• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KZK GOP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Autobusy w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – system zbiorowego transportu autobusowego na obszarze aglomeracji górnośląskiej oraz miast powiazanych komunikacyjnie z aglomeracją, którego organizatorem jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}
  Bilet jednorazowy ulgowy KZK GOP i MZKP z 2010 roku

  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) – związek międzygminny z siedzibą w Katowicach, założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji górnośląskiej.

  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.Gmina Siewierz – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 2 Gminy członkowskie
 • 3 Linie KZK GOP
 • 3.1 Linie minibusowe jeżdżące na zlecenie KZK GOP
 • 3.2 Linie przyspieszone jeżdżące na zlecenie KZK GOP (bez tras wariantowych)
 • 3.3 Linie nocne KZK GOP
 • 3.4 Linie darmowe KZK GOP
 • 3.5 Linie tramwajowe KZK GOP
 • 4 Operatorzy
 • 4.1 Linie tramwajowe
 • 4.2 Linie autobusowe
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Gmina Bobrowniki – gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Tramwaje w konurbacji górnośląskiej – system transportu tramwajowego funkcjonujący na terenie trzynastu gmin konurbacji górnośląskiej: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic (odcinek od granic miasta do zajezdni tramwajowej w Gliwicach, na którym znajduje się jeden przystanek), Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic oraz Zabrza, a dawniej również w Piekarach Śląskich i Wojkowicach oraz we wsi Wieszowa. Liczy 200,6 km torowisk i obejmuje obszar zamieszkany przez 2 miliony ludzi. Operatorem systemu jest spółka Tramwaje Śląskie działająca na zlecenie KZK GOP.

  Charakterystyka[]

  Na liniach KZK GOP obowiązuje jednolita taryfa biletowa. Możliwa jest zatem teoretycznie podróż na tych samych biletach, np. ze Sławkowa do Gliwic. Wadą KZK GOP jest brak integracji taryfowej z przewozami kolejowymi, które w wielu relacjach w GOP są optymalnym rozwiązaniem komunikacji międzymiastowej. KZK GOP korzysta z usług 32 przewoźników autobusowych oraz jednego tramwajowego (Tramwaje Śląskie). Związek uchwala corocznie tzw. zrównoważony budżet, czyli suma dochodów równa się sumie wydatków. Dochodami związku są opłaty za bilety, opłaty dodatkowe (za przejazd bez ważnego biletu, niezgodnie z taryfą itp.) oraz wpłaty od gmin członkowskich, gdzie kursują linie związku. Wydatkami są opłaty dla przewoźników obsługujących sieć, wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania biur.

  Operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy lub przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Imielin – to miasto i gmina położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, na obszarze Pagórów Jaworznickich, nad Imielanką i Przemszą, w południowo-wschodniej części GOP. Oddalone 18 km od Katowic. Zajmuje obszar 2804 ha, graniczy z Mysłowicami na północy, Chełmem Śląskim na południu, Jaworznem na wschodzie i Lędzinami na zachodzie.
  Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śląs. Pjekary Ślůnske) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Bilet (franc. billet) – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi (np. wejścia na mecz, przejazdu autobusem), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu.
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Związki międzygminne – specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek międzygminny ma osobowość prawną. Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne w.w. ustawy (art. 64-73a).
  Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.
  Radzionków (niem. Radzionkau) – miasto i gmina w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Reklama