki chłopcy w wieku od 13-14 do dwudziestu kilku lat, absolwenci chederu lub szkoły zwanej Talmud-tora. Po ukończeniu jesziwy niektórzy otrzymywali smichę, która uprawniała do objęcia stanowiska rabina.
  Talmud (hebr. תלמוד talmud = nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. n.e. Można powiedzieć, że Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu obowiązującego wyznawców tradycyjnego judaizmu.
  Mosze Chaim Luzzatto (hebr.: משה חיים לוצאטו) znany również jako RaMCHaL (hebr. רמח"ל) (ur. 1707 w Padwie, zm. 1746 w Palestynie), słynny włoski rabin, kabalista i żydowski filozof.
  Inkarnacja (z łac.: incarnatio; od incarnare, gdzie caro – ciało, mięso) – w religiach dharmicznych jest to jedno z wcieleń przyjmowanych przez żywą istotę (duszę) w cyklu samsary.
  Sefer ha-Bahir (hebr. ספר הבהיר - Księga Światła Ukrytego lub Księga Światłości) - jeden z podstawowych tekstów kabalistycznych. Tradycja żydowska przypisuje go tanaicie z II wieku, Nachanji ben ha-Kana. Faktycznie jednak został on zredagowany w Prowansji pod koniec XII wieku. Jako jego autora dawniej podawano działającego w tym środowisku Izaaka Ślepego, obecnie jednak uważa się, że autor pozostaje nieznany. Jest kompilacją wątków pochodzących z czasów gaonów opracowaną w formie midraszu. Wiele zawartych w nim treści ma charakter nieortodoksyjny. Porusza, między innymi, kwestie symbolicznej wykładni liter alfabetu hebrajskiego i ich związku ze stworzeniem świata. W swej treści odwołuje się do Sefer Jecira. W księdze pojawia się koncepcja dziesięciu sefirot, trzech wyższych i siedmiu niższych, skojarzonych z przykazaniami Dekalogu. Pojawia się w niej również żeński aspekt Boga, dziesiąta sefira szechina. Sefer ha-Bahir zawiera również pierwsze koncepcje idei wędrówki dusz, zwanej od XVI wieku gilgul.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.