Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z KZK GOP)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bilet jednorazowy ulgowy KZK GOP i MZKP z 2010 roku

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) – nieistniejący związek międzygminny założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Obecnie na terenie gmin należących do związku, jak i na terenie całej GZM, transportem zbiorowym zajmuje się Zarząd Transportu Metropolitalnego. Związek został postawiony w stan likwidacji.

Gmina Siewierz – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Gmina Bobrowniki – gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Charakterystyka[ | edytuj kod]

Na liniach KZK GOP obowiązywała jednolita taryfa biletowa. Możliwa była zatem podróż na tych samych biletach, np. ze Sławkowa do Gliwic. Wadą KZK GOP był brak integracji taryfowej z przewozami kolejowymi, które w wielu relacjach w GOP są optymalnym rozwiązaniem komunikacji międzymiastowej. KZK GOP korzystał z usług 32 przewoźników autobusowych oraz jednego tramwajowego (Tramwaje Śląskie). Związek uchwalał corocznie tzw. zrównoważony budżet, czyli suma dochodów równa się sumie wydatków. Dochodami związku były opłaty za bilety, opłaty dodatkowe (za przejazd bez ważnego biletu, niezgodnie z taryfą itp.) oraz wpłaty od gmin członkowskich, gdzie kursowały linie związku. Wydatkami były opłaty dla przewoźników obsługujących sieć, wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania biur.

Tramwaje w konurbacji górnośląskiej – system transportu tramwajowego funkcjonujący na terenie trzynastu gmin konurbacji górnośląskiej: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic (odcinek od granic miasta do zajezdni tramwajowej w Gliwicach, na którym znajduje się jeden przystanek), Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic oraz Zabrza, a dawniej również w Piekarach Śląskich i Wojkowicach oraz we wsi Wieszowa. Liczy 200,6 km torowisk i obejmuje obszar zamieszkany przez 2 miliony ludzi. Operatorem systemu jest spółka Tramwaje Śląskie działająca na zlecenie KZK GOP.Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.

Według stanu na 13 lutego 2013 KZK GOP zlecał wykonywanie przewozów autobusowych 32 podmiotom i organizował transport na 286 liniach autobusowych, w tym na 23 liniach nocnych oraz 5 bezpłatnych, obsługujących supermarkety (stan na 8 lutego 2013). Łączna długość linii autobusowych na obszarze działania KZK GOP wynosiła 4705 km, natomiast łączna długość tras w granicach administracyjnych 25 gmin tworzących KZK GOP – 1548 km. Rocznie autobusami KZK GOP przewożonych było około 216 mln pasażerów. Praca eksploatacyjna w komunikacji autobusowej wynosiła w 2009 roku 70 milionów wzkm, co stanowiło ponad 80% pracy eksploatacyjnej zlecanej ogółem.

Imielin – to miasto i gmina położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, na obszarze Pagórów Jaworznickich, nad Imielanką i Przemszą, w południowo-wschodniej części GOP. Oddalone 18 km od Katowic. Zajmuje obszar 2804 ha, graniczy z Mysłowicami na północy, Chełmem Śląskim na południu, Jaworznem na wschodzie i Lędzinami na zachodzie.Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) – związek metropolitalny w południowej Polsce, w województwie śląskim, utworzony na obszarze konurbacji górnośląskiej 1 lipca 2017 rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017. Związek rozpoczął działalność z początkiem 2018 i otrzymuje dochody z budżetu państwa – 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku. Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go gmin.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Zarząd Transportu Metropolitalnego, ZTM – jednostka organizacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, powołana w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie miast należących do związku metropolitalnego. Jest to największy obszarowo organizator transportu publicznego w Polsce.
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy) - organizator komunikacji miejskiej z Tychów. Miejski Zarząd Komunikacji został utworzony uchwałą nr 372 Rady Miasta Tychy z dnia 12 września 1996 r. MZK Tychy jest zakładem budżetowym miasta Tychy. Obsługuje 35 linii autobusowych (w tym 1 linię pośpieszną), 6 linii trolejbusowych, 11 linii mikrobusowych i jedną linię szkolną.
Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śląs. Pjekary Ślůnske) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
Bilet (franc. billet) – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi (np. wejścia na mecz, przejazdu autobusem), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu.
Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Związki międzygminne – specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek międzygminny ma osobowość prawną. Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne w.w. ustawy (art. 64-73a).

Reklama