• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KMail

  Przeczytaj także...
  mbox jest ogólnym terminem dla rodziny podobnych formatów plików używanych do przechowywania zbiorów poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie wiadomości w mbox są skoncentrowane i przechowywane w pojedynczym pliku. Początek każdej wiadomości jest przedstawiony w postaci linii "From" (pol. "Od") oraz pustej linii która jest dodawana na końcu każdej wiadomości. Przez pewien czas formatowanie mbox było bardzo popularne ponieważ narzędzia przetwarzania tekstu mogą być łatwo używane przez zwykły plik tekstowy używany do przechowywania wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do protokółów internetowych używanych do wymiany emaili, tutaj program używany do przechowywania emaili został całkowicie uzależniony od programu klienta poczty elektronicznej (e-mail client). Jak inne znane na rynku klienty poczty elektronicznej (email clients) np. Microsoft Outlook, mbox nigdy nie był oficjalnie zaakceptowany przez RFC mechanizmem standaryzacji (RFC standarization mechanism), używa on swój własny format i potrzebuje oprogramowania konwertującego do przepływu email pomiędzy innymi użytkownikami.Sendmail jest popularnym serwerem poczty elektronicznej (MTA), rozwijanym od 1979. Autorem pierwszej wersji sendmaila jest Eric Allman, który napisał również jego poprzednika – delivermaila. Oprócz SMTP sendmail oferuje wiele sposobów przesyłania i dostarczania poczty. Sendmail był najpopularniejszym MTA w internecie, co częściowo wynikało z tego, że był standardowym programem tego typu w wielu systemach typu Unix. Ostatnio stracił na popularności ze względu na skomplikowaną konfigurację i problemy z bezpieczeństwem. Jest rozpowszechniany zarówno jako wolne oprogramowanie jak i na licencjach zamkniętych.
  Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

  KMail jest podstawowym klientem poczty środowiska KDE.

  Ma możliwość układania e-maili w folderach, filtrowania ich, obsługuje e-maile w HTML-u. Dla poczty przychodzącej pozwala skorzystać z protokołów IMAP, POP3 oraz skrzynek lokalnych. Maile są przechowywane na dysku w formacie maildir albo mbox. Dla poczty wychodzącej wykorzystuje SMTP lub sendmaila.

  Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321


  Filtrowanie spamu[ | edytuj kod]

  KMail wykorzystuje dwa specjalne filtry dające dostęp do e-maili programom filtrującym spam:

 • Send this e-mail to a program pozwala wybrać dowolny program. Kiedy uruchomimy ten filtr do programu filtrującego (na standardowe wejście) zostanie przekazana treść e-maila.
 • Pipe this e-mail through a program nie tylko wysyła e-mail do zewnętrznego programu, ale także zastępuje go danymi wyjściowymi tego programu. Pozwala to na wykorzystywanie programów takich jak SpamAssassin, który dodaje do e-maila własne nagłówki.
 • Filtry te mogą być łączone ze standardowymi filtrami pozwalającymi na przykład wykryć na podstawie nagłówków e-maile oznaczone przez SpamAssassin jako spam.

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

  KMail ma bardzo przydatną dla użytkowników internetu dial-up funkcję antyspamową – możliwość ręcznego filtrowania wiadomości na serwerze. Wiadomości, które przekraczają pewną progową wielkość (standardowo 50kb, może być dowolnie ustawiona) nie są automatycznie ściągane na lokalny komputer ale użytkownik dostaje ich listę do wyboru – ściągnij, zostaw, usuń. Pozwala to wyeliminować 100% spamu i objętościowych przesyłek prawie bez czekania.

  KDE – środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment a skrót rozwijano jako K Desktop Environment.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Kryptografia[ | edytuj kod]

  KMail ma wbudowane wsparcie dla OpenPGP. Po podaniu hasła automatycznie rozszyfrowuje i sprawdza podpisy wyświetlając wiadomości w niebieskiej lub zielonej ramce, aby zaznaczyć, że były szyfrowane.

  Praca grupowa[ | edytuj kod]

  Kiedy KMail jest uruchomiany jako część programu Kontact może współdzielić pomiędzy użytkownikami listy kontaktów, pocztę, kalendarze i notatki.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Porównanie klientów poczty elektronicznej
 • Kontact - program do zarządzania informacjami osobistymi (PIM---Personal Information Manager). Program integruje inne programy wchodzące w skład pakietu KDE i umozliwia zarządzanie m.in. pocztą elektroniczną, kanałami RSS, czy kalendarzami.Maildir, od (ang.) mail directory – katolog poczty, skrzynka pocztowa – miejsce zapisu plików wiadomości pocztowych poczty elektronicznej w systemach uniksopodobnych, stosowany m.in. przez programy pocztowe Postfix, Exim, Courier-MTA czy Qmail. Najczęściej, katolog poczty znajduje się w podkatalogu Maildir katalogu domowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach (np. ICQ czy Gadu-Gadu). Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.
  SpamAssassin - napisany głównie w Perlu zestaw skryptów do skanowania zawartości poczty elektronicznej i oceny prawdopodobieństwa czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie.
  Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.757 sek.